Završni rad za Print Design

Jedan od ključnih faktora prilikom traženja posla u oblasti dizajna jeste kreiranje kvalitetnog portfolija, koji predstavlja vaš završni rad i koji će vas izdvojiti od konkurencije i predstaviti u najboljem svetlu. S obzirom na to da je u oblasti dizajna neophodno konstantno dokazivati svoju kreativnost poslodavcima, vaš prvi korak u tom pravcu biće upravo kreiranje završnog rada, odnosno portfolija. 

Prilikom kreiranje vašeg završnog rada bitno je da obratite pažnju na nekoliko koraka koji će vam biti predstavljeni upravo na ovom kursu. 

Vaš završni rad možete predstaviti klijentu ili poslodavcu kao sopstveni portfolio i bez čitanja CV-ja. 

Praveći završni rad na ITAcademy, naučićete sve što vam je potrebno kako biste u bliskoj budućnost, upravo zahvaljujući toj kombinaciji radova, započeli svoju uspešnu karijeru.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Print & Graphic Design Program.

Opis i cilj kursa Završni rad za Print & Graphic Design

Kurs Završni rad za program Print & Graphic Design na odseku Dizajn i multimedija objedinjuje sva znanja koja su stečena na ITAcademy u vidu jednog završnog projekta. Na ovom kursu polaznik će moći da izabere jednu od ponuđenih tema, na osnovu koje će izraditi završni rad. Teme su iz oblasti koju je polaznik obrađivao godinu dana. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da izuči tokom godinu dana školovanja. 

Cilj kursa Završni rad za program Print & Graphic Design je demonstracija znanja i veština stečenih na ITAcademy, čime polaznik ostvaruje pravo na sertifikat ITAcademy. Predviđa se da polaznik demonstrira i sebi i drugima da je uspešno usvojio potrebna znanja i stekao veštine koje su predviđene planom i programom odseka koji je izabrao na ITAcademy kako bi postao sertifikovani dizajner.

Kurs Završni rad – Print & Graphic Design će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je cilj kursa Završni rad?

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog rada koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Za tradicionalne polaznike, nakon što završe rad i mentor ga odobri, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom. Izrada projekta je obavezna za polaznike koji se školuju po tradicionalnom modelu nastave, dok će online polaznici svoje završne radove završavati u okviru assignmenta koji će nadgledati koordinator kursa. Uzevši u obzir sva stečena znanja i veštine rada na računaru na ITAcademy na odseku Dizajn i multimedija, polaznici dobijaju priliku da u okviru završnog rada pokažu sve ono što su tokom protekle godine naučili.

2. Kako funkcioniše rad na kursu Završni rad?

Na kursu Završni rad od polaznika se očekuje, pre svega, da demonstriraju usvojena znanja i veštine stečene tokom godinu dana učenja na ITAcademy. Princip izrade Završnog rada je vrlo jednostavan. Prvo se polaznik odluči za jednu od ponuđenih tema, a na raspolaganju mu stoji opcija da predloži i svoju temu u skladu sa svojim interesovanjima. Zatim, primenom dizajnerskog procesa i računarskih programa (završni rad se izvodi na Adobe programima) koje je izučavao na ITAcademy poslednjih godinu dana izrađuje dizajn i vrši pripremu svog dizajna za štampu. Tradicionalni polaznici završni rad brane pred komisijom, dok online polaznici svoj dizajn dostavljaju koordinatoru kursa. 

3. Zašto je potrebno uraditi Završni rad?

Završni rad zapravo objedinjuje sva ona neophodna zanja i veštine koje se stiču na ITAcademy. Tokom godinu dana na odseku Dizajn i multimedija, polaznici usavršavaju i stiču znanja u domenu dizajniranja, ali i veštine rada u nekoliko kompjuterskih programa pomoću kojih u jednom sveobuhvatnom kreativnom procesu kombinuju ova znanja i veštine i izrađuju završni rad. Završni rad se predaje kao vid završnog projekta kojim se demonstriraju nova znanja i veštine. U kursu se mogu koristiti svi računarski programi koje je polaznik imao priliku da izuči tokom godinu dana školovanja sa akcentom na Adobe programskom paketu, neophodnom za rad u oblasti grafičkog i multimedijalnog dizajna.

Kurs Završni rad za Print Design

Plan i program predavanja

Modul 1 – Završni rad

  • Izbor teme i izrada završnog rada

Potreban softver i tehnički uslovi

Izrada završnog rada zahteva što bolji procesor i grafičku kartu, kao i monitor visoke rezolucije. Neophodno je dovoljno raspoložive radne memorije (minimum 2 GB RAM, a preporučuje se čak i 4 GB).

Potrebno predznanje

Neophodno je prethodno iskustvo i znanje rada u standardnim Adobe programima (u prvom redu Adobe Illustrator i Photoshop), a zavisno od izbora teme. Potrebni su poznavanje postupka izrade pripreme za štampu, dizajnerske veštine, crtačko iskustvo, kao i sva ona znanja koja je polaznik stekao tokom poslednjih godinu dana na ITAcademy. 

Kompetencije

Modul 1 – Završni rad

  • Samostalni rad na projektu u polju Print & Grafic Design
  • Sposobnost navigacije u Adobeovim programima
  • Sposobnost izrade kvalitetnog dizajnerskog projekta

Završni rad za Print Design

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se