Google Academy Search

U tradicionalnom oglašavanju vrlo je teško je precizno targetirati određenu grupu, ali je i teško pratiti rezultate, proceniti reakciju publike i proveriti efikasnost kampanje. Nasuprot tome, onlajn-oglašavanje omogućava precizno targetiranje specifičnih grupa, praćenje performansi u realnom vremenu i analizu kampanje. To znači da marketari mogu prilagoditi kampanje na osnovu stvarnih podataka i promena u ponašanju korisnika. Pored toga, onlajn-oglašavanje pruža mogućnost da se interakcija sa oglasima meri i optimizuje, što vodi boljim rezultatima. Ovo je najveća prednost digitalnog oglašavanja u savremenom poslovnom okruženju.

Search Engine Marketing (SEM) predstavlja kombinaciju Search Engine Optimization (SEO)Pay-per-Click (PPC) strategija, koje poboljšavaju rangiranje veb-stranice u rezultatima pretrage. SEO tu poziciju poboljšava organskim metodama, dok PPC praksa ili plaćeno oglašavanje obezbeđuje unapređenje pozicije u rezultatima pretrage za ključne reči. Ovim se povećava vidljivost veb-stranice, privlači se više saobraćaja, povećava broj konverzija i efikasnije usmeravaju oglasi prema ciljnoj publici. SEM je moćan alat koji marketarima omogućava da povećaju onlajn-prisustvo brenda i pomaže da se ostvare konkretni ciljevi. Kombinacijom SEO i PPC strategija može se postići uspeh u digitalnom okruženju.

Kada se postavi pitanje da li koristiti samo SEO ili PPC, odgovor je – koristiti oba. SEO zahteva kontinuirane aktivnosti kako bi se dugoročno poboljšala pozicija sajta, a i korisnici često više vole organske rezultate od sponzorisanih. Ovo je dugoročnija strategija. PPC, s druge strane, pruža brze rezultate putem plaćenih kampanja. Oglasi se pojavljuju odmah i omogućavaju vam da se takmičite za vrh rezultata pretrage. Kombinacija oba pristupa daje najbolje rezultate. Dok se SEO gradi tokom vremena, PPC vam omogućava da odmah privučete saobraćaj i postignete kratkoročne ciljeve. To čini obe strategije komplementarnim i efikasnim u digitalnom marketingu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur i E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa Google Academy Search

Ideja je da kurs Google Academy Search bude pripremni kurs za Google Search sertifikat u okviru Google akademije. Kurs počinje objašnjavanjem prednosti onlajn-oglašavanja kroz konkretne primere i potom definiše Search oglašavanje. U okviru ovog kursa ističu se prednosti onlajn-oglašavanja u odnosu na tradicionalne metode. Detaljno se razlaže struktura Google Ads naloga – kako je organizovan u kampanje i koji je njihov sadržaj. Uči polaznike kako da postave i optimizuju kampanje, koristeći ključne koncepte kao što su ključne reči, licitacija, kvalitetna ocena i relevantnost oglasa. Cilj je pripremiti polaznike za polaganje za Google Search sertifikate i osposobiti ih za efikasno upravljanje kampanjama u okviru Google Ads platforme. 

U drugom delu kursa fokus je na praktičnijem aspektu. U okviru ovog dela sleduje objašnjenje o tome kako izabrati odgovarajući tip kampanje i prikladan cilj, koji odgovara politici poslovanja brenda. Zato je važno znati da li je cilj brenda povećanje prodaje, kreiranje svesti o brendu, uvećanje saobraćaja na veb-sajtu, promocija aplikacije ili fizičke radnje ili nešto drugo. Takođe, detaljno se razmatraju različite vrste kampanja kao što su search, display, shopping, video, app, smart, local i discovery kampanje. Oglasni formati kao što su tekstualni, responzivni, slikovni, promocija aplikacija, video i product shopping oglasi takođe se obrađuju u okviru ovog segmenta. Nakon što završite ovaj kurs, naučićete kako se biraju najbolje opcije za kampanje u skladu sa prethodno definisanim marketinškim ciljevima.

U nastavku kursa posebna pažnja biće posvećena različitim oglasnim ekstenzijama, kao što su: call, sitelink, location, app, review, structured snippet i callout ekstenzije. Naredni segment kursa posvećen je objašnjenju koncepta automatskih oglasnih ekstenzija. Nakon ovog kursa znaćete kako da postavite budžet za svoje kampanje, kakav je proces aukcije oglasa i koji faktori utiču na ocenu oglasa. Među faktore koji određuju poziciju oglasa u rezultatima pretrage ubrajaju se CTR (Click-through-Rate), relevantnost ključnih reči i kvalitet landing stranice. Ova sekcija omogućava polaznicima da bolje razumeju kako funkcioniše rangiranje oglasa i kako optimizovati svoje kampanje za bolje rezultate.

Na završetku predavanja, razmatraju se različite vrste ključnih reči, kao što su broad match, phrase match, exact match i negativne ključne reči. Takođe se istražuju i različite opcije za targetiranje ciljne grupe i za strategiju licitiranja.

Glavni cilj ovog kursa u okviru Google akademije je da približi polaznicima prakse oglašavanja na Googleu i da ih pripremi za polaganje za sertifikat. U okviru ove pripreme biće prilike da se polaznici susretnu sa brojnim objašnjenjima praktičnih primera i sa stvarnim studijama slučaja. Na taj način moći će da nauče kako izgleda struktura Google Ads naloga, kako se postavljaju ciljevi i kako se biraju odgovarajući tipovi kampanje. Nakon kursa Google Academy Search ideja je da polaznici mogu samostalno da osmisle i organizuju search kampanje, oglasne grupe i oglase, ali i da pravilno podese budžet, da definišu ključne reči, odaberu strategiju licitiranja i efikasno targetiraju relevantne ciljne grupe. 

Kurs Google Academy Search će odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja Search Advertising?

Search Advertising ili oglašavanje putem pretraživača je forma digitalnog marketinga koja se fokusira na prikazivanje oglasa korisnicima kada pretražuju određene ključne reči na pretraživačima kao što je Google. Ovi oglasi se pojavljuju u rezultatima pretrage i obično su označeni kao sponzorisani oglasi.

Ključna karakteristika ovog tipa oglašavanja je plaćanje po kliku (Pay-per-Click – PPC), što znači da oglašivači plaćaju samo kada korisnik klikne na njihov oglas. Ova vrsta oglašavanja omogućava precizno targetiranje korisnika na osnovu ključnih reči koje unose tokom pretrage, lokacije, uređaja i drugih faktora.

Reč je o izuzetno efikasnom načinu privlačenja relevantnih posetilaca na veb-sajt, povećanja vidljivosti brenda i ostvarivanja konverzija, kao što su kupovina proizvoda ili pružanje kontaktnih informacija. Zahvaljujući pažljivom upravljanju ključnim rečima, budžetom i ciljnim grupama, oglašivači mogu ostvariti odlične rezultate i meriti uspeh svojih kampanja.

Kako funkcionišu oglasne aukcije?

Oglasne aukcije su ključni deo search advertisinga i funkcionišu na sledeći način: kada korisnik izvrši pretragu na pretraživaču, algoritam pretraživača određuje koji će se oglasi prikazati na rezultatima pretrage i kojim redosledom. Ovo se postiže kombinacijom različitih faktora, uključujući relevantnost oglasa za unete ključne reči, kvalitet oglasa i landing stranica, kao i visinu bida koji je ponudio oglašivač.

Svaki put kada se neka ključna reč poklopi s ponudama oglašivača, pokreće se aukcija. Oglas koji pobedi na aukciji prikazuje se korisniku, a oglašivač plaća određeni iznos koji odgovara ceni klika. Bitka za poziciju u rezultatima pretrage odvija se u realnom vremenu, pa se oglasna aukcija dešava za svaki upit korisnika.

Pažljivim postavljanjem bidova, optimizacijom ključnih reči i kontinuiranim praćenjem kampanje oglašivači nastoje osigurati da njihovi oglasi budu što bolje pozicionirani u aukcijama kako bi privukli više klikova i ostvarili željene ciljeve kampanje.

Kako se podešava budžet u Google Search kampanji?

Podešavanje budžeta u Google Search kampanji ključno je za upravljanje troškovima i postizanje marketinških ciljeva. Budžet predstavlja ukupan iznos novca koji ste spremni da potrošite na oglašavanje putem Google Adsa u određenom vremenskom periodu.

Prvo, morate odlučiti koliki budžet želite da dodelite svojoj kampanji. To može biti dnevni budžet (koliko ste spremni da dnevno potrošite) ili ukupni budžet za celu kampanju (za određeni period). Nakon što postavite budžet, možete ga prilagoditi performansama kampanje i svojim finansijskim mogućnostima.

Google Ads vam omogućava da postavite granice kada je reč o budžetu kako biste izbegli neočekivane troškove. Na primer, možete postaviti dnevni budžet od 50 dolara, što znači da nećete potrošiti više od tog iznosa dnevno.

Bitno je pratiti potrošnju kako biste osigurali da budžet bude efikasno iskorišćen za postizanje ciljeva kampanje. Ako primetite da kampanja ne postiže željene rezultate, možete revidirati budžet i strategiju kako biste optimizovali performanse.

tastatura

Plan i program kursa Google Academy Search:

 • Zašto Online Advertising
 • Tradicionalno oglašavanje vs. Google Ads
 • Šta je Search Advertising
 • Setovanje kampanje i kako odabrati dobre elemente
 • Struktura Google Ads naloga i organizacija kampanja
 • Tipovi i ciljevi kampanje
 • Oglasni formati
 • Oglasne ekstenzije
 • Landing stranice
 • Ključne reči i targetiranje ciljne grupe
 • Oglasne aukcije i tipovi bida
 • Setovanje budžeta
 • Praćenje rezultata
 • Kviz

Učionica za kurs Google Academy Search

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se