Kurs Facebook PPC – Basics

U današnjem digitalnom dobu reklamiranje na internetu postaje sve važnije za uspeh poslovanja. Pay-Per-Click (PPC) oglašavanje je jedna od najefikasnijih i najpopularnijih metoda za privlačenje ciljane publike i generisanje rezultata. Bez obzira na to da li ste preduzetnik, marketinški profesionalac ili jednostavno želite da proširite svoje znanje o digitalnom oglašavanju, ovaj kurs vam pruža osnove PPC oglašavanja.

PPC oglašavanje se odnosi na plaćanje za svaki klik na vaš oglas koji generiše posetu vašem veb-sajtu ili drugom online sadržaju. Ova vrsta oglašavanja omogućava vam da precizno ciljate svoju publiku na osnovu geografske lokacije, demografskih karakteristika i interesovanja, što vam omogućava da maksimalno iskoristite svoj marketinški budžet.

Tokom ovog kursa upoznaćete se sa osnovama PPC oglašavanja, uključujući različite platforme kao što su Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads i mnoge druge. Naučićete kako možete da postavite efikasne kampanje, odaberete relevantne ključne reči, napišete privlačne oglase i pratite rezultate kako biste optimizovali svoje oglašavanje.

Osim toga, istražićemo i najbolje prakse u PPC oglašavanju, kao i najnovije trendove i inovacije koje oblikuju ovo područje. Bez obzira na to da li želite da povećate prodaju, poboljšate brendiranje ili povećate svest o svojoj kompaniji, razumevanje osnova PPC oglašavanja je ključno za postizanje uspeha u digitalnom prostoru.

Bez obzira na vaše prethodno iskustvo u digitalnom oglašavanju, ovaj kurs će vam pružiti solidne temelje i praktične smernice za uspešno upravljanje vašim PPC kampanjama.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Facebook PPC – Basics

Kurs PPC Basics omogućava poloznicima da steknu praktične veštine za uspešno korišćenje i primenu različitih strategija u okviru PPC oglašavanja radi promocije proizvoda ili usluga. U okviru kursa polaznici će se upoznati sa različitim aspektima PPC marketinga, uključujući jednostavnost korišćenja, raznovrsne formate oglasa, specifične opcije targetiranja, analitike i metrike, kontrolu budžeta i cenu oglašavanja.

Takođe, kurs će detaljno objasniti pojmove profila, stranica i Ads Managera, pružajući polaznicima jasno razumevanje njihove uloge i funkcionalnosti u okviru oglašavanja na Facebooku. Polaznici će naučiti kako da kreiraju i optimizuju svoju stranicu na Facebooku, kao i kako da koriste Ads Manager za upravljanje svojim kampanjama, kako da kreiraju oglase, postavljaju targetiranje i prate rezultate.

Dodatno, kurs će obuhvatiti kreiranje profila na Instagramu i upotrebu Business Instagram profila za promociju proizvoda ili usluga na ovoj popularnoj platformi. Polaznici će takođe naučiti kako da efikasno koriste Facebook Ads Manager za upravljanje svojim kampanjama i optimizaciju performansi oglasa.

U okviru jednog dela kursa biće objašnjeno kreiranje i povezivanje Business Managera, alata koji omogućava efikasno upravljanje sa više stranica na Facebooku, profilom na Instagramu i reklamnim nalozima. Takođe će naučiti kako mogu dodavati pristup drugim korisnicima naloga radi zajedničkog upravljanja kampanjama.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da samostalno kreiraju, optimizuju kampanje na Facebooku i njima upravljaju koristeći najbolje prakse i alate za postizanje uspešnih marketinških rezultata. Nakon završetka kursa, polaznici će biti u mogućnosti da strategijski koriste PPC oglašavanje radi povećanja vidljivosti, generisanja prodaje i sticanja novih klijenata.

Kroz praktične vežbe, studije slučaja i primere iz stvarnog sveta polaznici će razviti konkretne veštine u kreiranju efikasnih oglasa, postavljanju ciljanog publikuma, praćenju rezultata i optimizaciji kampanja. Cilj je omogućiti polaznicima da steknu razumevanje PPC marketinga i da ga uspešno primene u svojim marketinškim strategijama.

Uz podršku instruktora polaznici će dobiti neophodno znanje i veštine za uspešno vođenje PPC kampanja i postizanje merljivih rezultata.

Kurs Facebook PPC – Basics će odgovoriti na pitanja:

Na koji način možemo kontrolisati budžet u okviru FB PPC kampanje?

Kontrola budžeta u Facebook PPC kampanji je ključni element za efikasno upravljanje troškovima i postizanje željenih marketinških rezultata. Postoji nekoliko načina kontrole budžeta na Facebooku. Na primer, može se postaviti dnevni budžet koji predstavlja maksimalni iznos novca koji ste spremni da potrošite tokom jednog dana na svoju kampanju. Facebook će se potruditi da se kampanja održi u okviru tog budžeta, mada može biti manjih odstupanja u zavisnosti od konkurencije i drugih faktora.

Drugi način kontrole budžeta može biti postavljanje ukupnog budžeta za određeni period. Na taj način može se odrediti budžet tokom celokupnog trajanja kampanje.

Takođe, postoji i opcija podešavanja automatskog bidovanja, u kojoj Facebook automatski optimizuje bidove kako bi postigao najbolje rezultate u skladu sa zadatim ciljevima. Ova opcija omogućava efikasnu raspodelu budžeta prema najboljim mogućnostima za postizanje željenih rezultata.

Kako se dodeljuje pristup drugim korisnicima za upravljanje FB Business nalogom?

Da biste omogućili pristup drugim korisnicima za upravljanje poslovnim nalogom na Facebooku, možete koristiti Facebook Business Manager. Pristup se može dodati na nivou poslovnog naloga ili na nivou pojedinačnih stranica ili naloga oglasa u okviru tog poslovnog naloga.

Prvo, otvorite Facebook Business Manager i idite na Settings (Podešavanja). Zatim odaberite People and Assets (Osobe i resursi) sa leve strane menija. Kliknite na People (Osobe) i zatim na dugme Add People (Dodaj osobe).

Unesite ime ili imejl-adrese osoba kojima želite da omogućite pristup. Možete odabrati različite nivoe pristupa, kao što su Admin, Editor ili Analyst, u zavisnosti od potreba. Nakon unosa, kliknite na dugme Next (Dalje).

Sada odaberite na kojim resursima želite da osobe imaju pristup, kao što su stranice, nalozi oglasa ili drugi resursi. Takođe, možete odabrati specifične dozvole za svaki resurs. Kliknite na dugme Assign Assets (Dodeli resurse) kako biste završili proces.

Osobe kojima ste dodelili pristup dobiće obaveštenje o tome i moći će da pristupe nalogu. Dodavanje pristupa drugim korisnicima za upravljanje poslovnim nalogom na Facebooku omogućava efikasno timsko radno okruženje i deljenje odgovornosti u vođenju marketinških aktivnosti.

Koja je prednost PPC kampanje na Facebooku?

U PPC kampanji na Facebooku oglašivač može birati između različitih formata oglasa kao što su slike, video-snimci, karusel oglasi ili reklame u novinskom fidu (feed). Oglasi se prikazuju ciljanoj publici na osnovu demografskih podataka, interesovanja, ponašanja i drugih faktora.

Prednost FB PPC kampanje je u tome što oglašivači imaju mogućnost detaljnog targetiranja i segmentiranja publike, što rezultuje efikasnijim oglašavanjem i boljim povratom uloženih sredstava. Takođe, Facebook pruža napredne analitičke alate za praćenje rezultata kampanje i optimizaciju performansi.

Cilj PPC kampanje na Facebooku može biti različit, kao što su povećanje broja klikova na veb-stranici, generisanje prodaje ili pretplata, povećanje svesti o brendu ili angažovanje korisnika. Oglasi se mogu prilagoditi specifičnim ciljevima kampanje, kao i kontroli budžeta i trajanja oglasa.

Slova PPC

Plan predavanja kursa Facebook PPC – Basics

 • O Facebook PPC marketing
  • Jednostavnost 
  • Raznovrsni formati oglasa
  • Specifične opcije targeta
  • Analitike i metrike
  • Kontrola budžeta
  • Cena oglašavanja
 • Šta su profil, stranica i Ads Manager
  • Kreiranje stranice na Facebooku
  • Kreiranje profila na Instagramu
  • Business profil na Instagramu
 • Facebook Ads Manager
 • Kreiranje Business Managera
  • Dodavanje pristupa za druge korisnike naloga
 • Pravljenje stranice na Facebooku, Facebook Ads Managera i Business Managera 

Polaznici kursa Kurs Facebook PPC – Basics prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se