Kurs Digital Technology for Managers

Danas je teško zamisliti poslovanje bez savremenih tehnologija, koje su neophodne za komunikaciju, planiranje i organizovanje radnih aktivnosti. Napredak tehnologije utiče ne samo na poslovanje već i na život uopšte. Internet je postao neizostavan deo skoro svih društvenih aktivnosti, ali i profesionalnog razvoja pojedinca i zajednica. Savremeno poslovanje danas je zavisno od internet konekcije, jer ona podrazumeva važnu vezu sa celim svetom.

Odrednica informaciono-komunikacione tehnologije ima nešto uže značenje u poređenju sa svim onim što danas podrazumeva savremeno poslovanje. Umesto termina informaciono-komunikacione tehnologije sve češće se koristi termin digitalne tehnologije. Ove tehnologije sve više transformišu tradicionalne oblike poslovanja u digitalne, te je njihova primena i svakodnevna upotreba postala neizbežna. Digitalne tehnologije su postale neophodne za pronalaženje poslovnih prilika, a njihova implementacija donosi mnoge konkurentske prednosti.

Primena naprednih tehnologija u poslovnim prilikama dovela je do mnogih promena u poslovnim okvirima. Njihova upotreba vodila je čak i do potpunih transformisanja poslovnih modela. Pomoću interneta i digitalnih rešenja preduzeća su mogla ubrzati, olakšati i unaprediti poslovne procese, ali i proširiti poslovne prakse. U tom smislu, mnoga preduzeća su se otvorila ka savremenim tehnološkim inovacijama i globalnom umrežavanju. Međutim, primena tih digitalnih tehnologija u poslovanju ne ograničava se samo na povećanje efikasnosti, već se upotrebljava i za stvaranje novih vrednosti i inovacija kada je reč o uslugama i proizvodima koji se nude, što doprinosi stvaranju konkurentske prednosti na tržištu.

Opis i cilj kursa Digital Technology for Managers

Kurs Digital Technology for Managers ukazuje na značaj digitalnih tehnologija i tehnoloških inovacija u poslovanju, koje su postale važan poslovni alat savremenog poslovanja. U prvom delu kursa obrađeni su osnovni pojmovi u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama i njihovim komponentama, ali i osnovni internet protokoli i serveri, čime se stvara jasnija slika o značaju interneta za poslovanje. 

Zahvaljujući ovim znanjima, menadžeri mogu lakše da se prilagode savremenim tehnologijama i inovacijama i da unaprede svoje poslovne procese. S obzirom na to da su informaciono-komunikacione tehnologije postale neophodan alat u poslovanju, kurs Digital Technology for Managers predstavlja dragoceno znanje za sve menadžere koji žele da unaprede svoje poslovanje i ostanu konkurentni na tržištu.

Naredni deo ovog kursa usredsređen je na različite vrste hosting rešenja, softverske alate i na one programe preko kojih je moguće sinhronizovati zadatke, olakšati upravljanje i monitoring i optimizovati rezultate poslovnih organizacija. Bezbednost računara, računarskih mreža i podataka predstavlja važan segment savremenog poslovanja, te je tom pitanju posvećen poseban prostor u ovom kursu. Takođe, biće reči i o nekim nedoumicama savremene poslovne prakse koje se odnose na izbor outsourcing i in-house poslovnih rešenja za potrebe jedne kompanije. Saznaćete kako da na najefikasniji način koristite različite tehnološke alate i rešenja, što vam može pomoći da povećate efikasnost poslovanja i zaštitite poslovne informacije i podatke.

U kursu je objašnjen značaj razvoja informacionih tehnologija, internet tehnologije i tehnoloških inovacija u poslovnim okruženjima. Nakon kursa Digital Technology for Managers polaznicima će biti jasno koje digitalne alate kompanija mora posedovati u skladu sa svojim potrebama. Cilj kursa je da objasni prednosti koje sa sobom nose savremene tehnologije u menadžmentu, ali i da pruži korisna znanja o funkcionisanju poslovanja na internetu. Takođe, obrađena su pitanja zaštite računara, računarskih mreža i podataka, kao i dobre i loše strane in-house i outsourcing rešenja kao sektora jedne kompanije. Drugim rečima, može se reći da su kroz ovaj kurs razmatrane sve korisne digitalne komponente i alati važni za menadžerski poziv.

Kurs Digital Technology for Managers odgovoriće vam na pitanja:

Koje su prednosti interneta za poslovni svet?

Internet je doneo mnogobrojne prednosti i beneficije za savremeno poslovanje, među kojima su umanjeni poštanski troškovi, ubrzana komunikacija sa zaposlenima, sa poslovnim partnerima i klijentima, kao i unapređeni odnosi sa klijentima zahvaljujući različitim online servisima dostupnim 24/7. Razvojem online aplikacija za upravljanje finansijama, servisa za kontrolu zaliha i alata za praćenje i vođenje evidencije ljudskih resursa umanjeni su i neki standardni troškovi, ali i vreme i energija radne snage, koja je brinula o ovim poslovnim segmentima. Pretraživači poput Googlea omogućavaju lako dolaženje do važnih informacija o različitim formatima. Online prodavnice omogućile su nov model zarade, a kupci mogu da pronađu proizvode sa bilo koje internetom pokrivene lokacije, u bilo koje doba dana. Značaj interneta za poslovne sisteme ogleda se u analizi tržišta i preciznom definisanju ciljnih grupa.

Koji komunikacioni servisi su menadžerima na raspolaganju?

Korišćenje različitih komunikacionih servisa može značajno pomoći menadžerima u poslovanju, omogućavajući im da uštede vreme i novac. Elektronska pošta je ključna za poslovnu komunikaciju i formulisanje i postavljanje zadataka. Google Meets, Chat i Skype su korisni za glasovnu, video i tekstualnu komunikaciju, kao i za veće konferencijske razgovore. Tako je Skype for Business jedno od nešto kompleksnijih poslovnih rešenja. Microsoft Project omogućava organizaciju i praćenje projekata sa mnogim funkcionalnostima, kakve su izveštavanje o realizaciji aktivnosti, zadavanje i integrisanje radnih zadataka, upravljanje i praćenje rada resursa, praćenje priliva i odliva novčanih sredstava, kolaboracije i dr. Postoje i alati za vođenje beležaka i prikupljanje i čuvanje fajlova, kao i za marketing automatizaciju i chat podršku, koje je korisno poznavati.

Čime se rukovoditi prilikom odlučivanja između outsourcing i in-house rešenja?

Kada je reč o donošenju odluke o tome da li jedno poslovanje treba da se opredeli za outsourcing ili in-house rešenje u sektoru marketinga, trebalo bi uzeti u obzir različite faktore. Troškovi su jedan od ključnih elemenata, budući da otvaranje novih radnih mesta ili obuka onih koji su već zaposleni za rad sa novim softverom može biti skupo. Outsourcing opcija može biti povoljnija, jer se uz manje troškove može dobiti već gotovo rešenje. Efikasnost je takođe važna, jer se prilikom angažovanja spoljnih saradnika može povećati brzina reakcije na promene u zahtevima. Troškovi rada, proces selekcije kandidata i plata takođe mogu biti manji kada se angažuju spoljni saradnici. I brzina kojom se obavljaju aktivnosti igra veliku ulogu, jer outsourcing opcija može doneti brža rešenja kada ne postoji konkretno rešenje. Fokus i skaliranje su neke od prednosti outsourcing opcije. Angažovanjem outsource rešenja za određene poslovne aktivnosti ne delegiraju se samo radna zaduženja, već i poslovni rizici i odgovornosti. Kvalitet usluge može biti visok, ali je i cena viša. Stres je takođe faktor koji utiče na kvalitet rada. Sve ove faktore treba pažljivo uzeti u obzir prilikom odlučivanja između outsourcing ili in-house rešenja u marketinškom sektoru.

Polaznik kursa koristi tablet

Plan predavanja:

 • Pojmovi i značenja informaciono-komunikacionih tehnologija i interneta
  • Pojam informacionih tehnologija i IT komponente
  • Internet tehnologije i eksponencijalna vremena
  • Internet pretraživači i servisi
 • Primena internet i informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju
  • Vrste web hosting rešenja
  • Softver za kreiranje poslovnih rešenja i upravljanje poslovanjem
  • Zaštita računara, računarskih mreža i podataka
  • Izbor softverskih rešenja i outsourcing vs in-house

Polaznici kursa u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se