Propratno i motivaciono pismo

Neizostavni deo prijave na konkurs za posao je propratno pismo uz CV. Slanje biografije bez propratnog pisma predstavlja nepotpunu prijavu i umanjuje vaše šanse da potencijalni poslodavac pozove baš vas na intervju.

Šta je propratno pismo

motivaciono pismo

Propratno pismo, koje ima slobodniju formu od CV-ja, jeste vaše lično obraćanje potencijalnom poslodavcu, odnosno ljudima koji su zaduženi za selekciju. Ono se šalje kao poseban dokument uz CV i drugu neophodnu dokumentaciju i potrebno ga je posebno sastaviti.

Jednostavno: u propratnom pismu objašnjavate gde ste videli oglas, razloge zbog kojih se prijavljujete baš za tu poziciju i tu firmu, šta prilažete od dokumentacije i navodite nekoliko reči o sebi koje bi trebalo da vas preporuče za posao.

Šta je cilj propratnog pisma

Pismo koje prilažete u okviru prijave na konkurs treba da učini da izgledate kao ozbiljna, odgovorna, profesionalna, ali i kao komunikativna i interaktivna osoba. Njegov cilj je da vas bliže predstavi potencijalnom poslodavcu i da ga zainteresuje da pročita vaš CV, a potom i da vas pozove na intervju.

Na neki način pismo koje šaljete uz CV trebalo bi da bude neka vrsta dopune vaše poslovne biografije: propratno pismo ima ulogu da upotpuni i razjasni informacije iz CV-ja, koje su date u obliku činjenica. To je vaša prilika da detaljnije objasnite svoja znanja i veštine, a posebno način na koji one mogu da doprinesu boljem poslovanju firme u kojoj konkurišete za posao.

Jednostavno rečeno: cilj propratnog pisma je da objasni poslodavcu zašto bi želeo da zaposli baš vas.

Upravo zato poslovno pismo ima slobodniju formu od ostalih dokumenata koji se traže prilikom konkurisanja na neku poziciju, posebno od CV-ja, i to je vaša prilika da svemu date malo ličnog pečata.

Međutim: iako je slobodnije forme od CV-ja, to ne znači da propratno pismo možete da pišete kao sastave u školi. Ono ima formu poslovnog pisma i potrebno je poštovati određena pravila kako biste napisali dobro pismo koje savršeno dopunjava vaš CV i ostalu dokumentaciju.

Kako napisati dobro propratno pismo

U propratnom pismu trebalo bi da označite za koju poziciju konkretno konkurišete, koji su vaši razlozi, kao i zašto ste zainteresovani da radite baš u toj kompaniji.

Kako smo već napomenuli, propratno pismo ima formu poslovnog pisma pa, prema tome, mora biti kratko i jasno.

Obavezno vodite računa da ne pravite gramatičke i pravopisne greške. Stil pisanja mora da bude takav da od samog početka zainteresuje potencijalnog poslodavca da ga pročita, dakle poslovan, ali i zanimljiv.

Da li postoji obrazac propratnog pisma

Propratno pismo je slobodnija forma, odnosno ne postoji obrazac koji treba ispuniti, ali postoji struktura o kojoj treba da vodite računa. Odnosno, svako dobro propratno pismo sadrži obavezne elemente.

Primer kako da razdvojite elemente propratnog pisma:

  • Obraćanje: oslovljavanje onoga kome se obraćate (Obratite se po imenu onome kome pismo šaljete. Ukoliko nemate ime, dovoljno je samo da napišete Poštovani/Poštovana.);

  • Uvodni deo: u kome ćete navesti za koji posao konkurišete i zašto ste zainteresovani za njega;

  • Središnji deo: gde ukratko možete opisati svoja znanja, veštine i rezultate koje ste do sada postigli a koji mogu biti značajni za posao na koji konkurišete;

  • Zaključni deo: pokazuje vašu spremnost da pružite dodatne informacije i želju za pozivom na razgovor.

Rekli smo već da je cilj propratnog pisma da vas predstavi kao pravog kandidata za određenu poziciju: prema tome, ono ne sme da ponavlja podatke navedene u CV-ju, već da podstakne interesovanje za njega i pruži dodatne informacije koje nisu mogle da stanu u vašu poslovnu biografiju.

U tekstu u kome smo govorili o CV-ju (link) rekli smo da ga treba prilagođavati prilikom svakog novog konkurisanja na odgovarajuću poziciju. Ovo pravilo još više važi kada je u pitanju propratno pismo: ono mora da bude potpuno prilagođeno kompaniji i poziciji na koju konkurišete, kao i uslovima konkursa.

Iako je propratno pismo individualna stvar koja treba da predstavi lično vas, u njegovom sastavljanju možete se koristiti primerima propratnih pisama koje su slali vaši prijatelji ili koje možete naći na internetu. Ukoliko nemate iskustva u sastavljanju pisama, sastavljanje propratnog pisma može da bude nešto teži posao. Dobar primer takvog pisma može vam dati potreban podsticaj i pomoć u pisanju. Pritom, najbolje bi bilo kada biste mogli da nađete primer propratnog pisma za sličnu poziciju ili oblast rada za koju konkurišete.

Kako bismo vam što više olakšali ovaj proces, donosimo vam urađen primer propratnog pisma. Poslaćemo ga na vašu e-mail adresu tako da vam uvek bude pri ruci.

Unesite svoj e-mail
(Privatnost zagarantovana)

Pored ovih saveta koje smo naveli i koji će vam sigurno pomoći prilikom sastavljanja propratnog pisma, postoji i jedan trik koji će učiniti da pismo koje šaljete uz CV zaseni ostale i istakne vas ispred drugih kandidata:

  • Put ka dobro napisanom propratnom pismu je stavljanje u poziciju potencijalnog poslodavca, odnosno razmišljanje na osnovu njegovih mogućih očekivanja.

Odgovorite na njegova potencijalna pitanja, dileme i interesovanja i sigurno ćete napisati dobro propratno pismo.

Šta je motivaciono pismo

U nekim slučajevima potencijalni poslodavci u samom konkursu navode obavezu slanja motivacionog pisma (mada je motivaciono pismo karakterističnije za prijavljivanje za stipendije, seminare, treninge, praksu itd.).

Kada je u pitanju motivaciono pismo za posao, kao i u slučaju propratnog pisma, njegov cilj da je da ubedi poslodavca da ste vi prava osoba za konkretnu poziciju. Međutim:

Za razliku od propratnog pisma, motivaciono pismo je još ličniji dokument, još slobodnije forme, u kom možete pokazati svoje ciljeve, stavove, mogućnosti, postignuća i najvažnije:

  • Motivaciju da radite baš u toj kompaniji i na toj poziciji

Kako napisati dobro motivaciono pismo

Kada sastavljate motivaciono pismo, treba da znate da ne postoji obrazac koji treba da ispunite, kako je to često slučaj kod CV-ja. Međutim, ono što treba da uradite jeste da uskladite svoje profesionalne ciljeve, mogućnosti, znanja i veštine sa potrebama i planovima poslodavca. Kao i u svim prijavnim dokumentima, neophodno je navesti istinite podatke, ali je motivaciono pismo forma koja vam dopušta najviše slobode da predstavite sebe onako kako bi potencijalni poslodavac želeo da vas vidi.

Da biste napisali dobro motivaciono pismo, morate se raspitati o kompaniji u kojoj konkurišete, kao i o poziciji koju biste obavljali. Iskoristite sve dostupne izvore informacija, pre svega sa zvaničnog sajta kompanije. Ukoliko poznajete nekog od zaposlenih u toj firmi, slobodno mu se obratite za savet.

Kada se upoznajete sa firmom u kojoj konkurišete, posebno obratite pažnju na njenu viziju i misiju, kao i na vrednosti koje neguje. Razmislite zatim kako se oni poklapaju sa vašim poslovnim uverenjima, idealima i vrednostima. Nastojte da uskladite svoje i njihove vrednosti i tako pokažete potencijalnom poslodavcu da konkurišete ne samo zbog posla i plate već i zbog toga što delite slične vrednosti koje želite da promovišete.

Motivaciono pismo – vaša šansa da ubedite poslodavca da ste prava osoba za posao

Ne samo da motivaciono pismo pokazuje zaposlenom da ste najbolja osoba za taj posao, već istovremeno svedoči o vašoj sposobnosti da sebe predstavite u pravom svetlu, odnosno o vašim mogućnostima promocije, ubeđivanja i pregovaranja.

Dakle, dobro napisano pismo u kom objašnjavate svoje razloge zbog kojih konkurišete na odgovarajuću poziciju u određenoj firmi trebalo bi da vašem poslodavcu svedoči i o vašim sposobnostima dobrog pisanog izražavanja i mogućnostima kvalitetne poslovne komunikacije.

Jednostavno, motivaciono pismo je neka vrsta prodajnog pisma, a ono što prodajete su: vaše veštine i sposobnosti. Ovo je posebno važno kada konkurišete na neke pozicije u marketingu ili u firmama gde je poslovna komunikacija sa klijentima veoma česta.

Istaknite sebe u odnosu na ostale kandidate

Kako CV ima delimično strukturisanu formu, propratno i motivaciono pismo, posebno kod kandidata sa sličnim referencama, mogu da budu presudni u selekciji, jer vas konkretnije odvajaju od drugih prijavljenih kandidata.

Zato nemojte ove dokumente shvatiti kao formalnost kojoj nerado posvećujete vreme, već kao mogućnost da date svoj lični pečat i skrenete pažnju poslodavca na sebe.

Prijavite se za online CV kurs

Za kraj ovog teksta donosimo vam još nekoliko članaka na sličnu temu koji će vam sigurno pomoći u vašoj pripremi za konkurisanje i razgovor za posao.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se