Kurs Social Media

Sve učestalija primena interneta doprinela je pojavi, ali i upotrebi novih kanala komunikacije. Nove generacije ne znaju, niti mogu da sagledaju kako je sve izgledalo bez brojnih savremenih onlajn-pomagala u komunikaciji. Svakodnevni i neizostavni mediji u onlajn-komunikaciji postali su društveni mediji i platforme. Društvene medije ili socijalne mreže, kako ih još nazivaju, prvo je počela da koristi mlađa generacija. Iako su prvi korisnici ovih kanala bili mladi, funkcija i važnost društvenih medija neizmerno je velika i dragocena i velikim korporativnim preduzećima. Plasiranje poslovnih novosti i prezentovanje aktivnosti kompanije postalo je svakodnevna podrazumevana poslovna praksa svih uspešnih poslovnih modela. 

Brz tehnološki razvoj doprineo je tome da se 21. vek prepozna i kao vek ili doba društvenih platformi. Ovde sledi jedna digresija. Naime, prvi društveni mediji nastaju nešto ranije, krajem 20. Veka, ali njihova ekspanzija i popularnost dogodili su se u 21. veku. Tada internet korisnici spoznaju pravi potencijal i značaj društvenih medija u savremenoj komunikaciji, poslovanju i u informisanju. Funkcija društvenih medija bila je prvobitno okrenuta zabavi mlađe generacije (srednjoškolaca i studenata). U takvim prilikama rastuće popularnosti rastao je i broj društvenih medija, pri čemu su postojeći društveni mediji postali veliki servisi sa velikim brojem podataka prikupljenim od internet korisnika koji su ih posećivali i punili sadržajem. Tako društveni mediji postaju vrlo korisni poslovni alati mnogih kompanija i korporacija, koje preko njih pribavljaju korisne informacije o svojim ciljnim javnostima. Osim toga, društvene medije poslovne organizacije počinju da prepoznaju i kao alat za unapređenje poslovnih modela, ali i kao novi model dodatne zarade. Pojedine društvene mreže, kao integrisani deo, imaju velike oglasne platforme kao servise, preko kojih je moguće obavljati oglasnu praksu. Iz svega napisanog može se zaključiti da društveni mediji nisu samo prostor za onlajn-druženja već i važan oglasnik savremenog poslovanja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data AnalystOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerContent & SEO ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Social Media

Social Media kao oblast tumačenja na ovom kursu sagledana je kroz nekoliko tematskih celina. Tako je jedna celina posvećena predstavljanju istorijata društvenih medija, kao i važnim terminološkim odrednicama, zahvaljujući kojima ćete brže i lakše moći da razumete pravac i razvoj društvenih medija sa kraja 20. veka, pa sve do njihove transformacije u savremene društvene platforme. Nastojali smo da kroz ovaj kurs predstavimo veći broj različitih tipova društvenih medija i mreža, a biće prilike i da se detaljnije upoznate sa platformama kao što su Facebook i Instagram, ali i sa društvenim medijima kao što su Pinterest, YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitter i sl. Pored ovih, biće interpretirane i neke manje zastupljene društvene mreže i mediji, koji mogu biti korisni u komunikaciji sa potencijalnim i onim postojećim internet korisnicima i klijentima različitih poslovanja. 

Jedna od ideja ovog kursa jeste da predstavi različite društvene platforme kroz istorijski diskurs, ali i da tumači njihovu praktičnu primenu u savremenoj poslovnoj komunikaciji. Zato ćete u kursu biti vođeni kroz proces otvaranja naloga na društvenim medijima, kroz video-pristup na oglašivačkoj platformi, ali i kroz opcije koje na njima postoje. Biće prilike da saznate na koji način je moguće targetirati ciljne grupe poslovne organizacije, koji načini plaćanja oglasa postoje, koji formati oglasnih poruka se mogu kreirati i drugo. Jedna od celina kursa posvećena je i konceptu P2P, kao i P2P tehnologiji. Poslednji segment kursa tiče se strategijske primene društvenih medija u poslovnom kontekstu, a biće reči i o važnosti influensera na ovim medijima.  

Ideja kursa Social Media je da na razumljiv i praktičan način prikaže i predstavi rad na društvenim medijima, ali i da ukaže na moguće oglasne radnje na njima. Kurs može poslužiti i kao svojevrstan vodič, koji će vam pomoći da kreirate profil na društvenim medijima, poslovnu stranicu, ali i da bliže upoznate oglasni servis društvenog medija. Tom prilikom moći ćete da se upoznate i sa strukturom i karakteristikama oglasa na društvenim medijima, ali i da razumete na koji način se pristupa metričkim podacima i kako se oni ostvaruju i prikazuju na društvenim platformama. Nakon završenog kursa bićete u prilici da samostalno postavite jednu kampanju za oglašavanje, odnosno da odaberete cilj, definišete ciljnu grupu pred kojom treba da se prikaže oglas, kao i format oglasa itd. Radi lakšeg razumevanja, biće sagledani i konkretni, praktični primeri primene društvenih medija kod različitih poslovnih praksi.

Kurs Social Media odgovoriće na pitanja:

Koja tri osnovna cilja je moguće selektovati prilikom postavljanja kampanje na društvenim platformama?

Kada se kreira oglasna kampanja, prvi korak je određivanje cilja. Moguće je razlikovati tri osnovna strateška cilja, u okviru kojih su uvrštena dalja, konkretnija ciljanja. U skladu sa razvojem oglasnih platformi dolazilo je i do promena opcija u marketinškim ciljevima, zatim do promena formata i drugih oglasnih transformisanja. Ipak, osnovni strateški ciljevi ostali su isti. Zato razlikujemo tri strateške osnove, kao što su stvaranje svesti (Awareness), preispitivanje ponude (Consideration) i pokretanje akcije, nakon donošenja odluke (Conversion). Tako se u okviru tri strateška cilja mogu prepoznati i manji ciljevi, kao što su kreiranje svesti o brendu, zatim širenje uticaja na veći broj korisnika preko objavljenog sadržaja, brojnije preuzimanje aplikacije, veći broj ostvarenih kupovina, veći saobraćaj ka društvenim medijima ili na ciljanoj veb-stranici i drugo. 

Koji čet-servisi se smatraju najpopularnijim za promociju poslovanja?

Najkorišćeniji onlajn-mediji za komunikaciju putem četa su Facebook Messenger, WhatsApp i Viber. U savremenim poslovnim praksama, upotreba ovih medija postala je nezaobilazna i posebno korisna. Iako stil komunikacije preko četa može biti i najčešće i jeste neformalan, zahvaljujući ovim čet-servisima, komunikacija u savremenom poslovnom svetu između udaljenih poslovnih jedinica ili među poslovnim partnerima na različitim kontinentima postala je dosta brža. Geografska distanca nije više prepreka u poslovnoj komunikaciji. Treba pomenuti da sva tri servisa za komunikaciju imaju i poslovne verzije ovih komunikacijskih alata u svojoj ponudi. Tako je preko ovih servisa moguće obavljati grupne pozive, razmenjivati poruke, prosleđivati informacije, plasirati precizno targetirane reklamne poruke, automatizovati radnje na servisu i drugo.   

Koji su kriterijumi na osnovu kojih jedno poslovanje donosi odluku o izboru društvene platforme kao reklamiranog medija?

Donošenju odluke o korišćenju nekog konkretnog društvenog medija za oglašavanje trebalo bi da prethodi proveravanje nekoliko važnih faktora. Pre svega bi trebalo proveriti koliko je određeni društveni medij adekvatan po karakteristikama koje ima. Zato je važno proveriti koje sve koristi jedna kompanija može imati od pravljenja naloga na društvenom mediju i od angažmana oko njega. Takođe, važno je i ko sve prati određeni društveni medij, odnosno da li se ciljna grupa kompanije služi konkretnom društvenom platformom. Dobro poznavanje oglasnih praksi, radnji, a pre svega mogućnosti oglašivačkih performansi i dometa važni su preduslovi u biranju odgovarajućeg kanala komunikacije. U odabiru odgovarajućeg društvenog medija važna je demografska podudarnost sa plasiranim proizvodom ili uslugom koja se želi oglasno prezentovati u odgovarajućim reklamnim formatima i sa jasno i unapred formulisanim ciljem.  

Mobilni telefon

Plan predavanja

  • Osnove društvenih ili socijalnih mreža na internetu 
    • Istorijski razvoj i terminologija
  • Najpopularniji društveni mediji na internetu: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok, YouTube
    • Ostali društveni mediji, mreže i aplikacije za dopisivanje: Reddit, Quora, Wikipedia, WhatsApp, Viber, WeChat, Messenger, YouTube
  • Influence Marketing
  • Oglašivačke strategije na društvenim platformama
  • P2P Communication and Customer Service
  • Advanced Social Media and Social Media Monitoring

* Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula, možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer predstavljenog modula.

polaznici kursa izučavaju društvene mreže

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se