Android Mobile Development

Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
250 časova
Diplome i sertifikacija
Google Associate Android Developer
Oracle Certified Associate
Oracle Certified Professional
ATC Android Certified Application Developer
ATC Android Certified Application Engineer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Android Application Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Ovaj Android kurs će vas obučiti da kreirate različite aplikacije za sve verzije Android operativnih sistema, uključujući i najnoviju verziju.

Bićete spremni da razvijate sve, od jednostavnijih aplikacija, pa do onih kompleksnih koje uključuju rad sa podacima i to sve korišćenjem popularnog programskog jezika Java i razvojnog okruženja Android Studio.

Cilj je da naučite napredne koncepte programiranja za Android platformu, upoznate se sa okruženjem za izradu aplikacija, kao i sa alatkama za razvoj, testiranje i distribuiranje vaših aplikacija koje napravite i time dobijete šansu da vaše aplikacije budu instalirane na milione Android uređaja širom sveta.

Učite na praktičnim primerima

Dokazana ITAcademy metodologija, koja podrazumeva veštu kombinaciju teorije i prakse sa posebnim akcentom na realnim primerima, na Android Mobile Development programu podignuta je za nekoliko lestvica više.

Program predstavlja simbiozu najaktuelnijih tehnika i proverenih praksi koje će vam omogućiti da razvijate širok spektar visoko optimizovanih Android aplikacija. Tako nešto postignuto je posebnim akcentom na realizaciji praktičnih primera upotrebljivih Android aplikacija.

Tokom školovanja na ovom programu učićete razvijajući realne Android aplikacije različitog tipa: Fit Body, Compass, Jump & Run, Running Tracker, ToDo, Calculator.

Fit Body

Kreiranjem Fit Body aplikacije upoznaćete se sa osnovnim postulatima za ulazak u svet Android programiranja: saznaćete sve o okruženju, elementima i strukturi Android aplikacija i steći odličnu osnovu za dalje napredovanje.

Compass

U svet senzorskog Android programiranja zaplovićete razvojem Compass aplikacije, pomoću koje ćete u potpunosti ovladati korišćenjem žiroskopa, magnetometra, senzora ubrzanja, blizine i mnogim drugim funkcijama, koje su neophodne za napredne funkcionalnosti aplikacija.

Jump & Run

Android Mobile Development program vam omogućava da se priključite veoma perspektivnom tržištu video igara. U svet razvoja 2D igrica za Android uređaje uvešće vas platformska igra Jump & Run, gde ćete naučiti sve potrebne postulate za uspešno kreiranje igara.

Android kurs - razvoj aplikacija na praktičnim primjerima

Running Tracker

Razvijanjem Running Tracker aplikacije u okviru ovog programa savladaćete značajne aspekte Android programiranja kada je reč o geolociranju, sposobnosti utvrđivanja trenutne lokacije, koju poseduje svaki Android uređaj.

ToDo

Kako biste savladali najrazličitije scenarije rada sa podacima neophodnim za funkciju svih aplikacija – aplikacija za pregled vremenske prognoze, čitanje vesti ili aplikacija za društvene mreže – u toku školovanja kreiraćete ToDo aplikaciju.

Calculator

Tokom kurseva Introduction to Android Application Development i Advanced Android UI Design and Programming upoznaćete se sa veoma naprednom Calculator aplikacijom, pomoću koje ćete razviti osnovne programerske logike pretočene u Java kod i savladati izuzetno važne aspekte Android programiranja.

Najbolji način da postanete programer Android aplikacija

Kada se vaše aplikacije jednom nađu na Google Play prodavnici, poslodavac će lako prepoznati kvalitet vašeg znanja koje ste stekli obrazovanjem na ITAcademy. Dodatno, svaka uspešno distribuirana aplikacija vam pruža odlične mogućnosti za zaradu.

Znanja i veštine koje steknete na ovom programu učiniće vas idealnim kandidatom za zanimanja Android Developer, Android Programmer, Android Engineer kao i relevantnim za veliki broj projekata u kojima biste bili zaduženi za izradu aplikacija za Android, testiranje i razvoj Android programa, kao i Android programiranje generalno. Dakle, ne samo da ćete naučiti kako programirati za Android, bićete osposobljeni za konkretna zanimanja iz oblasti Android programiranja, koja su među najtraženijim na svetu.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Android Mobile Development Program.

Android Mobile Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 CJP Java Core Programming 48
2 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3** 24
3 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
4 AJP Advanced Java Programming 24
5 IAD Introduction to Android Application Development 36

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
6 ADT Android Debugging and Testing 12
7 AAD Advanced Android UI Design and Programming 32
8 GSP Geolocation and Sensor Programming 12
9 DDA Data Driven Android Application Development 32
10 AGD Android Animation and Game Development 18
11 SWE Software Engineering 12
12 CCS Cambridge Computer Science*** online
13 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage**** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Bonus kurs.
*** Izborni predmet.

**** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Šta dobijate školovanjem na Androd Development programuU okviru školovanja na Android Mobile Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 15 predmeta

1. Java Core Programming

Upoznaćete se sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom kroz ovaj programski jezik. Predmet podrazumeva osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje.

2. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Android kurs obrađuje i tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Ovaj predmet prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, polaznici će obraditi i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

3. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

4. Advanced Java Programming

Kurs obrađuje napredne koncepte programiranja u Javi, kao i upotrebu specifičnih Java biblioteka. Polaznici će za vreme trajanja kursa imati prilike da se upoznaju sa naprednim objektnim konceptima kroz generičke tipove i refleksiju, napredno rukovanje tokovima, nitima, grafikom, mrežom i skladištima podataka. Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za praktičnu upotrebu Jave u realizaciji konkretnih problema. Polaznik se takođe osposobljava za kreiranje kompleksnih klasa i upotrebu višenitnih procesa, mreže i baza podataka.

5. Introduction to Android Application Development

Ovaj Android kurs programiranja pokriva osnovne koncepte razvoja aplikacija za Android uređaje. Polaznici obrađuju osnovne funkcionalnosti Android SDK-a, kroz razvoj jednostavnih Android aplikacija korišćenjem programskog jezika Java i razvojnog okruženja Android Studio.

6. Android Debugging and Testing

Kurs Android Debugging and Testing bavi se različitim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka i testiranje Android aplikacija. Polaznici će se upoznati sa pojmovima debugginga i testiranja i praktično će se osposobiti za detekciju compile-time, runtime i logičkih grešaka. Na ovom kursu koriste se Build, Run i Logcat paneli i debuggeri Android Studio okruženja, kao i klase Log Android platforme. Na kraju kursa polaznici će steći veštine za kreiranje lokalnih i instrumentiranih unit testova i za kreiranje UI testova korišćenjem softverskog okvira Espresso.

7. Advanced Android UI Design and Programming

Kurs Advanced Android UI Design and Programming obrađuje napredne tehnike kreiranja i modularizacije korisničkog okruženja Android aplikacija. Tokom njegovog trajanja, polaznici će se upoznati sa tehnikama koje će im omogućiti kreiranje visoko optimizovanih aplikacija koje će podjednako dobro funkcionisati na širokom spektru različitih uređaja pogonjenih Android operativnim sistemom.

8. Geolocation and Sensor Programming

Kurs Geolocation and Sensor Programming ilustruje različite napredne tehnike koje programeru omogućavaju da prilikom razvoja Android aplikacija iskoristi brojne hardverske komponente koje takvi uređaji poseduju. Polaznik će naučiti sve relevantne tehnike koje će aplikaciji omogućiti prijem i obradu podataka o trenutnoj lokaciji Android uređaja.

9. Data Driven Android Application Development

Data Driven Android kurs obrađuje osnove perzistencije podataka koje koriste aplikacije koje funkcionišu pod Android operativnim sistemom. Akcenat je posebno stavljen na korišćenje takozvanih embedded baza podataka i upoznavanje sa SQLite sistemom za upravljanje bazama.

10. Android Animation and Game Development

U okviru ovog kursa naučićete osnovne postulate razvoja igara, ali i grafički bogatih aplikacija, koje funkcionišu pod Android operativnim sistemom. On obrađuje osnovne Android API-e za grafiku, kao što su Canvas i OpenGL, ali i Android biblioteke za upravljanje zvukom i korisničkom interakcijom.

11. Software Engineering

Predmet obuhvata dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravaljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Bićete upoznati sa razvojem, upravljanjem i održavanjem softvera na sistematičan i kontrolisan način sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

12. Cambridge Computer Science

Predmet je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku obuke obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

14. Project

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada polaznika pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku. 

Pročitajte više ukoliko vas interesuje šta radi programer mobilnih aplikacija »

Kako izgledaju predavanja za Android kurs programiranja?

Nastava i kursevi za Android program se odvijaju online, odnosno u e-Learning varijanti.

Predavanja su brza i dinamična. Akcenat je na praksi koju diktira tržište. Android svet trenutno broji više od 1,5 miliona aplikacija, pa je i program posvećen efikasnom savladavanju objektno orijentisanog Java i Android okruženja. Program se realizuje kroz zadatke koji su simulacija taskova sa kojima se svaki Android programer svakodnevno sreće, a oni doprinose bržem usvajanju novih znanja.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

GOOGLE DEVELOPERS SERTIFIKAT

Zvanična sertifikacija za programere kompanije Google svetski je priznato zvanje koje vam omogućava da kompanijama i poslodavcima pokažete svoju stručnost i umeće u radu sa Google proizvodima i alatima.

  • Associate Android Developer

ANDROID ATC SERTIFIKATI

Android ATC sertifikati garantuju da posedujete najbolju kombinaciju teoretskih i praktičnih znanja koja su Vam potrebna za razvoj uspešne karijere u oblasti programiranja za Android operativni sistem:

  • Android Certified Application Developer

ORACLE SERTIFIKATI

Nakon završetka ovog smera, moći ćete da polažete za Oracle sertifikat iz Java programiranja i da steknete stručne nazive:

  • Oracle Certified Associate
  • Oracle Certified Professional

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Android Mobile Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Android Mobile Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Android Mobile Development programu
  • ITAcademy Certified Android Application Developer sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se