Kurs Video Media Environment

Kurs Video Media Environment omogućava polazniku da se upozna sa medijem filma i videa, njegovim informacijskim, ali, pre svega, stvaralačkim i umetničkim mogućnostima i različitim pristupima u njegovoj upotrebi. Uporedo sa stvaranjem prvih igranih filmova, režiseri stvaraju filmski jezik čiji se osnovni elementi koriste i dan-danas kako na filmu, tako i na televiziji. 

Upravo taj filmski jezik ćemo analizirati sa gledišta kamere i montaže kako bismo shvatili na koji način filmski i video stvaraoci postižu određeni, ciljani doživljaj kod gledalaca. Pričaće se i o komercijalnim vidovima filma i videa, kao što su klasični, bioskopski film, avangardni, kao i eksperimentalne struje koje prkose filmskim kodovima i stalno okrepljuju i iznova definišu jezik pokretnih slika.

Kinematografija, kao i većina otkrića, nije nastala iznenada, zahvaljujući radu samo jednog naučnika ili pronalazača, već obuhvata čitav niz izuma i mukotrpan rad mnogih pojedinaca, koji su tokom 19. veka nastojali da se detaljnije pozabave iluzijom pokreta, ali i mogućnostima beleženja trenutka stvarnosti fotografskim putem. 

Osnovni element kinematografije je montaža. Filmski pioniri nisu osećali potrebu da montiraju svoje filmove, jer su oni za njih bili kratki isečci stvarnosti. Ni sam Melijes, koji je dostigao prilično visok nivo filmske tehnike, nije koristio montažu u pravom smislu te reči. Njegove scene, poređane u hronološkom rasporedu, odvijale su se od početka do kraja bez rezova. 

Ipak, s razvojem svesti o filmu kao umetnosti i načinu izraza koji predstavlja mnogo više od pukog dokumentarističkog prenošenja stvarnosti, rodila se i potreba za montažom.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: New Media Design Program i Video & Sound Production Program.

Kurs Video Media Environment – opis i cilj

Tokom kursa Video Media Environment, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima procesa rada na video-projektima. Učenik će na ovom kursu steći osnovno potrebno znanje pre upuštanja u bilo kakav veći video-projekat. 

Polaznik će naučiti osnovne tehničke i likovne elemente videa i filma, kao što su, između ostalog, filmski planovi, rakursi, osa akcije, različiti oblici montaže, definicije kadra, scene, sekvence. Objasniće se razlika između klasičnog i igranog filma, a govoriće se i o slobodnijim, avangardnim formama. Reč je o oblicima sa kojima se film susreo još na počecima 20. veka u vidu apstraktnog i nadrealnog filma, a koje se danas sreću kako u muzičkim spotovima, tako i u eksperimentalnom filmu i video-umetnosti.

Kurs Video Media Environment govori o filmu i videu i njegovoj poziciji između avangardne umetnosti i muzičkog spota. Nakon Prvog svetskog rata pojedini umetnici zauzimaju avangardni stav u vidu odbijanja vrednosti građanskog društva, pojmova lepog i ružnog, negacije buržoaskog morala i tradicionalnih umetničkih shvatanja. Neki od tih umetnika počinju da stvaraju i u okviru filma koji nazivamo avangardni film. Postoji puno vrsta avangardnog filma, od kojih su najpoznatiji apstraktni i nadrealistički film.

Video-umetnost je internacionalni fenomen i obuhvata čitav niz umetničkih pokreta, teorijskih istraživanja, tehnoloških dostignuća, ali i politički i socijalni aktivizam. Ona je nastala u atmosferi u kojoj je vladala želja za oslobađanjem umetničkog dela od komercijalnog i materijalnog aspekta, kao i potraga za alternativnim načinima izlaganja. Video-art je bio u mnogo čemu povezan sa drugim pokretima iz istog vremena kao što su fluxus, performans, body art, arte povera, pop art, minimalna i konceptualna umetnost, avangardni film, eksperimentalna muzika itd.

U šezdesetim godinama Bitlsi su prepoznali mogućnosti filma da se izraze kao umetnici i da pomoću njega reklamiraju svoje albume. Mnogi rock’n’roll bendovi kasnih šezdesetih i početkom sedamdesetih idu stopama Bitlsa i snimaju zanimljive promotivne filmove. Sa razvojem televizije dolazi do nove revolucije gde muzički izraz dobija novu, vizuelnu dimenziju.

Kurs Video Media Environment

Plan i program

1. Počeci pokretne slike

  • Kratka istorija pokretne slike
  • Stvaranje filmske industrije i počeci stvaranja filmskog jezika
  • Osnove filmskog jezika (kadar, scena, sekvenca, film / filmski planovi / položaj kamere – rakursi / generalni pravac)

2. Montaža - sa pojavom zvuka u filmu 1927. godine završava se istorija vizuelne montaže zbog toga što je moralo da se vodi računa o novoj dimenziji – zvuku.

  • Evolucija vizuelne montaže kroz istoriju
  • Vrste montaže

3. Film i video – između avangardne umetnosti i muzičkog spota - Televizija je telekomunikacijski medij koji pretvara pokretne slike i zvuk u elektronski signal i emituje ih pomoću predajnika na ekran. Ona nije puno mlađa od kinematografije

  • Avangardni film
  • Video-umetnost 
  • Razvoj televizije i muzičkog video-spota

Kurs video media environment ITAcademy