Čitanje CV-ja između redova

E-test znanja Centralno mesto u biografiji zauzimaju vaše obrazovanje, stručne kvalifikacije i poslovno iskustvo. Pri pisanju molbe za posao i prijavljivanju na određenu poziciju svakako je najbitnije da posedujete znanja i veštine potrebne za uspešno obavljanje posla, ali i da se na osnovu napisanog kod vas može uočiti jasna tendencija ka usavršavanju u pravcu koji konkretan posao zahteva. To je vaša glavna preporuka za posao.

Sve to možemo podvesti pod opštije stavke, činjenice i informacije o vama. U prilog vašoj želji za samousavršavanjem može ići i pismo preporuke za posao ukoliko neki od prethodnih poslodavaca želi da vam ga napiše.

Jednostavno: osim o obrazovanju, radnom iskustvu, preporukama za posao i profesionalnim dostignućima, CV treba da svedoči i o vašim ličnim osobinama – da li ste timski igrač, spremni na saradnju, otvoreni ka usavršavanju i posvećeni ili ste nešto suprotno.

Upravo tome i služe opštije stavke, koje su sastavni deo svakog CV-ja, gde možete da unesete odgovarajuće lične osobine relevantne za CV, ali i pismo koje se prilaže prilikom konkurisanja na neku poziciju i koje predstavlja molbu za posao.

Ipak, bez obzira na sve, ljudi često zapostavljaju važnost ličnih osobina i koncentrišu se isključivo na formalno obrazovanje i radno iskustvo.

Kako se ono što treba da bude vaša preporuka za posao ponekad okreće protiv vas

Imate potrebno obrazovanje, neophodne kvalifikacije, stičete nova znanja u skladu sa svojim interesovanjima ili sklonostima. Naizgled, ničeg spornog tu nema. Ali, kakav sled događaja nalazimo u praksi?

U potpunosti ispunjavate uslove propisane konkursom i logično zaključujete da ste osoba koja sigurno ulazi u uži krug selekcije i koja će verovatno dobiti posao. Priložili ste i potrebna uverenja kojima potkrepljujete podatke iz svog CV-ja. Obezbedili ste čak i pismo preporuke u kom vaš bivši poslodavac govori lepo o vama.

Uvereni ste da će i potencijalni poslodavac na osnovu svega što ste mu ponudili vrlo brzo proceniti da ste vi idealna osoba baš za taj posao. A, na kraju, ništa! Dobijete obaveštenje da niste prošli ni u naredni krug. Kako to?

Ili još gora situacija. Pored toga što vi niste primljeni, saznali ste da je na to mesto postavljena osoba sa daleko manje iskustva i znanja od vas. Tek sada vam ništa nije jasno?

Lične osobine u CV-ju se ne mogu sakriti

Bitan razlog odbijanja vaše prijave za posao i kada ispunjavate sve uslove često jeste ono što niste napisali o sebi, a što je uspelo da odnese prevagu nad vašom stručnošću, i to, u ovakvom slučaju, na vašu štetu.

Ne zaboravite da vaš CV otkriva o vama i mnogo više od onoga što ste naveli i za šta imate potvrde. On ukazuje i na osobine koje posedujete, a koje nisu eksplicitno uvek date i koje mogu biti presudne u izboru.

Sve ono što ste napisali, kao i ono što niste pomenuli, potencijalnom poslodavcu govori o vašoj kompetentnosti, ali i ličnim osobinama važnim za poziciju na koju konkurišete.

Na primer: nerealno je očekivati poziv od poslodavca kojem ste, recimo, za mesto pripravnika u banci ili asistenta u laboratoriji poslali CV umrljan kafom ili krofnama, zar ne?

Ili ste se prijavili za posao korektora poslavši CV prepun pravopisnih grešaka, a pomenuli još da vam je prosek 9,80 i poslali uverenje o diplomiranju. Svaka čast na diplomi, ali pokazujući nemarnost, aljkavost i maksimalno odsustvo profesionalizma u dokumentu koji ste sami sastavili poslodavcu jasno dajete do znanja da vi nikako niste osoba koju treba zaposliti.

Kako dolazi do ovakve greške?

Jednostavno: proveli ste mnogo vremena u razmišljanju kako napisati preporuku za posao, kako što više istaći svoje formalno obrazovanje i radno iskustvo, a zaboravili ste da obratite pažnju na izgled, urednost i preglednost. Dozvolili ste da prevagnu neke vaše karakteristike koje niste pomenuli u odeljku o ličnim osobinama: nemarnost, neobraćanje pažnje na detalje, brzopletost.

I to je trenutak kada se ono što je trebalo da bude vaša najbolja preporuka za posao – vaš CV – zapravo okreće u dokument koji govori protiv vas i eleminiše vas iz konkurencije.

Čitanje CV-ja između redova je posebna veština

Potencijalni poslodavac, dok čita vaš CV, razmišlja i kakva ste vi osoba. Pokušava iz svega što ste naveli da dokuči i neku vašu sasvim ljudsku osobinu:

Da li ste naporna osoba koja sve nadugačko i naširoko objašnjava, što mu nesumnjivo kazuju delovi CV-ja u kojima ste se preterano raspisali, a gde uopšte nije bilo potrebe za tim.

Ili ste škrti na rečima, što može zaključiti ako ste telegrafski naveli samo najnužnije podatake.

Ili može pomisliti sasvim opravdano da ste vrlo haotična osoba bez jasne orijentacije i cilja – ako ste mu poslali CV u kojem je sve nabacano bez ikakvog reda i nejasno navedeno.

Vizuelni doživljaj vašeg CV-ja i sve što se na osnovu njegove sadržine i izgleda o vama može indirektno saznati, takođe, imaju svoju ulogu, jer CV preslikava vas i vaše lične osobine, kao i sve ono čemu ste skloni. Zato dobro obratite pažnju na „skrivene poruke” koje vaš CV šalje potencijalnom poslodavcu.

Pored dobro sastavljenog CV-ja, ono što može doprineti tome da se predstavite u boljem svetlu jeste vaša molba za posao.

Kako napisati molbu za posao

Pored CV-ja, skoro uvek treba poslati i molbu za posao. To je često tekst u telu mejla kojim se direktno obraćate poslodavcu, objašnjavate za koju poziciju konkurišete, ukratko navodite svoje kvalifikacije i objašnjavate zašto želite da se zaposlite baš u toj firmi i na tom mestu.

Molba za posao treba da bude napisana sažeto, ali da istovremeno bude informativna. Iako predstavlja obavezan i standardan deo dokumentacije, sa jasnim pravilima pisanja, ona ne treba da bude šablonizovana, već je to dobro mesto da date malo ličnog pečata. Uz pravu meru uspećete da postignete savršen balans između formalnog tona i ličnog stila pisanja, na osnovu čega će poslodavac moći da sazna više o vašim ličnim osobinama.

Gledajte na molbu za posao kao na preporuku koju sami sebi sastavljate. Budite uzdržani, ali jasno istaknite svoje kvalitete i osobine. Ovo je takođe jedan od načina da se izdvojite od konkurencije pre nego što poslodavac uopšte pogleda vaš CV.

Struktura molbe za posao

Već smo pomenuli da molba treba da bude sažeta:

  • U prvom odeljku napišite za koje radno mesto se prijavljujete i gde ste videli oglas za posao;
  • Drugi odeljak neka bude posvećen vašim poslovnim preporukama: formalnom obrazovanju i radnom iskustvu, kao i sposobnostima i relevantnim ličnim osobinama koje vas čine pogodnim za mesto za koje podnosite molbu;
  • U trećem odeljku treba ukratko da objasnite zašto želite baš taj posao. Bilo bi dobro da znate nešto o firmi u kojoj tražite posao, njenu misiju i viziju, način njenog poslovanja. Na taj način možete da pokažete da se i vaše osobine i uverenja uklapaju u tu viziju i da vaša motivacija nije samo novčane prirode;
  • U poslednjem odeljku kratko napomenite potencijalnom poslodavcu da ste mu na raspolaganju za sva eventualna pitanja i detaljnija objašnjenja.

Držite se ove strukture, obratite pažnju na detalje i vaša molba će biti još jedna preporuka u vašu korist.

Unapredite znanje uz besplatan online kurs

Na kraju teksta donosimo vam još članaka koji će vam pomoći da sastavite sjajan CV, napišete ubedljivu molbu i spremite se za intervju za posao.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se