Kurs Content Fundamentals

Doba digitalne komunikacije donelo je velike promene u načinu na koji brendovi privlače i angažuju svoju ciljnu publiku. Kupci danas imaju neograničen pristup informacijama putem interneta, zbog čega je kvalitetan online sadržaj postao ključan za uspešno brendiranje i marketing.

Online content, odnosno sadržaj koji se plasira putem različitih digitalnih kanala, igra važnu ulogu u stvaranju reputacije brenda i privlačenju ciljne publike. Kvalitetan sadržaj je bitan jer ima moć da informiše, edukuje, zabavi i rešava probleme korisnika. Kroz relevantan i vredan sadržaj, brendovi mogu izgraditi poverenje kod svoje publike, pokazati stručnost u svojoj oblasti i pružiti dodatnu vrednost.

Kvalitetan online sadržaj pomaže brendovima da se izdvoje u masi informacija koje su dostupne na internetu. On privlači pažnju ciljne publike, stvara emocionalnu vezu s korisnicima i podstiče njihovu interakciju. Takođe, dobar sadržaj može poboljšati vidljivost brenda na pretraživačima i društvenim mrežama, što doprinosi rastu broja posetilaca i konverzija.

U današnjem digitalnom svetu korisnici aktivno traže relevantan sadržaj koji će im pružiti odgovore na njihova pitanja i rešiti njihove probleme. Brendovi koji uspešno pružaju takav sadržaj stvaraju vrednost za svoju publiku i razvijaju dugoročne odnose s korisnicima.

Kurs Content Fundamentals osmišljen je kako bi polaznici stekli razumevanje o značaju kvalitetnog online sadržaja i naučili kako ga treba kreirati na način koji će privući, angažovati i zadovoljiti ciljnu publiku. Kroz ovaj kurs, polaznici će upoznati osnove kreiranja sadržaja, kao i tehnike optimizacije i distribucije sadržaja putem digitalnih kanala.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurContent & SEO ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerOnline Sales & E-business Development Manager.

Opis i ciljevi kursa Content Fundamentals

Kurs je namenjen osobama koje žele da steknu dublje razumevanje o korišćenju interneta kao medija za komunikaciju, kao i o savremenim strategijama kreiranja i promocije sadržaja na internetu.

Prvi deo kursa fokusira se na analizu internet medija kao novog medijuma komunikacije. Polaznici će se upoznati sa ključnim karakteristikama interneta kao kanala za komunikaciju i saznati koje su ključne razlike između offline i online sadržaja. Pored toga, istražiće se različite smernice i pravila prilikom kreiranja online sadržaja, uključujući strategije za privlačenje pažnje ciljne publike i izgradnju online prisustva.

Drugi deo kursa posvećen je content marketingu, sveobuhvatnoj strategiji koja se koristi za privlačenje, angažovanje i zadržavanje ciljne publike putem kvalitetnog i relevantnog sadržaja. Polaznici će naučiti šta predstavlja content marketing, kako se primenjuje u različitim industrijama i kako se razlikuje od tradicionalnog marketinga. Takođe će istražiti različite forme content marketinga, uključujući blogove, video-sadržaje, info-grafikone, društvene medije i slično.

Treći deo kursa je posvećen native advertisingu i content curationu. Polaznici će se upoznati sa konceptom native advertisinga, koji se odnosi na plaćene oglase koji se stilski i kontekstualno uklapaju u okruženje u kome se prikazuju. Otkriće na kojim platformama se primenjuje native advertising i koje forme postoje. Takođe će istražiti content curation, proces selektovanja, organizovanja i priređivanja sadržaja iz različitih izvora. Naučiće o vrstama priređenog sadržaja i kako mogu strukturirati priređeni sadržaj radi postizanja maksimalne angažovanosti publike.

Cilj kursa je da polaznici steknu temeljno razumevanje internet medija kao najkorišćenjeg medija komunikacije i da nauče kako da kreiraju efektivan sadržaj za online kanale. Kroz primere i vežbe, polaznici će savladati osnove kreiranja sadržaja koji podstiče angažovanje korisnika, ali i razumeti kako da koriste content marketing, native advertising i content curation u svojim marketinškim strategijama. Na kraju kursa, polaznici će biti sposobni da primene ove koncepte u praksi kako bi unapredili svoje marketinške aktivnosti i ostvarili bolje rezultate na internetu.

Kurs Content Fundamentals će vam odgovoriti na pitanja:

Koji je cilj content marketinga i gde se može primenjivati?

Glavni cilj content marketinga je privlačenje, angažovanje i zadržavanje ciljne grupe putem kvalitetnog i relevantnog sadržaja. Ovaj pristup može se primeniti na različite načine i putem različitih platformi.

Prvo, content marketing se često koristi na web stranicama i blogovima kako bi se pružile korisne informacije, saveti, vodiči ili inspirativni sadržaji koji su relevantni za ciljnu grupu. Takođe se koristi na društvenim medijima kao što su Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, gde se objavljuju zanimljivi i deljivi sadržaji koji pomažu u izgradnji brenda i angažovanju publike.

Content marketing je takođe široko rasprostranjen u e-trgovini, gde se koristi za opisivanje proizvoda, pružanje korisničkih recenzija i preporuka, kao i za edukaciju potrošača o proizvodima ili uslugama. Osim toga, video-sadržaji su postali veoma popularni u content marketingu, a platforme kao što su YouTube i TikTok pružaju odlične mogućnosti za deljenje video-materijala.

Ukratko, content marketing može da se primenjuje na gotovo svakoj platformi gde je moguće plasirati sadržaj. Bilo da je reč o web stranicama, blogovima, društvenim medijima ili drugim kanalima komunikacije, content marketing je ključni alat za izgradnju brenda, privlačenje publike i jačanje veze sa korisnicima.

Koje su ključne razlike između content i tradicionalnog marketinga?

Ključne razlike između content marketinga i tradicionalnog marketinga leže u njihovim pristupima, ciljevima i načinima komunikacije sa publikom.

Tradicionalni marketing se tradicionalno fokusira na promociju proizvoda ili usluga putem jednosmernog komuniciranja, često kroz masovne medije poput televizije, radija ili štampe. Osnovni cilj je da se privuče pažnja potrošača i da se potrošači ubede da kupe određeni proizvod ili koriste uslugu. Ovaj pristup je često neinvazivan i baziran na prenošenju poruke potrošačima.

Sa druge strane, content marketing se fokusira na pružanje vrednosti ciljnoj publici kroz relevantan, informativan i sadržaj koji podstiče korisnike da preduzmu neku akciju. Cilj nije direktna promocija proizvoda ili usluga, već i izgradnja odnosa sa publikom, sticanje njihovog poverenja i uspostavljanje autoriteta u određenoj industriji. Content marketing se često koristi za edukaciju, zabavu ili inspiraciju publike, a kroz to se gradi dugoročna lojalnost i angažovanost.

Još jedna razlika je u načinu komunikacije. Tradicionalni marketing je uglavnom jednosmeran, dok je content marketing interaktivan i podstiče dvosmernu komunikaciju. Kroz content marketing, kompanije mogu aktivno angažovati publiku, započeti konverzaciju, prikupiti povratne informacije i pružiti personalizovano iskustvo.

Šta je native advertising?

Native advertising je oblik oglašavanja koji se stilski i kontekstualno uklapa u okruženje u kome se prikazuje, te stoga izgleda prirodno i ne izdvaja se kao klasični oglas. Umesto da očigledno promoviše proizvod ili uslugu, native advertising se usredsređuje na pružanje vrednosti ciljnoj publici kroz relevantan i koristan sadržaj.

Oglašivači koriste native advertising kako bi se približili potrošačima na način koji ne ometa njihovo iskustvo korišćenja sadržaja. Ovaj oblik oglašavanja može se primeniti na različitim platformama, uključujući web stranice, društvene medije, aplikacije itd.

Postoje različite forme native advertisinga, kao što su plaćeni članci, sponzorisani sadržaji, prikazivanje oglasa u okviru društvenih medija ili integracija oglasa u video-materijale. Ključni element native advertisinga je usklađenost sa stilom, formatom i tonom sadržaja okruženja u kome se prikazuje, kako bi se postigla prirodna i neometana integracija oglasa.

Digitalni ekran

Plan i program kursa Content Fundamentals

1. Internet kao novi medijum komunikacije

2. Razlike između offline i online sadržaja

 • Koje su ključne razlike prilikom kreiranja za offline i online kanale
 • Smernice i pravila prilikom kreiranja online sadržaja

3. Content marketing

 • Šta predstavlja content marketing
 • Gde se primenjuje
 • Razlike između tradicionalnog i content marketinga
 • Forme content marketinga

4. Native advertising and content curation

 • Šta je native advertising
 • Na kojim platformama se primenjuje native advertising i koje forme postoje
 • Šta je content curation
 • Koje vrste priređenog sadržaja postoje
 • Kako izgleda proces priređivanja sadržaja i koja je struktura priređenog sadržaja

polaznici kursa uče osnove kreiranja sadržaja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se