Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Opis kursa:

Ovaj kurs namenjen je svima koji žele da se upoznaju sa osnovama izrade crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Polaznici kursa će se upoznati sa načinom rada u AutoCAD-u, sa korisničkim okruženjem, kao i sa upotrebom alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata. Osim toga, savladaće i ispunjavanje objekata različitim šrafurama, rad sa tekstom na crtežu, rad sa blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima, kao i štampanje crteža.

Cilj kursa:

Osnovni cilj ovog kursa je da savladate sve elemente koji su vam potrebni za samostalnu izradu crteža, njihovo uređivanje i štampanje. Nakon završetka ovog kursa posedovaćete crtačke sposobnosti za rad na računaru i efikasnije ćete raditi projekte. Cilj kursa je i da zapamtite informacije koje su vam važne za praktičnu primenu programa, a u tome će vam naročito pomoći deo lekcija koji se zove Saveti i trikovi.

Sadržaj kursa:

 • Primena i značaj AutoCad-a
 • Radna površina i alatke
 • Definisanje osnovnih parametara crteža
 • Kretanje kroz crtež komandama zoom i pan
 • Rad sa linijom,dužinom i uglovima
 • Pomoćne linije i polilinije
 • Kružnica, polukrug ,elipsa i kriva
 • Mnogouglovi
 • Precizno crtanje uz pomoć komandi grid i snap
 • Translacija i rotacija
 • Umnožavanje objekata
 • Kreiranje objekata modifikovanjem
 • Menjanje svojstva objekata
 • Organizacija crteža po layerima
 • Menjanje osobina layera
 • Šrafura
 • Ubacivanje fotografija
 • Kreiranje tekstualnih objekata
 • Podešavanja izgleda teksta
 • Kotiranje crteža
 • Modifikovanje i izgled kota
 • Pojam bloka i njegova primena u crtežima
 • Kreiranje i modifikovanje blokova
 • Uvod u štampu CAD crteža
 • Komanda Plot
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Interior Design ProgramComputer Aided Design ProgramProduct Design Program i Architectural Design Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde