Software Development — zanimanje budućnosti

Software Development
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
234 časova
Diplome i sertifikacija
Oracle Certified Associate
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Software Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Razvoj softvera je glavni faktor u razvoju informacionih tehnologija. Primena softvera se raširila na sva područja ljudskog delovanja. Samo na američkom tržištu prodaja poslovnog softvera za personalne računare pre 20-ak godina iznosila je oko pet milijardi dolara. Danas ove brojke ostvaruju pojedini proizvođači.

Mogućnosti razvoja softvera, i pored dostignutih rezultata, i dalje su neslućene. Razvoj programskih jezika, a posebno jezika četvrte generacije, objektno orijentisanog programiranja i pokušaja stvaranja univerzalnih programskih alata dovele su do toga da se softver sve više približava korisniku i postaje jednostavniji za upotrebu.

Na programu Software Development savladaćete fundamentalne principe programiranja koji su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje. Ovladaćete osnovnim strukturama podataka kao bitnim preduslovom za programiranje i modelovanje. Upoznaćete se sa osnovnim principima na kojima se projektuju programski jezici, što će vam omogućiti lakši i brži prelazak sa jednog na drugi programski jezik. Naučićete kako da projektujete stabilan softver, kako da konstruišete kvalitetan kod, kako da testirate softver, kako da ga održavate i unapređujete...

Postanite vrhunski softver developer

Zbog velike primene softvera u poslovnom i privatnom okruženju, profesija softer developera postaje jedna od najatraktivnijih na današnjem tržištu rada. Koristeći znanja koja steknete na programu Software Development moći ćete da razvijete karijeru u svakoj firmi ili kompaniji.

Stvarajte softvere po svom ukusu

Program Software Development pruža Vam mogućnosti stvaranja mnoštva raznovrsnih softvera, počevši od edukativnih i naučnih, preko softvera za računarske mreže i za vođenje projekata, preko onih za potrebe statistike i obradu tabela pa sve do antivirus softvera i softvera za zaštitu sistema. Bićete opremljeni svim alatima kako biste kreirali softvere koji su Vam potrebni.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Software Development Program.

Software Development — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 24
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 WAD Desktop (Windows) Application Development 32
4 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
5 SQL SQL Programming and Administration 32
6 PHC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 18

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
7 CPH Core PHP Programming 20
8 MySQL MySQL Programming and Administration 40
9 BWA Building Web Applications 6
10 OOP Object Oriented Programming in PHP 6
11 JCP Core Java Programming 24
12 CCS Cambridge Computer Science** online
13 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Software Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 15 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Ovaj C# kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

2. Advanced Programming in C#

Kurs Advanced Programming in C# koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa, polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme, programiranjem korišćenjem C# jezika. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. Desktop (Windows) Application Development

Objašnjava osnove i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET platformu i specijalizovane klase za kreiranje Windows forms i wpf aplikacija i rukovanje njima. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows forms ili Windows presentation foundation aplikacija.

4. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

5. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. Core PHP Programming

Core PHP kurs predstavlja PHP jezik, njegove tehnike programiranja, implementaciju PHP-a kroz HTML, obradu specifičnih elemenata jezika i elemenata koji su deo opštih programerskih konvencija, i rukovanje podacima kroz različite izvore. Zasnovan je na objektno orjentisanom pristupu u programiranju kroz PHP.

8. My SQL Programming and Administration

Ovaj MySQL kurs upoznaje polaznike sa administracijom i programiranjem MySQL servera. Između ostalog, proučava osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom i kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka.

9. Building Web Applications

Kurs Building Web Applications predstavlja napredni nivo izučavanja toga kako se kreiraju aplikacije koristeći programski jezik PHP, pri čemu se naravno najveći deo aplikacije realizuje na samom serveru koristeći PHP programski jezik na backendu, te neku od SQL baza podataka. Tokom kursa polaznici će se osposobiti za samostalno kreiranje web aplikacija koristeći programski jezik PHP (kao i druge jezike kao što je SQL, ali i HTML, CSS), sa naročitim naglaskom na samo razumevanje arhitekture aplikacije i njeno pravilno definisanje pre i tokom rada na samoj aplikaciji.

10. Object Oriented Programming in PHP

Polaznici će se u toku ovog kursa upoznati s time kako PHP funkcioniše u objektno orijentisanom načinu rada sa HTML-om, a posebno kroz rad sa HTML formama kao glavnim načinom razmene podataka između korisnika i servera ili aplikacije. Upoznaće se i sa rukovanjem kolačićima (cookies) i sesijama, koji predstavljaju dva glavna načina čuvanja stanja aplikacije, kao i sa uvodom u sigurnost u PHP-u.

11. Core Java Programming

Upoznaćete se sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom kroz ovaj programski jezik. Predmet podrazumeva osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje.

12. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

14. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku. 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-Learning varijanti.

Predavanja su dinamična i prilagođena predznanju polaznika. Orijentacija je na praksi, kroz mnogo zadataka na kojima se polaznici vežbaju u C#, Windows programiranju, HTML, Javi i drugim neophodnim alatima za uspešno programiranje i implementaciju.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Za program Software Development raspoloživo je nekoliko prestižnih međunarodnih sertifikacija.

ORACLE SERTIFIKAT

Nakon završetka ovog smera, moći ćete da polažete za Oracle sertifikat iz Java programiranja i da steknete stručno zvanje:

  • Oracle Certified Associate

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Software Engineering programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Software Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Software Development programu
  • ITAcademy Certified Software Developer sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se