Kako napraviti CV: delovi i izgled CV-ja

CV predstavlja vašu profesionalnu biografiju, dokument koji vas predstavlja potencijalnom poslodavcu, koji mora da sadrži vaš lični pečat.

Međutim, bez obzira na to što svako pri pisanju CV-ja koristi svoj jedinstveni stil i način predstavljanja informacija, CV mora da zadovolji određeni šablon, odnosno formu. To je ono što mnogima koji prvi put sastavljaju svoju poslovnu biografiju zadaje probleme.

Jednostavno pitanje koje se nameće svakome ko nije imao priliku da sastavlja CV jeste: kako napraviti CV i kako izgleda CV koji je dobro napisan i koji sadrži sve relevantne informacije?

kako napraviti cv

Izgled CV-ja

Kada je u pitanju izgled CV-ja, treba pre svega da znate da se on sastoji iz osnovnih i dodatnih delova.

Osnovni delovi su: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo.

Lični podaci podrazumevaju vaše ime i prezime, mesto i godinu rođenja, adresu stanovanja i boravka (ukoliko se razlikuju), brojeve telefona.

Podaci u vezi sa vašim obrazovanjem odnose se na sve stepene obrazovanja koje ste završili, sa navođenjem imena škole/fakulteta, sa eventualnim smerovima i specijalizacijama, kao i godinom upisa i završetka (osnovnu školu nije potrebno navoditi pošto je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno).

Radno iskustvo podrazumeva profesionalno iskustvo koje ste do trenutka prijavljivanja stekli, a koje je relevantno za poziciju i vrstu posla na koji se prijavljujete. Važno je napomenuti da radno iskustvo može biti stečeno i kroz praksu, volontiranje i slično.

Dodatni delovi CV-ja odnose se na navođenje svih dodatnih aktivnosti koje mogu da pomognu vašem boljem predstavljanju potencijalnom poslodavcu. Ovde se obično misli na različite seminare, treninge i predavanja koja mogu biti relevantna za posao za koji se prijavljujete, a koja pokazuju vašu težnju za usavršavanjem.

Jedan od sekundarnih delova mora se odnositi i na veštine koje imate, a koje ste stekli bilo kroz formalno, bilo kroz neformalno obrazovanje.

Tu se obično misli na poznavanje stranih jezika, rada na računaru, ali i različitih veština koje su neophodne u modernom poslovanju (veštine prezentacije, pregovaranja, timskog rada, liderske veštine itd.). Takođe, u posebnom delu možete navesti i sve stipendije i preporuke koje imate, ali u tom slučaju, te podatke morate potkrepiti i odgovarajućim dokazima.

Svi ovi delovi podrazumevaju zasebne, jasno odvojene celine, jer su neke od najvažnijih odlika dobro napisanog CV-ja preglednost i konkurentnost.

Podatke o obrazovanju, radnom iskustvu i dodatnim aktivnostima potrebno je hronološki odrediti (od najmlađeg do najstarijeg). Takođe je neophodno navesti gde, kada ili na koji način su stečena dodatna znanja i veštine koje posedujete. Svi ovi podaci će znatno unaprediti kvalitet i izgled vašeg CV-ja.

Ovo je samo primer delova iz kojih se sastoji CV. Međutim, iako vaš CV može sadržati sve ove delove, to još uvek ne znači da je najbolji mogući i da će skrenuti pažnju poslodavca.

Kako treba da izgleda CV koji vas ističe?

Postoji jedna efektna tajna koja može da izdvoji vašu poslovnu biografiju u moru drugih: personalizujte izgled svog CV-ja u odnosu na posao na koji konkurišete.

Ukoliko obratite pažnju na sledeće stvari, vaš CV će privući pažnju poslodavca i izdvojiti vas od konkurencije:

  • vodite računa kome se obraćate;
  • upoznajte se sa veštinama i sposobnostima koje su potrebne za poziciju na koju se javljate;
  • upoznajte se sa istorijom kompanije u kojoj aplicirate, njenim ciljevima i vrednostima;
  • razmislite šta je to što imate da ponudite poslodavcu.

Ovo su pitanja koja treba da postavljate sebi više puta: pre, tokom i nakon pisanja CV-ja. Jednostavno, ukoliko ih imate stalno na umu i dobro odgovorite na njih pri sastavljanju CV-ja, veće su šanse da vaš CV izgleda kako treba.

Neophodno je da pre svega pročitate i dobro proučite oglas za posao na koji konkurišete. Tako ćete bolje razumeti šta se od vas traži i kako da prezentujete svoje vrline potencijalnom poslodavcu, odnosno kako da prilagodite izgled svog CV-ja.

Ukoliko shvatite CV kao prodajno pismo čiji je cilj da proda vas i vaše sposobnosti, onda će poslodavac, kao i posao za koji konkurišete, predstavljati vašu ciljnu grupu.

Da biste nešto prodali, potrebno je da dobro poznajete svoju publiku.

Zato je važno da saznate što više o poslu i poslodavcu.

Ovo treba da znate: kreiranje CV-ja je jedini deo procesa konkurisanja za posao nad kojim vi imate potpunu kontrolu – vi odlučujete šta će poslodavac da pročita i sazna o vama na osnovu njega. Zato se postarajte da vaš CV izgleda kako treba.

Vodite računa o sledećem:

Primer dobro urađenog CV-ja za jedan posao ne mora nužno biti odgovarajući za drugi.

Naravno, ovo ne znači da ćete svaki put morati da pišete potpuno nov CV iz početka, već samo da postojeći CV prilagodite poslu na koji konkurišete.

Važno je pre svega da znate jedno pravilo: dobar CV nije dokument koji jednom napišete i posle ga nikad ne menjate. Naprotiv.

Osim što CV treba da bude prilagođen specijalnom poslu za koji konkurišete, takođe vodite računa da vaša poslovna biografija bude redovno dopunjavana novim podacima o vama. Ukoliko ste stekli nova radna iskustva, završili kurseve, pohađali seminare ili tome slično, postarajte se da to odmah unesete u CV. Na taj način vaš CV izgleda sveže, a vi nećete biti u opasnosti da nešto važno zaboravite da stavite u njega.

Dakle, redovno osvežavanje izgleda CV-ja jeste još jedan važan vid njegove personalizacije.

Jednostavno, CV je dokument koji treba da pokaže zašto ste baš vi dobar kandidat za određen posao. Stoga je važno da informacije sadržane u njemu, kao i način njihovog prezentovanja budu prilagođeni konkretnoj poziciji za koju konkurišete. Naime, rekli smo da je važno da pri kreiranju CV-ja budete iskreni, međutim, u zavisnosti od prilike, možete se odlučiti da istaknete neke informacije iz svoje biografije, a manje potencirate druge. Ovakav izbor donosite prema poslu za koji konkurišete. Izgled CV-ja zavisiće od vaše ocene koje su informacije iz njega relevantne za određenu poziciju.

Napravi CV koji te prikazuje u najboljem svetlu

Da bi se napravio dobar CV, podrazumeva se da su podaci koje unosite u njega pre svega tačni. Međutim, to ne znači da činjenice o sebi ne možete da selektujete tako da govore najbolje o vama.

Drugim rečima, izaberite način prezentovanja informacija i stil pisanja koji će istaći sve vaše prednosti i sakriti eventualne mane i slabosti: svi dobri CV primeri drže se upravo ovog pravila.

Kada pišete CV, stavite se u ulogu potencijalnog poslodavca. CV treba da izgleda tako da on može lako da pređe preko njega i vidi za nekoliko sekundi sve što ga interesuje. Istraživanja pokazuju da prosečan poslodavac provede oko 20 do 30 sekundi čitajući CV. Ovo znači samo jedno: za izgled CV-ja bitno je dobro formatiranje. Ono treba da izgleda tako da potencijalni poslodavac može da vidi sve važne informacije lako i bez traženja.

Neka vaš CV izgleda kao lepo uređen izlog koji će posmatrača navesti da uđe u prodavnicu.

Ovde možete pronaći popunjen CV primer koji će vam dati ideju pri sastavljanju vaše poslovne biografije. Poslaćemo ga na vašu e-mail adresu tako da vam uvek bude pri ruci.

Unesite svoj e-mail
(Privatnost zagarantovana)

CV obrazac

Za neke poslove nije potrebno posebno slati CV, već poslodavac traži da ispunite odgovarajući obrazac. Reč je o dokumentu koji već ima definisan izgled i vi ne treba da odlučujete šta ćete gde napisati.

Većina odgovora na pitanja iz takvog formulara zapravo predstavlja delove vašeg CV-ja.

Međutim, treba da znate da ovo ne znači da ih iskopirate, već da ih možete koristiti u popunjavanju CV obrasca vašeg potencijalnog poslodavca.

Obično u takvim formularima postoji i deo gde možete uneti dodatne informacije o sebi: ukoliko mislite da vam pitanja nisu ostavila prostora da prezentujete neke važne informacije, ovo je pravo mesto za to. Dakle, iako je u ovom slučaju poslodavac taj koji je definisao kako izgleda CV, i dalje imate prostora da ga dopunite podacima za koje smatrate da su važni.

Prijava za besplatan CV kurs

Nadamo se da vam je ovaj tekst bar malo pomogao u saznanju kako treba napraviti CV, ali tu nije kraj. U nastavku strane vam donosimo još nekoliko članaka na sličnu temu koji će vam sigurno pomoći u vašoj pripremi za proces selekcije.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se