ITACADEMY
Da li ste znali?
Korisnici iPhone i iPad uređaja troše najviše novca na aplikacije.
ITACADEMY
Da li ste znali?
iOS programeri se nalaze među najuspešnijim IT stručnjacima u regionu.
ITACADEMY
Da li ste znali?
iOS programeri najlakše pronalaze odlično plaćene poslove.
ITACADEMY
Da li ste znali?
Kao iOS developer sarađivaćete sa velikim domaćim i stranim klijentima.
ITACADEMY
Da li ste znali?
U svakom trenutku je dostupno na desetine otvorenih radnih mesta za developere mobilnih aplikacija.
ITACADEMY
Da li ste znali?
Potražnja za iOS developerima kod nas konstantno raste iz godine u godinu.
ITACADEMY
Da li ste znali?
Lakše je programirati iOS nego Android.
ITACADEMY
Da li ste znali?
Samo u prošloj godini iOS programeri su zaradili 45 milijardi dolara od prodaje aplikacija.
ITACADEMY
Da li ste znali?
Najuspešnije aplikacije zarađuju od prodaje unutar aplikacija.
ITACADEMY
Da li ste znali?
Apple korisnici su prošle godine potrošili 64 milijarde dolara na kupovinu aplikacija.
ITACADEMY
Da li ste znali?
Znanje programiranja na platformi iOS veoma je primenljivo i isplativo.

iOS Development
Program

Zakorači u svet programiranja za najnapredniju i najprofitabilniju platformu na svetu. Radi u najmodernijim Apple učionicama i uči direktno od vrhunskih predavača po najsavremenijem planu obuke.


Najbolji način da postaneš iOS developer

Naučićeš Swift − moderan, moćan i intuitivan programski jezik, koji je razvila kompanija Apple. Radićeš u razvojnom okruženju Xcode koje je specijalno dizajnirano za razvoj iOS mobilnih aplikacija. Učićeš kroz praktične primere i proći kroz kompletan proces razvoja aplikacija, od početne ideje do postavljanja na Apple App Store.

Obuka se odvija na Apple računarima najnovije generacije i u uslovima koji zadovoljavaju svetske standarde međunarodnog ispitnog centra Cambridge univerziteta. Bez obzira na to da li si apsolutni početnik, ili već imaš iskustva sa programiranjem, sa znanjem koje ćeš steći na ITAcademy postaćeš profesionalni iOS developer.

Predavanja u učionici ili online

Vrhunski predavači

Rad na projektima

Zvanična potvrda tvojih veština

Za visoku i sigurnu zaradu

iOS je ne samo najpopularnija platforma za razvoj mobilnih aplikacija, već i najisplativija. Apple App Store je tokom prošle godine ostvario zaradu od 64 milijarde dolara, pa stručnjaci predviđaju da će samo u narednih 12 meseci iOS programeri od kompanije Apple dobiti više od 50 milijardi dolara za aplikacije koje su kreirali.

Prema svim istraživanjima iOS programeri se nalaze među najtraženijim stručnjacima u regionu. Oni sa lakoćom pronalaze odlično plaćene poslove i sarađuju sa velikim domaćim i stranim klijentima. I ti možeš biti među njima.

Nastava u Apple učionicama poslednje generacije

Predavanja možeš pratiti u najmodernije opremljenim Apple učionicama na ITAcademy. Učenje je bazirano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavaš da samostalno obavljaš budući posao developera. Nastava se izvodi u Beogradu, 2 do 3 puta nedeljno, u blokovima od 4 časa. Svaki polaznik ima svoj Apple računar, na kom samostalno obavlja zadatke.

Online nastava preko najsavremenije DL platforme

Online nastavu možeš pratiti iz bilo kog grada ili zemlje preko najsavremenije Distance Learning platforme. Obuka uključuje online lekcije i materijale, live stream predavanja, video i audio tutorijale, kontakt sa predavačima u realnom vremenu, interaktivne testove za proveru znanja... Baš kao da nastavu pohađaš u učionici. Dovoljno je da imaš Apple računar i internet.

Zvanična potvrda tvojih veština

Nakon uspešnog završetka školovanja, dobijaš i međunarodno priznati ITAcademy Certified Mobile Application Developer sertifikat.

Ovaj sertifikat predstavlja zvaničnu potvrdu o kompletiranju iOS Development programa na ITAcademy, kao i priznatu dokumentaciju kojom unapređuješ svoju poziciju na tržištu rada, povećavaš šansu za napredovanje u karijeri i stvaraš osnovu za dalje usavršavanje.

iOS Development – plan i program

Introduction to Swift Programming Language

Uvod u Swift

 • Uvod u programiranje i programski jezik Swift
 • Priprema za rad, prevođenje i startovanje Swift programa iz termina
 • Upoznavanje sa alatom XCode i sa Playground platformom

Osnovni elementi jezika Swift

 • Tipovi podataka, promenljive i konstante
 • Operatori
 • Kontrola toka

Funkcije i kompleksni tipovi u Swift-u

 • Rad sa stringovima
 • Rukovanje funkcijama
 • Strukture
 • Klase
 • Kolekcije
 • Petlje
 • Opcionali

Napredni koncepti u Swift-u

 • Konverzije tipova i analiza promenljivih
 • Zaštićeni blokovi (Guard ključna reč)
 • Opsezi vidljivosti
 • Enumeracije
 • Protokoli
 • Lokalni opsezi (Closures)
 • Ekstenzije
 • Upravljanje greškama i izuzecima

Introduction to
iOS SDK

Upoznavanje sa XCode Interface Builder-om

 • Uvod u UIKit
 • Radna površina (project navigator, Editor zona, Toolbar, Utility zona i Dibag zona)
 • Detekcija i ispravljanje grešaka
 • Rad sa Storyboard-ovima
 • Kreiranje i povezivanje view kontrolera

iOS kontrole

 • Rad sa pogledima (svojstva i operacije nad pogledima)
 • Label kontrola, taster
 • Programabilno i deklarativno kreiranje kontrola
 • Raspoređivanje kontrola na pogledu i auto layout
 • StackView kontrola

Kontejneri i kompleksne kontrole

 • ScrollView kontrola
 • Segues i Navigacioni kontroler
 • Rad sa Tab Bar kontrolerom

Životni ciklus iOS aplikacije

 • Životni ciklus View kontrolera
 • Anatomija iOS aplikacije
 • Životni ciklus iOS aplikacije

Rad sa podacima

 • Rad sa model view kontrolerom
 • TableView kontrola
 • Napredni rad sa TableView kontrolom
 • Čuvanje podataka
 • Rad sa fajl sistemom
 • Rad sa plist datotekama
 • Rad sa sistemskim view kontrolerima
 • Kreiranje kompleksnih korisničkih kontrola

Rad sa udaljenim podacima

 • Rad sa udaljenim resursima (HTTP i URLSession)
 • JSON enkoding i dekoding
 • Asinhroni zahtevi i konkurencija

Introduction to
Programming

Uvod u iOS Apple platforme

 • Uvod u macOS i iOS
 • Hardware, System and App security
 • Apple Developer programs
 • Uvod u programiranje

Uvod u programiranje

 • Promenljive
 • Operatori
 • Petlje
 • Funkcije
 • Klase i objekti

iOS Project

Planiranje projekta

 • Projektni zahtevi i specifikacija
 • Priprema elemenata dizajna i kreiranje mockup-a
 • Razumevanje i upotreba Human Interface Guidelines pravila
 • Rad u timskom okruženju (git i kolaboracija)

Dizajniranje aplikacije

 • Kreiranje XCode projekta
 • Kreiranje storyboarda
 • ModelViewController šablon

Programiranje aplikacije

 • Definisanje i izgradnja modela
 • Kreiranje view kontrolera i korisnički definisanih kontrola
 • Rad sa kompleksnim kontrolama
 • Animacija komponenti

Rad sa podacima

 • Korišćenje user defaults kolekcije
 • Upotreba Core Data
 • Rad sa udaljenim podacima (HTTP)

Testiranje i objavljivanje

 • Testiranje koda (Unit testing)
 • Profiling aplikacije
 • Testiranje performansi i korisnickog iskustva
 • Kreiranje Apple developerskog naloga
 • Korišćenje Apple Developerske platforme
 • Koriscenje App Store Connect aplikacije
Pored obuke za savladavanje najtraženijih iOS development veština, na ITAcademy dobijate i mogućnost da potpuno besplatno usavršite svoje znanje engleskog i nemačkog jezika. Engleski jezik možete savladati do nivoa C1, posle čega imate priliku da polažete za Cambridge English sertifikate. Na kursevima nemačkog jezika možete savladati nivoe A1 i A2. Posle uspešnog kompletiranja ovih kurseva možete se prijaviti i za izdavanje LINK sertifikata za engleski ili nemački jezik po povlašćenim uslovima.

Upis je u toku! Prijavite se na vreme

Broj ljudi koji će moći da se prijavi je strogo ograničen.
Prijavi se odmah i iskoristi popuste koji važe do 15. aprila ili do popune mesta.

iOS Development Program Za prijave do 15.4.2024.* Puna cena 6 rata
Online školovanje 799 2500 140
Tradicionalna nastava 899 2500 157
*Iznos školarine za prijavljene do 15.4. je prikazan za plaćanje odjednom. U tom slučaju, osnovna cena je dodatno umanjena. Sve cene su navedene u evrima.

Za nezaposlene: platite kada se zaposlite

Ako trenutno niste zaposleni, obezbedićemo vam finansiranje 20% cene školovanja. Za sva dodatna pitanja obratite nam se na broj telefona 011/40-11-200, ili putem mejla office@it-akademija.com.

Tvoja uzbudljiva IT karijera počinje ovde