Čeklista profesionalnih administratora mreža

Šta da radite kada se zaposlite na poziciji mrežnog administratora? Koja je prva stvar koju treba uraditi, koja je druga, treća?

Svakog puta kada nasledite administraciju nad mrežom nekog preduzeća, bez obzira da li velikog ili malog, mreža već postoji. Vaš zadatak je da otkrijete kako i šta funkcioniše i da na pouzdan način počnete da vodite administraciju nad svim računarima u preduzeću.

Ako na pravilan način uspostavite kontrolu nad sistemom koji je pre Vas neko kreirao i održavao, brzo ćete steći autoritet i poziciju da stabilno radite svoj posao.

Ovo je spisak akcija koje prvo treba uraditi kada dođete na poziciju mrežnog administratora:

Pregled dokumentacije

A. Kreirati dokument sa listingom dostupne dokumentacije
B. Kreirati dokument sa listingom lokacija gde se ta dokumentacija nalazi
C. Kreirati dokument sa pregledom nedostajuće dokumentacije

Upotreba pronađene dokumentacije za istraživanje infrastrukture

A. Serveri
1. Koliko ima servera
2. Koji operativni sistemi su u upotrebi
3. Koje su zakrpe (Patches) instalirane
4. Koji su instalirani alati za Server Management
5. Koliko ukupno ima procesora
6. Koja je prosečna iskorišćenost procesora i diska (po serveru)

B. Radne stanice i računari
1. Koliko ih ima
2. Koji su procesori u njima
3. Kolika je memorija po računaru
4. Koliko ima prostora na hard diskovima
5. Koji su operativni sistemi u upotrebi

C. Mrežni operativni sistem
1. Koje su prijave na sistem (Login)
2. Koja je praksa kreiranja naloga za prijave (Login Account)
3. Kada lozinka prestaje da važi
a. Da li se vrše provere integriteta lozinke (Password Integrity Checks)
b. Proveriti ponovni unos, zaključavanje i Timeout unešenih lozinki
c. Kreirati spisak programa koji zahtevaju prijavu preko lozinke
3. Kako funkcionišu i koja je praksa pružanja servisa koji se omogućavaju korisnicima mreže
a. Štampanje
b. Deljenje File-ova (File Shares)
c. Montiranje File-ova (File Mounts)

Razgovor sa menadžmentom i korisnicima

A. Proceniti trenutne poslovne potrebe
B. Proceniti potencijal rasta
1. Koliko je očekivano povećanje u broju korisnika
2. Koliko je očekivano povećanje u količini podataka
3. Koje su konfiguracije potrebne za rad operativnih sistema koji se ili će se upotrebljavati
4. Koje su konfiguracije potrebne za rad programa koji se ili će se upotrebljavati

Kako postati profesionalan administrator mreža

Školovanjem na odseku za Administration na ITAcademy bićete spremni za rad na celokupnom procesu planiranja, projektovanja, konfigurisanja, implementacije i održavanja kompletne mrežne infrastrukture. Saznajte više.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde