Web Design program obrazovanja - za osobu koja želi da dizajnira web sajtove

Web Dizajn Kurs | Jednogodišnji program školovanja | ITAcademy Beograd
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
280 časova
Diplome i sertifikacija
Adobe Certified Professional:
Visual Design (Adobe Photoshop)
Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)
Web authoring (Adobe Dreamweaver)
Multiplatform animation (Adobe Animate)
Adobe XD Credential
ITAcademy Certified Web Designer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na Web Design programu naučićete načine izrade i postavljanja web prezentacija, uz teorijski uvod, a potom i rad sa konkretnim alatom za kreiranje prezentacija. Naučićete da pravite web prezentacije, kao i dinamičke animirane sajtove. Uz to, polaznici će se upoznati sa osnovama HTML jezika, CSS stilovima, JavaScriptom, ali i najmodernijim tehnikama HTML5 animacije i prikaza sadržaja, uz optimizaciju responsive dizajna primenjivog kako za računare, tako i za mobilne telefone, tablet uređaje i tako dalje. Istražićete i do sada neslućene mogućnosti AI alata koje donosi najnovija generacija Adobe programa i otkriti kako veštačka inteligencija može automatizovati, optimizovati i unaprediti procese dizajniranja.

Cilj programa je da Vas osposobi da samostalno izrađujete atraktivne web sajtove, da ih postavljate i održavate.

Kreirajte uzbudljiv i zanimljiv sajt

Na programu Web Design kroz niz zanimljivih web dizajn kurseva ćete naučiti sve o HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) tehnologiji za definisanje izgleda elemenata web stranice u funkciji definisanja strukture i sadržaja, krajnje atraktivnih u dizajnerskom smislu. Osposobićete se za formatiranje teksta, boja i pozadine, upotrebu modela okvira, raspoređivanje elemenata na stranici i svim bitnim aspektima uspešnog web sajta. Ovaj program je prilagođen i za početnike, kao i za one polaznike koji već poseduju određeno znanje.

Iskoristite interaktivnost HTML5 i snagu CSS3 jezika

Naučite da kreirate sajtove upotrebom najmodernijih tehnika kako bi dostigli nove visine i bili ispred ostalih. Naučićete kako da kreirate interaktivne sajtove i nezaboravno korisničko iskustvo. Primenjivaćete pravila responsive i adaptive web dizajna koji su danas nezaobilazni. Upoznaćete se i sa JavaScript jezikom, koji je još jedan nezamenjiv alat svakog modernog web dizajnera.

Optimizujte sajt i budite prvi na Google-u

Imaćete priliku da saznate šta je SEO i koliko je značajan za uspeh sajta kao finalnog proizvoda. Naučićete kako Google funkcioniše, kako "razmišlja", na osnovu čega određuje koji će sajtovi biti visoko pozicionirani i kako da, pri kreiranju i dizajnu sajtova optimizujete stranice za određene ključne reči koje će vaš sajti izdvojiti i prepoznati kao prvi u pretrazi. Ovladaćete efikasnim tehnikama link buildinga i upoznati se sa preko 250 tajnih parametara koji utiču na organsko pozicioniranje sajta na što višoj poziciji u pretrazi i na taj način osigurati njegov uspeh i povećati zaradu.

Iskoristite moć veštačke inteligencije za uređivanje fotografija u novom Photoshopu

Sa najnovijom verzijom Photoshopa, koja je sastavni deo Web Design programa, postizaćete sjajne rezultate u digitalnoj fotografiji, grafičkom dizajnu i sličnim oblastima, zahvaljujući inovativnim AI alatima.

Od alata kao što su Generative Fill i Generative Expand, koje pokreće Adobe Firefly generativna veštačka inteligencija, do Content-Aware Fill i Object Selection opcija – saznaćete sve o inovacijama koje su podigle Photoshop na potpuno novi nivo i omogućile vam da pratite svoju maštu gde god vas ona vodi.
 

Radite na vrhunskim dizajn projektima u ITAcademy Dizajn studiju

Saznajte više o ITA Dizajn studiju

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima. Uz naš DesignStudio imate šansu da od nekog ko je tražio web dizajn kurs za početnike postanete pravi profesionalni web dizajner.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Web Design Program.

Web Design – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 CD Drawing 16
3 HD History of Design 4
4 TD Theory of Design 12
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online
6 C Copyrights 4
7 IL Adobe Illustrator 44

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 WDT Web Design Theory** 4
9 IHC Introduction to HTML and CSS 24
10 AXD Adobe XD 12
11 HCI HTML & CSS Intermediate 44
12 ML Modern CSS Layout 12
13 JS JavaScript 16
14 WP Dynamic Websites – WordPress 16
15 SEO Search Engine Optimization 8
16 DM Digital Marketing 12
17 AA Adobe Animate CC*** online
18 ZR Završni rad za Web Design 8
19 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
20 CFC FCE/BEC Vantage**** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Za DL polaznike ovaj predmet je izborni.
*** Izborni predmet.
**** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Web Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

 

Ovaj program obuhvata 20 predmeta

1. Raster Graphics (Photoshop)

Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CC i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji. Takođe, obrađuju se i najnovije Generative Fill i Generative Expand AI opcije, koje pokreće Adobe Firefly generativna veštačka inteligencija.

2. Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

3. History of Design

Ovaj predmet govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Predavanja su obogaćena i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

4. Theory of Design

Na ovom predmetu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

5. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

6. Copyrights

Predmet Copyrights upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Predmet je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

7. Adobe Illustrator

Na Illustrator kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

8. Web Design Theory

Cilj ovog web dizajn kursa je da se polaznici upoznaju sa razvojem web dizajna od same pojave interneta i načina na koji se web dizajn tada gradio. Polaznici će na ovom kursu povezati kako se preko novih i modernijih pristupa web dizajnu došlo do dizajna sajtova kakve imamo danas na internetu. Takođe, naučiće koji su elementi web dizajna i pravila njihove primene

9. Introduction to HTML and CSS

Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Kurs je prilagođen i početnicima i objašnjava kreiranje HTML stranica, pisanje i postavljanje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj web dizajn kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

10. Adobe XD

Kurs Adobe XD je istovremeno zamišljen i koncipiran tako da naučimo rad u Adobe XD alatu, ali i da upoznamo vezu između grafičkih alata kao što su Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i HTML/CSS koda sa druge strane, kroz izučavanje UX/UI principa. Po završetku kursa polaznik će biti sposoban da dizajnira sajt ili drugu web aplikaciju, imajući na umu potrebne osobine i mogućnosti koje moderni web postavlja kao uslove pred nas.

11. HTML & CSS Intermediate

Na kursu HTML & CSS Intermediate polaznici će naučiti načine koncipiranja i izrade veb-sajtova. Ovo je logičan nastavak kursa HTML & CSS Fundamentals, ali se može posmatrati i kao nezavisna celina. Objašnjeni su koncepti savremenog veb-dizajna, sa posebnim akcentom na novim tehnologijama koje donose HTML5 i CSS3, a to su Flexbox, Full Width Layout, tranzicije, animacije itd. Cilj programa je da osposobi polaznike da samostalno izrađuju atraktivne veb-sajtove, od početne ideje do funkcionalnog HTML i CSS projekta. Po završetku kursa korisnik će biti sposoban da samostalno primenjuje napredne HTML i CSS tehnike, ali i da pravilno odlučuje o pristupu i načinu izrade sajtova za konkretne situacije.

12. Modern CSS Layout

Kroz ovaj kurs obrađuju se pojmovi koji se tiču naprednih tehnika modernog HTML-a i CSS-a. Tokom predavanja na ovom kursu upoznaćete se sa tehnikama koje dopunjuju osnovne principe i omogućavaju vam da upravljate sadržajem na napredniji i lakši način.

13. JavaScript

Na JavaScript kursu se obrađuju osnovni elementi programskog jezika JavaScript. Ovi elementi se koriste za kreiranje interakcija na web sajtovima.

14. Dynamic Websites – WordPress

Ovaj kurs je osmišljen tako da polaznici za najkraće vreme, na najefikasniji način, ovladaju neophodnim veštinama za samostalno kreiranje modernih WordPress tema i administraciju sajtova koje pokreće ova platforma.

15. Search Engine Optimization

U ovom SEO kursu obrađuju se tehnike određivanja strategije odabira ključih reči, uređvanje arhitekture i unutrašnje konfiguracije sajta prema kriterijumima SEO strukture i dizajna. Ovo obuhvata optimizaciju i podešavanje HTML elemenata, serverskih parametara sajta kao i samog sadržaja sajta prema ranije utvrđenoj strategiji ključih reči. Kurs će definisati održavanje sajta i distribuciju sadržaja u cilju dobijanja relevantnosti u okviru tržišta kao i formiranje mreže dolaznih i odlaznih veza (linkova) koji obezbeđujju dugoročno dobijanje autoriteta i poverenja za vaš sajt. Konačno biće reči o praćenje saobraćaja preko servisa web analitike i analiza ponašanja posetilaca sajta u cilju dodatne optimizacije.

16. Digital Marketing

Predmet obuhvata oblasti digital marketinga, strateški digital marketing i istraživanja na internetu. Posebno se naznačava razlika između offline i online marketinga, bitnost imidža i identiteta na internetu, demografskih karakteristika, profila, kao i kategorije i aktivnosti korisnika na internetu. Izučava se domaći sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i interneta, direktni marketing i prodaja na internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za prodaju na internetu, uz osvrt na principe gradnje web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

17. Adobe Animate CC

U ovom kursu upoznajemo se sa najmodernijim tehnikama animiranja weba i oživljavanja naših sajtova koristeći Adobe Animate CC. Tokom kursa ćemo dopuniti i proširiti postojeće znanje iz web dizajna mogućnostima animiranja kako bismo postigli neverovatne interaktivne efekte i elemente.

18. Završni rad za Web Design

Cilj celog programa je kreiranje završnog rada (portfolija) sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

19. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

20. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao web dizajnera? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima. Vežbaćete pravljenje atraktivnih sajtova, ali i poboljšavanje njihovog plasmana na webu. Ceo program je osmišljen tako da simulira profesionalno okruženje.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome:

Adobe Certified Professional:

  • Visual Design (Adobe Photoshop)
  • Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)
  • Web authoring (Adobe Dreamweaver)
  • Multiplatform animation (Adobe Animate)

Adobe Credential:

  • Adobe XD Credential

Adobe sertifikat je jedan od najprestižnijih sertifikata iz oblasti dizajna i rada sa Adobe proizvodima. Više o sistemu sertifikacije kompanije Adobe saznajte klikom na link.

Takođe, nakon kompletiranja Web Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Web Design programu
  • ITAcademy Certified Web Designer sertifikat

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se