Kurs Facebook PPC – Interface and Metrics

Facebook je druga najpopularnija mreža za PPC oglašavanje, odmah iza Googlea. Veliki broj korisnika na ovoj društvenoj mreži doprineo je razvoju oglašivačke platforme koja omogućava kreiranje i plasiranje različitih oglasnih kampanja. Poput Googleove partnerske mreže, Facebook nudi značajan potencijal za ciljanje odgovarajuće publike i postizanje uspešnih rezultata u onlajn-oglašavanju po principu naplate po kliku.

Platforma za oglašavanje na Facebooku je Facebook Ads Manager. Ovaj alat posebno je funkcionalan prilikom kreiranja i vođenja kampanja Facebook PPC marketinga. Facebook Ads Manager je takođe i praktično rešenje za vođenje poslovnih stranica na ovoj društvenoj mreži. Preko Facebook Ads Manager alata moguće je sastavljati oglase i upravljati njima, definisati specifične ciljne grupe zahvaljujući različitim mogućnostima targetiranja, upravljati budžetom oglašavanja, određivati mesto prikazivanja oglasa i pratiti i analizirati rezultate. Takođe, moguće je generisanje izveštaja o performansama oglasa. Facebook Ads Manager pruža sveobuhvatnu kontrolu nad oglašivačkim kampanjama na Facebooku.

U okviru ovog kursa fokusiramo se na organizaciju opcija i metričkih podataka na Facebook oglašivačkoj platformi. Kroz kurs ćete naučiti kako organizovati svoj oglašivački nalog na Facebooku i kako pratiti relevantne metrike. Otkrićete veliki značaj i prednosti koje ova platforma pruža oglašivačima, kao i kako pristupiti ciljnoj publici na efektivan način. Na kraju kursa, bićete u mogućnosti da bolje razumete i iskoristite sve mogućnosti koje Facebook oglašavanje pruža kompanijama.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Facebook PPC – Interface and Metrics

Kurs o Facebook PPC interfejsu i metrikama sastoji se iz pet celina. Prvi deo kursa posvećen je kreiranju Facebook Ads Manager naloga i upoznavanju sa interfejsom ovog alata. Druga celina kursa posvećena je detaljnom prikazu izgleda naloga, sa posebnim akcentom na pregled kampanje i njene metričke podatke. U ovom delu, Facebook Ads Manager korišćen je za demonstraciju metričkih podataka i za predstavljanje različitih izveštaja koji su dostupni kroz ovaj alat.

Facebook Ads Manager omogućava pregled svih kampanja koje su pokrenute putem određenog oglašivačkog naloga. To je i glavni deo interfejsa za jednog PPC menadžera, jer on u njemu provodi najviše vremena, kreirajući i analizirajući kampanje. Takođe, u okviru ovog kursa biće predstavljeno i kako brzo i lako da izmenite kampanju preko prikazanog interfejsa. U okviru opcije Ads Manager, Facebook prikazuje sve relevantne podatke o aktivnosti kampanje, kao što su naziv, status, strategija licitacije, budžet, doseg, broj prikaza, postignuti rezultati, vreme završetka kampanje, cena po ciljnom rezultatu, potrošnja i frekvencija prikaza. Svi metrički kriterijumi sa metričkim prikazima mogu se prilagoditi prema potrebama koje se traže u okviru jednog izveštaja oglašivača.

U okviru kursa, poseban deo je posvećen Business alatima ili dodatnim alatima koji su korisni u oglašivačkoj praksi. Ti alati su predstavljeni kroz pet naprednih grupa koje obuhvataju upravljanje poslovanjem, oglašavanje, analizu i izveštaje, angažovanje korisnika, te prodaju proizvoda i usluga. Svaka od ovih naprednih opcija predstavljena je kroz njen pregled i metričke izveštaje; sve one su detaljno objašnjene kroz pažljivo birane slike ekrana. Na taj način se upoznajete sa mogućnostima koje pruža Facebook PPC oglašivačka platforma i stičete uvid u napredne alate koji vam pomažu da efikasnije upravljate oglašavanjem i postignete bolje rezultate.

Na kursu će biti reči i o Facebook (Meta) Pixelu, njegovom opštem značaju, postavci i funkciji u oglasnoj praksi.

Kurs Facebook PPC – Interface and Metrics odgovoriće na pitanja:

Čemu služi Facebook Ads Manager?

Facebook Ads Manager predstavlja oglasni alat koji služi za upravljanje oglašavanjem na Facebooku, ali i Instagramu. Ovaj oglašivački alat omogućava kreiranje, praćenje i optimizaciju oglasa na obe društvene platforme. Kroz Facebook Ads Manager, korisnici mogu da definišu ciljnu grupu, postave budžet, izaberu vrstu oglasa, odaberu lokacije prikazivanja oglasa i prate performanse kampanje kroz metrike i izveštaje. Takođe, Facebook Ads Manager omogućava kreiranje oglasa u različitim formatima, koji mogu biti slike, video-zapisi, slajdovi ili karuseli. Osim toga, korisnici mogu da prate rezultate oglasa, vrše A/B testiranje, vrše remarketing i optimizuju kampanje kako bi postigli bolje rezultate u oglašavanju na Facebooku i Instagramu.

Čemu služi opcija Account Overview u okviru Facebook Ads Managera?

Opcija Account Overview u okviru Facebook Ads Managera služi za pružanje pregleda svih relevantnih informacija o oglašivačkom nalogu. Ovde možete videti osnovne podatke o nalogu, kao što su ukupan broj kampanja, troškovi oglašavanja, konverzije i drugi ključni pokazatelji performansi. Takođe, možete pristupiti detaljnijim izveštajima i analizama kako biste bolje razumeli rezultate kampanja i identifikovali trendove. Ova opcija omogućava brz i efikasan pregled stanja oglašivačkog naloga i pruža uvid u ukupne performanse kampanja. To vam pomaže da donesete informisane odluke i optimizujete svoje oglašavanje kako biste postigli bolje rezultate. Drugim rečima, Account Overview u Facebook Ads Manageru vam pruža holistički uvid u stanje vaših naloga i omogućava vam da donesete informisane odluke o vašem oglašavanju i strategiji na društvenim mrežama.

Koje su strukturne celine u interfejsu Facebook Ads Managera?

Interfejs Facebook Business Suitea sastoji se od nekoliko strukturalnih celina koje imaju svoje funkcionalnosti i namene. Prva celina je Overview ili Pregled, gde možete videti osnovne statistike i rezultate za sve svoje povezane Facebook i Instagram naloge. Druga celina je Campaigns, tj. kampanje koje su objavljene ili pripremljene za objavljivanje, gde možete kreirati i voditi objave na Facebooku i Instagramu, zakazivati objave i upravljati kalendarom sadržaja. Treća celina je Ads Reporting ili Izveštaji, gde možete pristupiti detaljnim analizama i izveštajima o performansama svojih objava i oglasa. Četvrta celina je Audiences – Publika, odeljak u kom je moguće kreirati publiku pred kojom želimo da se prikazuju oglasi. Ovo je odeljak Facebook Ads Managera u kom se targetiraju ciljne grupe shodno reklamnoj kampanji koja se plasira na društvenim platformama. Pretposlednja celina je Billing and Payments, u okviru koje se unose podaci o plaćanju i u kojoj je moguće ispratiti sve platne aktivnosti naloga na društvenoj platformi. Poslednja opcija ili celina Facebook Ads Managera je Ad Account Settings ili Postavke, gde možete podešavati opcije i parametre za svoje naloge, primati obaveštenja i prilagoditi svoje preferencije. Sve ove strukturalne celine omogućavaju vam efikasno upravljanje poslovnim nalozima i kampanjama na Facebooku i Instagramu.

Crna slova PPC

Plan predavanja kursa Facebook PPC – Interface and Metrics

 • Facebook oglašavanje – interfejs 
  • Account overview deo interfejsa 
  • Campaign deo interfejsa 
 • Metrike 
  • Performanse (Performance)
  • Interakcije (Engagement)
  • Konverzije (Conversions)
  • Postavke (Settings)
  • Testiranje (A/B Test)
  • Optimizacija (Optimization)
   • Pratičan deo – predstavljanje funkcionalnosti na interfejsu Facebook oglasnog servisa
 • Business tools
  • Manage Business
  • Advertize
  • Analyze and Report
   • Praktičan deo – predstavljanje osnovnih funkcija opcije Business tools

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se