Network Administration – 5 profitabilnih oblasti, za administratore koji žele da znaju sve

Network Administration
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
248 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
CompTIA A+ Certified IT Professional
CompTIA Network+ Certified IT Professional
CompTIA Security+ Certified IT Professional
Cisco CCNA
Junior Level Linux Professional (LPIC-1)
Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)
ITAcademy Certified Computer Network Administrator
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Network Administration ili Mrežna administracija je smer koji će vas obučiti za rad sa čak 5 oblasti u okviru administracije mreže i sistema.

Postanite ekspert za Windows OS, Windows servere i Microsoft Cloud – Azure.

Steći ćete znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows operativnog sistema, kao i konfiguracije i održavanja colud rešenja MS Azure. Uz to, savladaćete napredno umrežavanje, konfiguraciju sigurnosti za korisničke naloge, konfiguraciju mrežne sigurnosti, konfiguracija za rad u mobilnom okruženju i slično.

Cilj je da steknete znanja i veštine potrebne za implementiranje bazične mrežne infrastrukture na Windows serverima, kao i znanje i veštine neophodne za uspešnu administraciju Windows servera i mrežnih servisa na njemu.

Dizajnirajte SQL server baze podataka.

Primenjivaćete tehnike projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznaćete se sa osnovnom terminologijom u oblasti baza podataka, savladaćete tehnike za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL servera i MySQL baze podataka, održavanje i administracija SQL servera, MySQL-a.

Savladajte napredne mrežne sisteme.

Usvojićete osnovna znanja za rad sa Asterisk telefonskim centralama, Nagios servisima za praćenje mreže, Firewallovima i sličnim rešenjima za obezbeđivanje pristupa mreži.

Naučićete mnogo o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. Deo programa ima naglasak na hardveru, na interfejsima i na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Jedan od ciljeva je sticanje veština za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

Naučite kako da automatizujete i zaštitite mrežu.

Savladaćete veštine neophodne za zaštitu mrežne infrastrukture, razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu, kao i tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

Znanje koje dobijete na ovom smeru moći ćete da iskoristite da neke od procesa u svojoj kompaniji automatizujete i sebi smanjite vreme potrebno za odrađivanje istih.

Radite sa Mikrotik i CISCO ruterima.

Radićete sa Mikrotik i CISCO ruterima. Naučićete da radite sa Mikrotik RouterOS operativnim sistemom. Pored osnovne administracije rutera, savladaćete i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije, i još mnogo toga.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Network Administration Program.

Network Administration — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 OSW Operating Systems Windows 11 20
2 CN Computer Networks 24
3 WSOS Windows Server OS – Infrastruktura 24
4 LOS Linux Operating System 28
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
6 PC PC Architecture, Building and Maintenance 16
7 NSS Network Server Services 24

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 SSA SQL Server Administration** online
9 MNA Mikrotik Network Administration 20
10 ADI Active Directory Infrastructure 24
11 CNA Cisco Network Administration 24
12 ANS Advanced Network Services 20
13 APA Administrative Process Automation 12
14 ISS Information System Security 12
15 MAA Microsoft Azure Administrator online
16 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
17 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Bonus kurs.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Network Administration programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji ćete moći da primeniteu građenju uspešne karijere i koji će vas izdvojiti kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

 

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Operating Systems Windows 11

Kurs obezbeđuje polaznicima znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows 11 operativnog sistema. Polaznici će naučiti kako da upravljaju skladištima, hard diskovima u operativnim sistemima, kao i kako da kreiraju Simple, Spanned, Stripe volumene i time optimizuju performanse fajl sistema. Naučiće da upravljaju slobodnim prostorom na disku koristeći kvote. Radiće sa Windows alatima i servisima na pronalaženju i otklanjanju problema u radu.

2. Computer Networks

Sticanje znanja neophodnih za administriranje minimum mreže Peerova (podešavanje TCP/IP parametara, šerovanje, mapiranje, rad sa osnovnom mrežnom opremom) u okruženjima Windows i Linux. Na ovom kursu polaznici se upoznaju sa razlozima umrežavanja (deljenje resursa), tipovima i topologijom mreža, osnovnim medijumima za realizaciju mreže (povezivanje čvorova u mreži), tj. kablovima (koaksijalni, UTP, optički). Detaljno izučavanje OSI modela i njegova primena na Windows i Linux okruženje.

3. Windows Server OS – Infrastruktura

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Windows Server operativnim sistemom, tako i za polaganje ispita vezanih za međunarodnu sertifikaciju. Kurs prikazuje instalaciju, konfiguraciju i alate za upravljanje virtuelizacijom, uređajima za skladištenje podataka i tehnologijama visoke dostupnosti.

4. Linux Operating System

Cilj ovog Linux kursa je savladavanje fundamentalnih elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice na korisničkom nivou. Objašnjenje pojma „operativni sistemi” i sa aspekta projektanta i sa aspekta programera, kao i sa aspekta korisnika. Pojašnjenje o tome kako se operativni sistem oslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija na primerima najzastupljenijih operativnih sistema današnjice: Linux. Sticanje znanja neophodnih za instalaciju, konfiguraciju i održavanje operativnih sistema Linux.

5. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

6. PC Architecture, Building and Maintenance

Cilj ovog kursa je da polazniku pruži neophodno znanje iz oblasti arhitekture, izgradnje i održavanja računarskog sklopa, koje je potrebno za uspešno pronalaženje posla u oblasti pružanja serviserskih usluga ili usluga tehničke podrške prvog nivoa.

7. Network Server Services

Kurs približava korisniku savremene tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema Windows Server, sa akcentom na mrežne servise, njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera i rad u mreži sa klijentskim računarima. Cilj kursa je da se polazniku predstave sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera donose i da se kroz primere pokaže realna primenu svakog od servisa.

8. SQL Server Administration

Kurs SQL Server Administration ima za cilj da omogući polazniku sticanje znanja i veština potrebnih za instalaciju i podešavanje SQL Servera 2019, planiranje, dizajn i razvoj baza podataka i upotrebu Transact-SQL (T-SQL) jezika. Takođe, polaznici će se upoznati sa različitim tipovima baza podataka, tipovima podataka i ograničenjima u SQL Serveru.

9. Mikrotik Network Administration

Polaznici će na ovom Mikrotik kursu naučiti osnove rada sa Mikrotik ruterima i svičevima. Naučiće da rade sa mikrotik OS operativnim sistemom. Pored osnovne administracije rutera, savladaće i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije itd.

10. Active Directory Infrastructure

Kurs ima za cilj da korisniku detaljno predstavi tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na napredne servise Aktivnog direktorijuma, njihovu integraciju sa drugim servisima Windows Servera 2016 i kako napredne servise implementirati u kompanijskom okruženju.

11. Cisco Network Administration

Polaznici će na ovom Cisco kursu naučiti osnove rada sa CISCO ruterima i svičevima i pripremiti se da budu Cisco administratori. Pored osnovne administracije rutera, savladaće i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije itd.

12. Advanced Network Services

Cilj ovog kursa je da polaznike uvede u svet naprednih mrežnih servisa namenjenih praćenju, nadogradnji i održavanju mreže i mrežnih servisa. U okviru kursa polaznici će steći osnovna znanja za rad sa Asterisk telefonskim centralama, Nagios servisu za praćenje mreže, Firewallovima i sličnim rešenjima za obezbeđivanje pristupa mreži.

13. Administrative Process Automation

Cilj ovog kursa je da polaznike uvede u poslove automatizacije poslovnog okruženja. Znanje koje dobiju na kursu polaznici će moći da iskoriste kako bi neke od procesa u svojoj kompaniji mogli da automatizuju i sebi smanje vreme potrebno za odrađivanje istih.

14. Information System Security

Sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture. Razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu. Upoznavanje sa načinima predupređivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada. Uočavanje bezbednosnih propusta. Osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada. Načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

15. Microsoft Azure Administrator

Kurs Microsoft Azure administracija obuhvata osnovnu strukturu platforme Azure, sa objašnjenjima mehanizma naplate. Platforma Azure se zasniva na pretplati, te su i modeli pretplata objašnjeni u samom kursu. 

16. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku. 

Zanima vas kako izgleda posao IT administratora? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje se realizuje kroz zadatke i projekte, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao. Program će vas prakitčno osposobiti za širok dijapazon administrativnih delatnosti.

Instaliranje, održavanje servera, implementacija mrežne infrastrukture, dizajniranje SQL baze, rad sa Mikrotik i CISCO ruterima – sve zadatke na programu rešavaćete u realnom okruženju.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKACIJA

Microsoft sertifikati reprezentuju širok i raznolik spektar poslovnih funkcija i odgovornosti. Stičući specifične akreditacije obezbeđujete objektivnu validaciju sposobnosti da uspešno izvršite kritične IT funkcije. Okružena industrijskim profesionalcima širom sveta, Microsoft sertifikacija ostaje jedna od najefikasnijih načina da dostignete ciljeve uspešne karijere, i najbolji način za kompanije da razviju i zadrže dragocene IT kadrove.

ITAcademy je ovlašćeni Microsoft Partner Network Gold, što polaznicima obezbeđuje najnovije MS tehnologije, tehničke podatke i druge prednosti. Na ITAcademy imate mogućnost sticanja traženog Microsoft sertifikata:

MCA - Microsoft Certified Associate

  • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

CompTIA SERTIFIKACIJA

ITAcademy je zvanični CompTIA Authorized Partner, što polaznicima garantuje najmoderniju obuku i priliku da usvoje najaktuelnija znanja i veštine za početak ili unapređenje IT karijere.

Za sve koji žele steći znanje neophodno za instaliranje softvera i hardvera, održavanje i otklanjanje kvarova na računarima obezbedili smo obuku po programima CompTIA A+.

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata, ali isto tako on predstavlja i pripremu za praktičan rad. Program CompTIA A+ obuhvata instalaciju softvera i hardvera, sistemska podešavanja, održavanje i otklanjanje kvarova na PC računarima, mrežnu sigurnost, kriptografiju i kontrolu upravljanja identitetom. CompTIA A+ je najjače stručno zvanje za PC tehničare. Kompanije kao što su Microsoft, Hewlett-Packard i Cisco priznaju CompTIA sertifikaciju, a Dell, Intel, Lenovo, CompuCom, Ricoh i drugi ovu sertifikaciju zahtevaju kao neophodan i glavni uslov pri zapošljavanju. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

  • CompTIA A+ Certified IT Professional

Pored ovog, možete se odlučiti i za druga CompTIA zvanja.

CompTIA Network+
Network+ sertifikacija pokazaće da imate neophodna znanja i veštine za dizajniranje, konfigurisanje i održavanje mrežne infrastrukture, kao i za dijagnostikovanje, rešavanje i otklanjanje problema kod nje. CompTIA Network+ pokriva mnoge poslovne pozicije, među kojima su i Network Administrator, Computer Technician, System Engineer, Network Support Specialist, Network Analyst. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

  • CompTIA Network+ Certified IT Professional

CompTIA Security+
Najveći izazov u radu mrežnog administratora je podizanje nivoa bezbednosti mreže, servera i servisa. Da biste mogli da se bavite konfigurisanjem bezbednosti i podizanjem nivoa bezbednosti, morate razumeti koncepte sigurnosti, upada, kriptografije i slično.

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata. Obuka za polaganje CompTIA Security+ ispita obuhvata osnovne postulate informacione i IT bezbednosti, malicioznog softvera, napada, upada, odbrane i detekcije upada, kriptografije, privatnih i javnih ključeva. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

  • CompTIA Security+ Certified IT Professional

CISCO SERTIFIKACIJA

Cisco sertifikati su jedni od najpriznatijih potvrda znanja među admnistratorima. Bićete u mogućnosti da razvijete praktično znanje o radu modernih TCP/IP mreža, savladate komande i tehnike koje se koriste da bi se rešavali problemi konekcija ka hostovima, raditi na Cisco switchevima i routerima, praviti backup i restore konfiguracione datoteke i upravljati mrežnom opremom, a najbolja potvrda toga biće posedovanje Cisco sertifikata:

  • Cisco CCNA

LINUX SERTIFIKACIJA

Linux Professional Institute (LPI) je prva svetska organizacija koja zastupa i pomaže korisnicima prilikom profesionalne upotrebe Linux operativnih sistema. Njihova sertifikacija LPIC potvrđuje kompetentnost i znanje IT profesionalaca u ovoj oblasti. Prati Linux Standar Base i druge relevantne standarde i konvencije.

Bićete u mogućnosti da polažete za dva nivoa LPIC sertifikacije:

  • Junior Level Linux Professional (LPIC-1)
  • Advanced Level Linux Professional (LPIC-2)

Takođe, nakon kompletiranja Network Administration programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Network Administration programu
  • ITAcademy Certified Computer Network Administrator sertifikat