Kurs Service Communication Application

Na ovom kursu polaznici će imati priliku da detaljno upoznaju tematiku izgradnje i modifikacije Windows servisa i web servisa kroz upotrebu WCF, odnosno Windows Communication Foundation tehnologije. 

WCF predstavlja ultimativnu Microsoft tehnologiju za razvoj distribuiranih aplikacija. Kompletna osnova takvog sistema nalazi se unutar prostora imena System.ServiceModel, što čini ovaj okvir veoma jednostavnim za upotrebu. Takođe, Windows Communication Foundation tehnologija omogućava podršku za WS-I specifikacije, ali i različite komunikacione protokole, dok je svaki servis moguće kontrolistati sistemom za konfigurisanje WCF-a. 

Osim tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, kurs će se baviti i tehnikama koje se koriste za konzumaciju konkretnih web servisa od strane klijenta. Nakon uspešno odslušanih predavanja, polaznici ovog kursa biće osposobljeni da samostalno kreiraju Windows servise, kao i web servise putem Windows Communication Foundation tehnologije.

Pored toga, stečena znanja omogućiće vam da bez ičije pomoći razvijate, osiguravate, modifikujete i pratite Windows Communication Foundation servise. Takođe ćete moći i da konzumirate WCF servise pomoću kreiranih aplikacija, ali što je još važnije – bićete detaljno upoznati sa svim kompleksnim pojmovima karakterističnim za web servise. Korisna znanja i praktične veštine koje steknete tokom pohađanja ovog kursa omgućiće vam da se na profesionalnom nivou bavite kreiranjem servisno orijentisanih aplikacija kroz WCF.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Desktop Apps Development ProgramMicrosoft Development Program i Microsoft Web Apps Development Program.

Opis i cilj kursa Service Communication Application

Ovaj kurs bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje. 

Da biste uspešno učestvovali u nastavi i efikasno usvojili sve potrebna veštine koje ovaj kurs nudi, neophodno je da prethodno steknete predznanja na kursu Introduction to Programming in C#.  

Do praktičnih znanja koja ćete u budućnosti moći da primenite za rad na realnim projektima stići ćete kroz šest modula, odnosno tematskih celina u koje je podeljen kompletan kurs. Na početku kursa očekuje vas nastavna jedinica koja će vas uvesti u razvoj servisno orijentisanih aplikacija.

Tom prilikom saznaćete zašto pojam distribuiranosti ima poseban značaj u razvoju aplikacija, kao i to šta je WCF arhitektura i koji su pojmovi njene tehnologije. Takođe, tokom ovog modula steći ćete i kompletnu sliku o kreiranju i konzumiranju svog prvog WCF servisa. 

Nakon toga, druga tematska celina baviće se definisanjem i implementacijom WCF ugovora, odnosno njhovim rukovanjem. Uz to, upoznaćete se i sa tipovima šablona za razmenjivanje poruka i njihovim značajem. U fokusu narednog modula biće osnove hostovanja WCF servisa i pojmovi kao što su Self-Hosting i IIS hosting. 

Zatim će vas iskusni predavači uvesti u postupak konfigurisanja WCF servisa i objasniti vam na koje se sve načine oni mogu ponašati i povezivati. Peti modul će vam predstaviti instanciranje WCF servisa, načine definisanja njihovog moda i njihovu primenu. Na kraju kursa obrađivaćete tematsku celinu koja će vam pomoći da naučite kako se rukuje greškama i testiraju WCF servisi. Takođe, tokom ovog modula savladaćete sve potrebne alate za njihovu dijagnostiku. Na kraju kursa bićete osposobljeni da samostalno kreirate servisno orijentisane aplikacije korišćenjem WCF servisa.

Kurs service communication application

Plan i program predavanja:

1. Uvod u razvoj servisno orijentisanih aplikacija 

 • Razvoj distribuiranih aplikacija 
 • Uvod u razvoj WCF servisa 
 • Kreiranje i konzumiranje prvog WCF servisa 

2. Definisanje i implementacija WCF ugovora 

 • Upoznavanje polaznika sa rukovanje WCF ugovorima 
 • Šta su šabloni za razmenjivanje poruka? 

3. Hosting WCF servisa 

 • Upoznavanje sa osnovama hostovanja WCF servisa 
 • Šta je Self-Hosting? 
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom IIS hostinga 

4. Konfigurisanje WCF servisa 

 • Uvod u konfigurisanje WCF servisa 
 • Ponašanja WCF servisa 
 • Povezivanja WCF servisa 

5. Instanciranje i konkurencija WCF servisa 

 • Šta je instanciranje WCF servisa 
 • Predstavljanje pojma konkurencije kod WCF servisa 

6. Rukovanje greškama i testiranje WCF servisa 

 • Rukovanje izuzecima u WCF servisima 
 • Alati za dijagnostiku WCF servisa 

Polaznici kursa service communication application

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se