Kurs Content Strategies

Strategija kreiranja sadržaja od velike je važnosti za efikasan pristup u digitalnom marketingu. Ona obuhvata precizno planiranje i distribuciju relevantnih tekstova koji odgovaraju potrebama i interesima ciljne publike. Ova strategija se kontinuirano prilagođava životnom ciklusu korisnika ili kupca.

Cilj je uspostavljanje dubokih i trajnih veza između brenda i publike. Kroz ovu praksu marketinški stručnjaci mogu pravilno usmeriti svoje poruke i sadržaje, shodno stepenu zainteresovanosti korisnika na putu ka ostvarivanju kupovine – od upoznavanja sa brendom, preko edukacije, do donošenja odluke o kupovini.

Za uspeh je važno precizno određivanje ciljeva i prioriteta marketinške kampanje, a zatim i izrada sadržaja koji efikasno komunicira sa publikom. Dobro promišljenim strategijama kreiranja sadržaja kompanije mogu postići svoje marketinške ciljeve i izgraditi dugoročni odnos sa korisnicima.

Strategije za kreiranje i distribuciju sadržaja zasnivaju se na pažljivom planiranju, izradi i isporuci sadržaja. Ovaj pristup osigurava stvaranje korisnog i relevantnog materijala, koji će, uz odgovarajuće strukturiranje i pristup u komunikaciji, unaprediti korisničko iskustvo na veb-sajtovima.

Stručnjaci za kreiranje i objavljivanje sadržaja su odgovorni za osmišljavanje strategija kojima se teže ostvariti ciljevi klijenata ili kompanija u onlajn-prostoru. Glavna uloga ovih stručnjaka jeste da razviju plan koji će zadovoljiti potrebe kako kompanije, tako i njenih korisnika. Ovi profesionalci znaju kako da kreativno osmisle sadržaj koji će odgovarati tim potrebama i doprineti postizanju poslovnih ciljeva.

Opis i cilj kursa Content Strategies

Prva celina kursa o strategijama kreiranja i plasiranja sadržaja na internetu istražuje značaj i specifičnosti pisanja sadržaja za onlajn-svet. Fokus je na Googleu i njegovoj evoluciji, uz analizu algoritama koji su oblikovali pretraživačku dinamiku. Ovde se otkrivaju ključne promene u načinu kako Google tretira i rangira onlajn-sadržaj, a polaznici se upoznaju s razvojem algoritama koji su oblikovali ovu promenu. Ovim segmentom stiče se detaljniji uvid u evoluciju Googlea, kao ključnog igrača u digitalnom pretraživanju, i kako se to odražava na način kreiranja sadržaj i njegovog rangiranja na internetu

U drugoj celini kursa o strategijama kreiranja sadržaja na internetu naglasak je stavljen na sve korake koje je neophodno načiniti za razvijanje kvalitetne strategije. Poseban fokus je na metričkim podacima koji se koriste za procenu uspeha sadržaja. Polaznici će saznati koji metrički podaci služe za merenje čitanosti tekstualnog sadržaja na internetu, koji su načini za procenu angažovanosti čitalaca i njihove interakcije s tekstom, kako identifikovati generisane kontakte ili lidove i kako izmeriti konverzije, odnosno uspešnost u pretvaranju posetilaca, tačnije zainteresovanih korisnika u kupce. Ova celina pruža dublji uvid u merenje i analizu efikasnosti digitalnih sadržaja. 

U okviru zasebnog dela kursa istražuje se Hero–Hub–Hygiene strateški model sačinjavanja sadržaja. Ove strategije pomažu u postavljanju ciljeva za sadržaj i preciznijem usmeravanju ka ciljnoj publici.

Poseban segment kursa posvećen je sastavljanju plana za kreiranje i distribuciju sadržaja na internetu. Polaznici će naučiti četiri koraka za dugoročno planiranje sadržaja i upoznati se s različitim primerima kalendara za upravljanje objavama na internetu. Ovaj deo kursa omogućava stvaranje organizovanog pristupa kreiranju i raspoređivanju sadržaja na internetu.

Polaznici će se upoznati sa nekim od principa kreiranja onlajn-sadržaja. Biće obrađene i tematske oblasti koje ukazuju na to kako korisnici čitaju sadržaje na internetu i gde im je fokus, kako se stvara viralni sadržaj i šta jedan blog-post čini viralnim. Polaznici će uvideti kolika je važnost dobrog naslova i kako se može unaprediti tekst, kako se pravilno formatira sadržaj, gde i kako se postavljaju linkovi. Ovo su najvažniji elementi koje svaki uspešan pisac sadržaja na internetu treba da razume kako bi privukao čitaoce i ostvario svoje ciljeve.

U poslednjem delu ovog kursa pažnja će biti usmerena na distribuiranje i promovisanje sadržaja na internetu. Osim što će polaznici shvatiti koliko je bitno odgovarajuće strateško kreiranje sadržaja, u kursu će biti predstavljen i ceo proces osmišljavanja i izrade sadržaja na internetu. To znači da će dobar strateg morati takođe da bude i kreator sadržaja, jer je to jedini način da se adekvatno odgovori na potrebe internet korisnika i čitalaca. Kroz ovaj deo kursa polaznici će naučiti kako da efikasno promovišu i distribuiraju svoj sadržaj da bi privukli ciljnu publiku i ostvarili željene rezultate na internetu.

Kurs Content Strategies odgovoriće vam na pitanja:

Koje korake je moguće tumačiti u okviru strategije kreiranja i plasiranja sadržaja?

U strategiji kreiranja i plasiranja sadržaja prepoznaje se nekoliko bitnih koraka. Prvo, morate jasno definisati svoje ciljeve i ciljnu publiku. Nakon toga sledi istraživanje tržišta kako biste bolje razumeli potrebe i preferencije vaše ciljne publike. Nakon istraživanja dolazi faza planiranja, u kojoj određujete koje vrste sadržaja ćete kreirati (na primer, blog-postovi, video-materijali, info-grafikoni) i kako ćete ih distribuirati (na veb-stranicama, društvenim medijima itd.). Nakon kreiranja sadržaja, sledi faza distribucije, koja podrazumeva deljenje sadržaja na različitim kanalima kako biste stigli do ciljne publike. U međuvremenu, pratite performanse sadržaja i analizirate metričke parametre kako biste videli da li postižete svoje ciljeve. Najzad, učite iz rezultata i neprestano optimizujte svoju strategiju da biste poboljšali svoj sadržaj i postizali bolje rezultate.

Kako analizirati aktuelne situacije za potrebe strategije kreiranja i objavljivanja sadržaja?

Analiza aktuelne situacije za potrebe strategije kreiranja i objavljivanja sadržaja zahteva pažljivo istraživanje i razumevanje trenutnog stanja na tržištu i među ciljnom publikom. Evo ključnih koraka u izvođenju ove analize.

Istraživanje tržišta: Prvo, treba temeljno istražiti tržište kako biste razumeli aktuelne trendove, konkurenciju i potrebe potrošača.

Analiza ciljne publike: Upoznajte se sa svojom ciljnom publikom, saznajte njene demografske karakteristike, ponašanje na mreži i preferencije.

Evaluacija konkurencije: Analizirajte konkurentske kompanije i vidite šta rade na polju sadržaja, kako biste izvukli pouke iz njihovih uspeha i neuspeha.

Ispitivanje postojećeg sadržaja: Pregledajte svoj postojeći sadržaj kako biste utvrdili šta funkcioniše, na osnovu analize podataka kao što su angažman na društvenim mrežama i broj poseta veb-stranici.

Postavljanje ciljeva: Na osnovu analize, postavite jasne ciljeve za svoju strategiju sadržaja. Šta želite postići i kako ćete to izmeriti?

Kreiranje strategije: Na kraju, koristite sve informacije koje ste prikupili da biste razvili strategiju koja će odgovarati potrebama i interesovanjima vaše ciljne publike, uzimajući u obzir konkurenciju i tržišne trendove.

Šta predstavlja evergrin sadržaj?

Evergrin (evergreen) sadržaj je termin koji se koristi u digitalnom marketingu i odnosi se na vrstu sadržaja koji zadržava vrednost i relevantnost tokom dužeg vremena, često i godinama. Ova vrsta sadržaja ne zavisi od trenutnih trendova, sezona ili aktuelnih događaja već je on informativan i koristan za čitaoce bez obzira na vreme kada se pregleda. To može biti u formi vodiča, tutorijala, enciklopedijskih članaka ili drugih resursa koji pružaju trajnu vrednost.

Prednosti evergrin sadržaja uključuju dugotrajnu privlačnost za posetioce veb-stranice, kontinuiranu sposobnost privlačenja organskog saobraćaja sa pretraživača i mogućnost deljenja na društvenim mrežama u svakom trenutku. Ovakav sadržaj pomaže izgradnji reputacije stručnjaka u određenoj oblasti i može biti osnova za stabilnu publiku i rast poslovanja tokom vremena.

Kurs Content Strategies - Otvoren laptop i ženska ruka sa hemijskom

Plan i program kursa Content Strategies

 • Google – evolucija i promene
  • Algoritam pretrage
 • Kreiranje content strategije
  • Sedam koraka za kreiranje content strategije
 • Metrike
  • Metrika sa parametrima čitanosti
  • Metrika koja ukazuje na interakcije
  • Metrika koja ukazuje na generisane lidove
  • Metrika koja ukazuje na konverzije
 • Content plan
  • Hero–Hub–Hygiene model
  • Kreiranje content plana
 • Kako kreirati sadržaj
 • Promocija i distribucija

Polaznici kursa Content Strategies u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se