Kurs Automated Email Marketing

Komunikacija preko elektronske pošte danas je uobičajeni način komuniciranja između poslovnih saradnika koji ostavlja tragove razgovora u digitalnom formatu, slično tradicionalnim dokumentima. Ove email poruke donose mnoštvo prednosti bez kojih se savremene poslovne obaveze ne mogu zamisliti. U tom kontekstu posebna pažnja se u savremenom poslovanju poklanja svim digitalnim sredstvima i alatima koji imaju kapacitet za automatizaciju procesa rada. Tako se deo automatizovane prakse prepoznaje i u email marketingu, odnosno u slanju email poruka potencijalnim ili postojećim kupcima, što olakšava komunikaciju i optimizuje marketinške napore. 

Razumevanje uloge imejla u savremenoj poslovnoj komunikaciji i objašnjavanje principa uspešne poslovne korespondencije samo su neke od tema koje su od ključne važnosti u ovom kursu. Poseban segment kursa odnosi se na email marketing. I pored skeptičnosti nekih digitalnih marketara po pitanju efektivnosti email marketinga, savremena istraživanja u domenu digitalnog marketinga upućuju na značajnu ulogu email marketinga u konverziji potencijalnih klijenata u stvarne kupce. Imejl, kao kanal komunikacije, nije samo vidljiv i široko korišćen, već ga većina primaoca ne smatra agresivnim i neprijatnim. Email marketing omogućava efikasno pakovanje i prezentaciju marketinške poruke pred mogućim kupcima, podstičući njihovo interesovanje i interakciju sa prodavcem. Time se stvara svest o ponudi, budi interesovanje kupaca i ostvaruje dalja interakcija sa njima. Automatizacija u email marketingu pomogla je poslovnim organizacijama da ostvare značajne koristi, omogućavajući efikasnije upravljanje ovim procesima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerWeb Project Manager & Data AnalystE-commerce Manager & Entrepreneur i Online Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Automated Email Marketing

Kurs Automated Email Marketing strukturiran je u tri segmenta. Uvodni deo kursa ima ulogu da polaznike podseti na ključne aspekte email marketinga koji su nezaobilazni pre nego što se upuste u dalje procese automatizacije email marketinških kampanja. U tom kontekstu prvi deo kursa posvetićemo razmatranju značaja kreiranja mailing lista i zakonskim regulativama koje su relevantne za formiranje tih listi. Sledi osvrt na važnost formulisanja prikladnog naslova i teksta imejla, uz primenu adekvatnog dizajna i poziva na akciju. Posebna pažnja posvećena je strategijama izbegavanja spam filtera, koji mogu onemogućiti uspešnu isporuku poruka. Osim toga, ovi spam elementi mogu i pošiljaocu stvoriti lošu reputaciju, te mu trajno onemogućiti slanje poruka. Na kraju ćemo proučiti koje vrste sadržaja su prikladne za slanje u zavisnosti od situacije i cilja koji se želi postići. Poznavanje različitih tipova imejlova je ključno pre nego što se pristupi procesu automatizacije email marketing kampanja. Naime, ako se ne primenjuju pravila email marketinga, automatizacija može dovesti do neželjenih rezultata.

U nastavku kursa posvećenog automatizovanim email marketinškim praksama pokazaćemo vidove implementiranja automatizovane strategije u email marketing kampanjama, sa fokusom na njenu važnost i primenu u savremenim poslovnim situacijama i marketinškim prilikama. Ova sekcija predstavlja uvod u procedure automatizacije, gde su u središtu alati koji omogućavaju tranziciju od ručnog upravljanja kampanjama ka automatizovanim sistemima. Poslednjih godina na tržištu se može prepoznati veliki broj alata namenjenih automatizaciji email marketing kampanja. Tokom kursa ukazaćemo na neke od najrelevantnijih alata, kao što su: OptinMonster, Contactually, HubSpot, Intercom, Hatchbuck, Act-On, LeadSquared, Marketo, Emma, Get Notify, CampaignMonitor, GoViral, ActiveCampaign, BombBomb, CakeMail, ReachMail, ConstantContact, AWeber, Sendinblue, Drip, MailerLite, Litmus, E-goi, GetResponse i drugi. Upoznaćete se sa osnovnim karakteristikama ovih alata, njihovim značajem i praktičnom primenom na sistemski organizovan i jasan način. Uvidećete zašto su ovi alati postali posebno korisno i nezaobilazno sredstvo i važan radni alat savremenih digitalnih marketara. 

Kurs Automated Email Marketing odgovoriće na pitanja:

Šta predstavlja automatizacija u email marketingu?

Automatizacija u email marketingu odnosi se na proces korišćenja softvera ili alata za automatizaciju određenih zadataka ili procedura koje se tiču slanja imejlova, čime se znatno smanjuje manuelni rad digitalnih marketara. Ova tehnologija omogućava digitalnim marketinškim stručnjacima da brže i efikasnije komuniciraju sa potencijalnim i postojećim kupcima, pri čemu mogu da precizno segmentuju ciljne grupe i personalizuju poruke u skladu sa interakcijama korisnika. Automatizovane email kampanje mogu uključivati automatizovane odgovore, imejlove za dobrodošlicu, obaveštenja o abonmanu, podsetnike za napuštene korpe i sl. Kroz automatizaciju kompanije mogu konzistentno održavati komunikaciju sa klijentima, pri čemu istovremeno poboljšavaju korisničko iskustvo i, povećavajući prodaju, i jačaju odnos sa kupcima.

Koje sve opcije omogućavaju alati za automatizaciju u email marketingu?

Alati za automatizaciju email marketinga pružaju širok spektar mogućnosti. Prva je automatizacija slanja imejlova na osnovu definisanih okidača, što može biti određena akcija korisnika ili vremenski period. Ovi alati omogućavaju segmentaciju ciljne publike, što omogućava slanje personalizovanih poruka različitim grupama kupaca. Takođe, omogućavaju A/B testiranje, što pomaže da se otkrije šta najbolje funkcioniše kod publike. Mnogi od ovih alata pružaju detaljne analitike i izveštaje koji pomažu u optimizaciji kampanja na osnovu performansi. Dodatne funkcionalnosti mogu uključivati automatizovane odgovore, upravljanje listama kontakata, kreiranje i testiranje dizajna imejlova i integrisanje sa drugim marketinškim platformama. Ove alate upotrebljavaju velike kompanije, a sve su češće u primeni i kod manjih poslovnih organizacija. 

Koje koristi može pružiti email automatizacija?

Primena email automatizacije donosi brojne koristi. Prvo, omogućava vremensku efikasnost, jer jednom kreirane kampanje mogu biti distribuirane na velikom broju email adresa bez stalnog ljudskog angažmana. Drugo, poboljšava ciljanost komunikacije, jer se poruke mogu personalizovati i prilagoditi specifičnim segmentima korisnika. Takođe, automatizacija omogućava praćenje i analizu performansi email kampanja, što omogućava marketarima da pravovremeno prilagode svoje strategije. Takođe, omogućava konzistentnost u komunikaciji i održavanje stalne veze sa kupcima, što je važno za stvaranje lojalnosti prema brendu. Email automatizacija takođe može poboljšati konverzije, jer omogućava precizno ciljanje i pravovremeno dostavljanje poruka koje odgovaraju fazi kupovine u kojoj se potrošač trenutno nalazi. Dakle, primena email automatizacije može doneti brojne koristi u pogledu efikasnosti, ciljanosti, analitike, konzistentnosti i konverzija.

Ekran monitora sa e-koverticama

Plan predavanja kursa Automated Email Marketing

 • Liste primalaca i zakon
  • Kupovina lista
  • GDPR
  • Kako doći do subscribera
  • Segmentacija i personalizacija
 • Pisanje email poruke
  • Kako izbeći SPAM
  • Tipovi imejlova 
 • Automatizacija
  • Alati automatizacije u email marketingu koji se primenjuju u organizaciji kampanja (OptinMonster, Contactually, HubSpot, GoViral, CampaignMonitor, Litmus, ReachMail, CakemAIL, ConstantContact, Sendinblue, Drip, AWeber, ConvertKit, ActiveCampaign, MailerLite, BombBomb, GetResponse, Emma)

Polaznici kursa Automated Email Marketing prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se