Osnove UI dizajna: Kako se kreira korisnički interfejs

Nekada su sajtovi, ali i programi bili vizuelno skromni. Bilo je važno da se brzo učitava i pruža informaciju, dok je dizajn bio u skladu sa tadašnjim tehničkim mogućnostima. Sa razvojem tehnologije, izgled je postao važnija stavka. To je izazov kojim se profesionalno bave UI dizajneri.

UI dizajn dizajner timski rad

Kada pričamo o izgledu, prezentaciji i interaktivnosti nekog sajta ili aplikacije, onda pre svega mislimo na korisničko okruženje. Cilj UI dizajna je da kreira okruženje koje će se dopasti korisniku, ali mu i olakšala rad. Ova oblast se često meša sa UX dizajnom (user experience), iako postoje značajne razlike. Dok je korisničko iskustvo fokusirano na funkcionalnost, UI se bavi estetikom, tj. onim što korisnik vidi.

Šta radi UI dizajner?

UI dizajner je zadužen za dizajniranje svake stranice sa kojima je korisnik u interakciji, tačnije za stvaranje grafičkih rešenja, ilustracija i ikonica. Glavni cilj je da se postigne ravnoteža između funkcionalnosti i estetike. Sajt, na primer, mora da bude prijatan oku, ali u isto vreme mora da bude jasno gde se šta nalazi i čemu služi. Korisnik mora da se lako snalazi, bez obzira što se prvi put susreće sa interfejsom.

UI dizajneri znaju da su za ocene njihovog rada merodavni pre svega korisnici. Zato je važno da interfejs bude pregledan, pri čemu treba obratiti pažnju na sledeće detalje:

  • Komande treba da se ponašaju u skladu sa opšte prihvaćenim pravilima.
  • Korisnički interfejs treba da bude jasan već nakon par sekundi.
  • Svaka celina (web stranica npr.) treba da ima jednu jasnu funkciju.
  • Dizajn mora da bude konzistentan
  • Opcije i kontrole moraju da se nalaze na logičnim, istaknutim, mestima

Zbog toga je važno da dizajner ima uvek na umu ko je ciljna grupa za koju se izrađuje projekat. Što je bolje upoznat sa željama, navikama i ciljevima korisnika to će finalni izgled biti bolji. 

Osnovna zaduženja UI dizajnera

Veoma je važno da interfejs bude funkcionalan, a da u isto vreme bude vizuelno dopadljiv. Kada je reč o zaduženjima, posao UI dizajnera podrazumeva:

  • Brendiranje
  • Vizuelni dizajn
  • Interaktivnost i animacije
  • Moodboard, wireframe, mockup
  • Implementacija UX dizajna

Faza dizajna podrazumeva i kreiranje mnogo detaljnije predstave interfejsa. Kao početna platforma, uzima se gruba skica, odnosno wireframe, koji je sačinjen tokom faze planiranja. S obzirom na to da wireframe karakteriše odsustvo detalja, web dizajner kreira znatno detaljniju predstavu sajta koji će biti kreiran. Reč o svojevrsnoj digitalnoj maketi (mockup) koja predstavlja detaljniji izgled korisničkog okruženja.

Da bi uspešno obavili posao, stručnjaci za korisnički interfejs poštuju određena pravila koja im pomažu da dođu do najboljeg rešenja. Reč je o određenim “nepisanim” pravilima kojih se svaki bolji dizajner drži u svakodnevnom radu.

Važni segmenti korisničkog interfejsa

Pri radu je neophodno poštovati određene smernice u radu kako bi se postigao željeni cilj. Svaki dizajner ima svoj pristup radu, ali neke osnove su ipak zajedničke. 

Korišćenje opšte prihvaćenih elemenata - korišćenjem opšte poznatih elemenata (padajući meni, tagovi, slajderi, ikonice…) korisnik će već sa prvim susretom sa sajtom ili programom znati šta je šta i čemu služi. Na ovaj način se ubrzava upoznavanje sa interfejsom, pa čak iako postoje neke specifičnosti one se lakše savladavaju kada je sve ostalo poznatom. 

Strateško korišćenje boja - boje su izuzetno važne u dizajnu, a naročito kada je reč o kreiranju interfejsa. Ne samo što se pravilnim korišćenjem boja dobija prijatno okruženje, već se one mogu koristiti kako bi se određeni elementi istakli. Kontrast, teksture i boje služe kako bi nam se skrenula pažnja na važne elemente, ali i olakšalo pronalaženje važnih opcija. Tokom dizajniranja treba imati na umu da se korisnički interfejs može da se prikazuje u različitim rezolucijama i veličinama ekrana.

Uvođenje reda uz pomoć tipografije - bez obzira da li je reč o sajtu, aplikaciji ili nekom kompleksnom programu, važno je da se na pravi način prikažu svi segmenti proizvoda. To znači da treba koristiti različite veličine fonta za određene segmente, ali i birati one fontove koji su laki za čitanje. Korisnik će na osnovu izgleda teskta odmah moći da prepozna istaknute delove, što će mu olakšati rad.

Tolerancija prema greškama - čak iako je finalni proizvod savršeno dizajniran, to ne znači da korisnici neće praviti greške. Dešavaće se da slučajno kliknu na nešto ili ukucaju pogrešne informacije. U tom slučaju interfejs mora da bude tolerantan i pruži bezbolan povratak na pređašnje stanje. To je naročito važno kada je potrebno da korisnik odvoji vreme kako bi popunio neki formular. Ukoliko ne postoji način da se bezbolno ispravi greška, korisnik će odustati od date radnje. Čak i kada se desi neka veća greška, važno je da uvek bude jasno šta se desilo i kako ispraviti problem.

Dodatne mogućnosti za napredne korisnike - sa upoznavanjem interfejsa razviće se potreba za dodatnim mogućnostima. Uzmimo primer nekog programa - korisnik će prvo istraživati opcije kako bi saznao gde se šta nalazi. Nakon nekog vremena će želeti da uštedi sebi vreme tako što će koristiti prečice na tastaturi. Profesionalni montažeri koriste isključivo prečice kako bi izveli željene radnje u programima kao što je Adobe Premiere.

UI dizajner posao

Povezanost UI i UX dizajna

Korisničko iskustvo (UX) i korisnički interfejs (UI) su međusobno povezani. I dok je po nekima UX dizajn izuzetno bitan, tek kada se udruži za dizajnom interfejsa se dobija finalni proizvod. Dobar primer predstavlja prelepo dizajniran sajt koji je konfuzan za korišćenje. U tom slučaju je očigledno da je reč o dobrom UI dizajnu i lošem korisničkom iskustvu. Postoje i obrnuti slučajevi  kada se sretnemo sa ružnjikavim a funkcionalnim sajtom. Šta je gore može da bude predmet rasprave, ali ono što svako može da složi je da takvih primera ne treba da bude uopšte. 

Zbog toga je bitno da stručnjaci pri radu na nekom projektu tesno sarađuju kako bi se zadovoljila funkcionalnost ali i estetika koja, na kraju krajeva, i privlači korisnike i olakšava im rad. Mnogi poslodavci traže UI/UX eksperte, naročito kada je web dizajn u pitanju. 

Kako postati UI/UX dizajner?

Razlog je jasan - ovi poslovi se međusobno nadopunjuju pa je uvek poželjno imati nekog ko poznaje obe strane medalje. Ne treba zanemariti ni finansijski momenat gde po nižoj ceni kompanija dobija stručnjaka koji pokriva dve oblasti. 

Iako su UI/UX stručnjaci izuzetno traženi, nije tako lako naći dizajnere koji su vrhunski eksperti u obe oblasti. Često se dešava da je reč o profesionalcima koji se dobro snalaze u obe oblasti ali nisu majstori ni jedne.

Ipak, to ne znači ne treba da zakoračite u ovom smeru, naročito ako ste odlično savladali jednu od ove dve oblasti. Dobra vest je da UI i UX dizajn traže posedovanje sličnih veštine: komunikativnost, organizovanost, kreativnost, briga o korisnicima, vizuelno razmišljanje, itd. Podrazumeva se i da ćete morati da naučite da se služite odgovarajućim UI/UX dizajnerskim alatima.

Bez obzira da li želite da se fokusirate na jednu granu korisničkog dizajna ili želite da pokrijete obe, od vas će se očekivati da posedujete određena znanja. Na treba dodati da je uvek veliki plus ukoliko posedujete međunarodne diplome i sertifikate. Za kraj, treba napomenti da je reč o veoma isplativoj oblasti gde su dizajeri odlično plaćeni bez obzira da li je reč o UI, UX ili kombinovanoj dizajnerskoj poziciji.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se