Kurs Sales Copywriting

Dobar prodajni sadržaj ključan je za uspeh onlajn-prodaje. Prodajni kopirajt je jedan od najvažnijih faktora u prodaji, a njegov kvalitetan i pažljiv izbor može biti presudan za uspeh u poslovanju.

Glavni cilj prodajnog sadržaja jeste da navede čitaoce na akciju, a to podrazumeva kupovinu proizvoda ili usluge. Međutim, dobar prodajni sadržaj može imati i druge ciljeve, kao što je prikupljanje imejl-adresa za mejling-listu, preuzimanje aplikacija, vodiča ili izveštaja, te podsticanje korisnika da prate stranicu poslovanja na društvenim mrežama. Pri kreiranju dobrog prodajnog sadržaja važno je stvoriti tekst koji će korisnicima objasniti proizvod ili uslugu na način koji će ih podstaknuti na kupovinu. To se postiže korišćenjem marketinških strategija poput društvene validacije, korišćenja slika i videa, stvaranja hitnosti, te naglašavanja ključnih prednosti proizvoda ili usluge. Dobar prodajni sadržaj mora biti jasan, koncizan i ubedljiv, a cilj mu je da čitaocima prenese sve neophodne informacije o proizvodu ili usluzi, podstakne ih da izvrše željenu akciju i učini da se osećaju zadovoljno kupovinom.

Prodajni kopirajt je vrlo bitna komponenta onlajn-poslovanja, jer ima moć da navede čitaoca na specifičnu akciju, a to obično podrazumeva kupovinu proizvoda ili usluge. Pisanje prodajnih tekstova može biti teško i izazovno, ali uz praksu se ova tehnika može savladati. Kvalitetni prodajni sadržaji mogu biti ključni za unapređenje prodaje i poslovnog modela. Zato je važno da uspešna poslovanja posvete pažnju pronalaženju i zadržavanju dobrih pisaca prodajnog sadržaja. Upravo zbog toga je prodajni kopirajt nešto što ne bi trebalo zanemariti u onlajn-poslovanju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurOnline Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager i Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Sales Copywriting (Prodajni kopirajt)

Cilj kursa o pisanju prodajnih sadržaja jeste da polaznicima pruži potrebna znanja o prodajnom kopirajtu i akcijama koje su važne u formulisanju jednog kvalitetnog prodajnog teksta. Polaznici će moći da razumeju zbog čega se prodajni sadržaj smatra važnim i gde se sve mogu susresti sa ovom vrstom tekstova. Kurs se bavi i razlikovanjem termina „sales copywriter” i „content writer”, a biće predstavljeni i različiti sadržaji na internetu, njihova uloga i funkcija. Ovo će pomoći u razlikovanju prodajnih tekstova od drugih onlajn-tekstova. Ovaj kurs je značajan jer će polaznici naučiti kako da napišu tekst koji će privući pažnju korisnika, podstaći ih na akciju i povećati prodaju proizvoda ili usluge. Prodajni sadržaj igra važnu ulogu u poslovanju, stoga je značajno znati kako da ga pravilno kreirate i optimizujete. Polaznici će imati priliku da steknu praktična znanja i veštine koje će moći da primene u svom poslovanju.

Polaznici će se upoznati sa važnošću prodajnog sadržaja, njegovim tipovima i time gde se različiti tipovi tekstova koriste. Praktični saveti će biti podeljeni u korake kako bi se olakšao proces sastavljanja dobrog prodajnog sadržaja za različite poslovne kontekste i proizvode/usluge. Cilj ovog kursa je da pruži pragmatična znanja o prodajnom kopirajtingu i pomogne polaznicima da savladaju veštinu pisanja dobrih prodajnih tekstova koji će poboljšati prodaju i poslovni model i koji odgovaraju različitim poslovnim svrhama.

Kurs pisanja prodajnih sadržaja obuhvata različite tipove prodajnog kopirajta i pravila za sastavljanje kvalitetnog prodajnog teksta. Jedna od korisnih stvari koje se mogu naučiti jeste primena praktičnih saveta u sferi prodajnog kopirajtinga. Pored toga, kurs prezentuje taktike za uspešnu prodaju putem tekstualnih sadržaja, kao što su kreiranje prodajnog mejla, značaj dobrog naslova i komponente koje doprinose prodaji. Tokom kursa biće obrađene i marketinške tehnike koje se primenjuju u kreiranju prodajnog mejla.

Jedna od glavnih namera ovog kursa o pisanju prodajnih sadržaja je ne samo da pokaže šta je prodajni kopirajt i koliko je važan za poslovanje već i da predstavi pragmatične prakse za sastavljanje dobrih prodajnih sadržaja. Kurs će podstaći razmišljanje o prodaji prilikom kreiranja sadržaja o poslovanju i za poslovanje.

Kurs Sales Copywriting će vam odgovoriti na pitanja:

Koja osnovna pravila za kreiranje dobrog prodajnog sadržaja postoje u praksi?

Kada se radi o kreiranju prodajnih sadržaja, važno je imati na umu da ne postoji univerzalna formula koja garantuje uspeh. Ipak, postoje određena pravila koja se mogu primeniti kako bi se postigli bolji prodajni rezultati. Pet bitnih pravila za pisanje dobrog prodajnog teksta su: fokus na beneficije od proizvoda ili usluge, kredibilitet bez preterivanja, jasnoća, konciznost i ubedljivost. Takođe, treba imati na umu da čitaoci reaguju različito na prodajne tekstove, pa je važno prilagođavati sadržaj ciljnoj grupi. Kako bi se postigli najbolji rezultati, praksa je od suštinskog značaja, pa se u okviru kursa obrađuju i brojne dobre prakse u sferi prodajnog kopirajtinga.

Kakve tekstove sastavlja sales copywriter?

U poslovnoj praksi postoji više vrsta prodajnih tekstova, među kojima su: ponude, mejlovi, njuzleteri, prodajne brošure, slogani i reklamne poruke. Poslovni mejlovi mogu služiti kao prodajne poruke koje promovišu proizvode ili usluge, ali mogu imati i funkciju komunikacije sa kupcima s ciljem prodaje. Prodajne brošure su prodajni leci u kojima se plasiraju karakteristike proizvoda koje bi zadovoljile potrebe kupaca. Njuzleteri često imaju funkciju promocije proizvoda i usluga, kao i direktnog plasiranja aktuelne ponude poslovanja. Reklamne poruke se mogu pojaviti u različitim oblicima, od banera do postova na društvenim mrežama, i služe da privuku potencijalne kupce. Slogan ili tagline je neophodan svima koji žele da promovišu svoje poslovanje na internetu. Sve ove vrste prodajnih tekstova imaju svoju specifičnu funkciju, a njihov cilj je da doprinesu prodaji proizvoda ili usluga. 

Kako diferenciramo prakse sales copywritera i content writera?

Postoji vrlo jasna razlika između pisaca koji tekstovima prodaju i pisaca koji kreiraju tekstove i sadržaje namenjene internet korisnicima. Pisci koji se bave prodajnim sadržajima se ne bave kreiranjem sadržaja za blogove ili internet stranice veb-prezentacija poslovanja – usredsređuju se na sadržaje namenjene pre svega prodaji. Ipak, i ovi pisci moraju posedovati veštine koje imaju content writeri, koji uređuju blogove. Pisci koji sastavljaju tekstove koji prodaju fokusiraju se pre svega na sve što se tekstom može prodati, te i oni razmišljaju o potrebama potencijalnih i budućih kupaca, ali i prate njihov put kroz faze o odlučivanju u procesu kupovine. 

Polaznik kursa Sales Copywriting piše prodajne sadržaje na laptopu

Plan i program predavanja

 • Šta je sales copywriting?
  • Zašto je važan sadržaj?
  • Razlike između sales copywritera i content writera 
  • Ko su sales copywriteri?
  • Tipovi tekstova sales copywritera
  • Gde radi sales copywriter?
 • Pravila dobrog prodajnog sadržaja
  • Pisanje za veb – veština pisanja sadržaja za internet
  • Vrste pisanja za različite tipove tekstova
  • Pisanje za veb
 • Primeri dobrog prodajnog teksta
 • Praktični saveti za kreiranje dobrog prodajnog teksta
 • Taktike za uspeh
  • Analiza sadržaja u prodajnom mejlu

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se