Kurs Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta

Svaki projekat može biti prikazan kroz dijagram za strukturiranje. Kada su fundamentalne metodološke strategije u oblasti upravljanja projektima poznate, cilj se postiže bez muke, to jest projekat se uspešno završava. Efikasno rukovođenje projektima podrazumeva metodu koja obezbeđuje poboljšanje poslovnih procesa i donosi raznovrsne prednosti firmama koje iniciraju projekte. 

U tom kontekstu, trebalo bi naglasiti da je za vođenje projekata potrebno primeniti specifična saznanja, sposobnosti, tehnike i instrumente koji služe za kompletiranje zahteva i postizanje ciljeva relevantnih strana. Svaki projekat treba da zadovolji potrebe firme, odnosno da donese određenu korist za samu poslovnu organizaciju. Uspešna implementacija projekta odnosi se na dobro poznavanje metodologije upravljanja projektima, odnosno na poznavanje PMI (Project Management Institute) metodologije. Ako se tvrdi da su dokumentovane aktivnosti jedine koje su se odigrale na projektu, onda je očigledno da je ova metodologija za uspešno vođenje projekta veoma značajna. 

Vođenje projekata se ostvaruje kroz pet grupa procesa, dok je za svako upravljanje projektom neophodno imati svest o deset oblasti znanja koje čine metodološki pristup u radu na projektu. Svaka oblast znanja može se prikazati kroz različite grupe procesa. U okviru ove postavke biće razmatrane tri oblasti znanja. Tako će u predstojećem kursu posebno biti reči o oblasti znanja koja se tiče upravljanja obimom projekta, ali i o oblasti znanja koja se odnosi na upravljanje vremenom. Treća oblast znanja tiče se oblasti upravljanja troškovima u okviru jednog projekta. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta

Edukativni program pod nazivom Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta usredsređen je na tri različite sfere znanja unutar PMI metodologije. U sklopu ovog koncepta koji se sastoji od tri celine početni segment je posvećen kontroli obima projekta. Kontrola obima projekta aludira na razne procese koji se moraju jasno precizirati kako bi se na projektu radili odgovarajući zadaci i angažovala radna snaga neophodna za njegovu uspešnu realizaciju. Otkrivanjem ove oblasti znanja pruža vam se šansa da otkrijete strategije kojima je moguće smanjiti nepotrebne rashode i unaprediti efikasnost rada timske organizacije.

Jedna od ključnih komponenti ovog kursa odnosi se na oblast znanja koja se tiče upravljanja vremena u okviru projekta. Kontrola vremena unutar projektnog ciklusa predstavlja jedan od primarnih i kontinuiranih izazova s kojima se menadžeri susreću tokom vođenja projekata. Ipak, isporuka projektnih rezultata u zadatom ili planiranom roku često je najveći izazov. Neuspešna kontrola vremena često može da bude izvor nesporazuma i problema u okviru projekta. Dakle, vreme je neprilagodljivo i trebalo bi imati na umu da projekat ne bi trebalo da stagnira, bez obzira na to kakve su okolnosti unutar ili izvan projekta. Kontrola vremena stoga uključuje različite procese koje treba poštovati kako bi projekat bio uspešno završen u okviru precizno definisanog vremenskog okvira. Drugim rečima, određuju se rokovi za sve radne procese i aktivnosti, a zatim i za sve faze projekta, i, na kraju, za ukupan projekat. Pored toga, važno je proveriti zavisnost različitih projektnih aktivnosti kako bi se pravilno podelio i definisao tačan redosled njihove realizacije. Sve te aktivnosti važno je uključiti u mrežni dijagram, jer se time olakšava praćenje vremena i jednostavnije upravlja njime prilikom izvršavanja projektnih aktivnosti. Lakše se izvršava kontrola vremena tokom realizacije projekta. Kroz ovu oblast znanja imaćete priliku da se bliže upoznate sa različitim pristupima upravljanja vremenom u okviru projekta, što jeste od posebne koristi prilikom upravljanja projektom. 

Poslednji segment ovog obrazovnog programa posvećen je temi kontrolisanja troškova projekta. Kontrolisanje troškova projekta uključuje procese koji podrazumevaju procenu, dodeljivanje budžeta i upravljanje rashodima kako bi se projekat završio unutar planiranog i dogovorenog budžeta. Jedna od tendencija ovog kursa, bilo da se radi o delu posvećenom upravljanju vremenom ili delu posvećenom kontrolisanju troškova, jeste da ponudi korisne uvide i znanja koji će se razvijati kroz razne praktične primere, ali i kroz niz interaktivnih vežbi. 

Kurs Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta odgovoriće na pitanja:

Koje procese razlikujemo u okviru upravljanja vremenom na projektu?

Upravljanje vremenom na projektu sastoji se iz nekoliko ključnih procesa koje je neophodno ispratiti zarad efikasne realizacije projekta. Prvi proces je definisanje aktivnosti. Ovaj proces uključuje identifikaciju specifičnih akcija koje treba preduzeti kako bi se ispunili ciljevi projekta.

Podela aktivnosti je sledeći proces, koji podrazumeva određivanje redosleda aktivnosti i njihove međusobne zavisnosti. Estimacija resursa aktivnosti je proces u kojem se određuju resursi potrebni za svaku aktivnost. Estimacija vremenskih okvira aktivnosti određuje koliko će vremena svaka aktivnost trajati. Razvoj rasporeda je proces u kojem se kreiraju, dokumentuju i prate vremenski okviri svih aktivnosti. Kontrolisanje rasporeda je poslednji proces, koji se bavi praćenjem, ocenjivanjem i regulisanjem napretka kako bi se obezbedilo da se projekat završi na vreme. Svi ovi procesi su ključni za efikasno upravljanje vremenom na projektu i svaki od njih zahteva pažljivo planiranje i praćenje kako bi se projekat uspešno realizovao.

Kako se tumači upravljanje troškovima na projektu?

Upravljanje troškovima na projektu je ključna disciplina koja obuhvata planiranje, procenu, budžetiranje i kontrolu troškova kako bi se projekat završio unutar odobrenog budžeta. Osnovne komponente ovog procesa uključuju:

 1. Planiranje troškova: Ovaj proces uključuje razvoj procene budžeta projekta na osnovu procenjenih troškova svih resursa koje je potrebno koristiti tokom projekta.
 2. Procena troškova: Odnosi se na proračun troškova za svaku aktivnost unutar projekta, uključujući materijale, radnu snagu, opremu, usluge i rezervne troškove.
 3. Budžetiranje troškova: Nakon procene, troškovi su agregirani da bi se formirao ukupan budžet projekta.
 4. Kontrola troškova: Kroz ovaj proces se posmatra kako se troškovi realizuju tokom projekta, te se porede planirani sa stvarnim troškovima i preduzima akcija kada se razlike pojave.

Cilj upravljanja troškovima je da se obezbedi da projekat ne premaši predviđeni budžet i da se pritom ispune svi ciljevi projekta.

Šta predstavlja WBS?

WBS ili Work Breakdown Structure je alat za upravljanje projektima koji vizualno prikazuje rad koji je potrebno obaviti za ispunjenje projekta. On razbija sveobuhvatni cilj projekta na manje segmente ili zadatke.

Ovaj hijerarhijski dijagram počinje krajnjim ciljem ili proizvodom na vrhu, a zatim se postupno razlaže na potprojekte, zadatke i podzadatke, sve dok rad ne bude razlomljen na dovoljno male jedinice za upravljanje i dodeljivanje.

WBS olakšava planiranje, raspodelu resursa, procenu troškova i vremena, kao i praćenje napretka. Takođe, pomaže u jasnom definisanju opsega projekta, sprečavajući širenje obima (scope creep), i osigurava da su svi članovi tima na istoj stranici u pogledu onoga što projekat zahteva.

ruke i mape na stolu

Plan predavanja kursa Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta:

 • Upravljanje obimom na projektu
  • Procesi u upravljanju obimom na projektu
  • WBS (Work Breakdown Structure)
 • Upravljanje vremenom na projektu 
  • Procesi u upravljanju vremenom na projektu 
   • Definisanje aktivnosti 
   • Redosled aktivnosti 
   • Mrežni dijagram 
   • Vremenski plan
   • Crashing metoda
 • Upravljanje troškovima projekta
  • Procena troškova
  • Utvrđivanje budžeta
  • Kontrola troškova
  • Neizvesnost i troškovi tokom vremena
  • Troškovi angažovanja tokom životnog ciklusa projekta

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se