Print & Graphic Design - za kreativce koji žele da ožive svoje ideje

Print & Graphic Design program školovanja | Kurs Grafičkog Dizajna
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
284 časova
Diplome i sertifikacija
Adobe Certified Expert:
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator Adobe Acrobat
Adobe Certified Associate:
Visual Communication (Adobe Photoshop)
Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)
Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)
PRIJAVITE SE

Na Print & Graphic Design programu naučićete sve o dizajnu štampanog promotivnog materijala, plakata, bilborda, poslovne galanterije, ambalaže, zatim o dizajnu aplikacija za tekstil, pripremi za štampu, dizajnu korporativnog identiteta, prelomu knjiga i brošura, grafičkoj opremi za knjige. 

Na programu se obrađuju svi elementi za rad u programu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, i mnogi drugi danas popularni alati.

Kreirajte korporativni identitet firme

Pohađanjem ovog programa, osposobićete se da pravite sve ono što čini imidž jedne firme, tj. njen korporativni identitet (izrada logotipa, knjiga standarda, grafički dizajn, dizajn kompletnog promotivnog materijala, kao što su brošure, plakati, pamfleti, katalozi, flajeri). Naučićete kako se stvara, kreira i održava jedan brend.

Stvarajte stranice časopisa kao što su Vogue, National Geographic...

Na ovom programu upoznaćete detalje koji su vam potrebni da biste efikasno uredili stranice štampanih dokumenta, korišćenjem programa Adobe InDesign, najboljeg programa za prelom teksta. Ovo je program namenjen, pre svega, za obradu i ubacivanje teksta, i za kombinaciju teksta sa grafičkim elementima.

Upoznaćete se sa uklapanjem teksta i slika u okviru stranice. Naučićete i da dizajnirate naslovne stranice magazina kao što su Cosmopolitan, Vogue, NIN, National Geographic...

Dizajnirajte ambalažu

Ambalaža prodaje proizvod. Grafički dizajn odnosno oblikovanje ambalaže spada u najzahtevniji i najbitniji deo procesa dizajna ambalaže. Na ovom programu ovladaćete svim detaljima vezanim za dizajn ambalaže, bilo da je reč o kartonskoj ili PVC ambalaži, prehrambenim ili drugim proizvodima široke potrošnje.

Kreirajte bilbord koji će svako uočiti i pamtiti

Sigurno ste u gradu primetili zanimljive bilborde i najbolje od njih upamtili. Bilbordi su već decenijama poznati u svetu kao kvalitetan i jako unosan vid reklamiranja. Postavljeni su na vidljivim pozicijama i velikog su formata. Ne možemo zamisliti velike gradove bez velikih bilborda. Postanite i Vi stručnjak za dizajn bilborda i obezbedite dobro plaćen posao.

Radite na vrhunskim dizajn projektima u ITAcademy Dizajn studiju

Znanja sa kursa grafičkog dizajna možete primeniti u našem Dizajn studiju

ITAcademy DesignStudio je mesto gde ćete za kratko vreme steći veliko iskustvo iz oblasti dizajna, dobiti preporuke od renomiranih kompanija i povezati se sa klijentima sa kojima ćete nastaviti da sarađujete i u budućnosti.

Kroz konkretan rad na vrhunskim dizajn projektima shvatićete kako se naučene veštine prilagođavaju pojedinačnim zadacima, kako se komunicira sa klijentima i najbolje odgovara njihovim zahtevima.

Print & Graphic Design – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 CD Drawing 20
3 TD Theory of Design 8
4 HD History of Design 8
5 IL Adobe Illustrator 44
6 C Copyrights 4
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 BR Branding 8
9 AA Adobe Acrobat 4
10 ED Editorial Design (InDesign) 36
11 DP Digital Photography 16
12 CID Corporate Identity Design 32
13 PD Visual Design Projects & Packaging 28
14 PP Print Media Technologies 12
15 DP Digital Publishing 8
16 PF Portfolio 12
17 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
18 CFC FCE/BEC Vantage** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Development programU okviru školovanja na Print & Graphic Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 18 predmeta

1. Raster Graphics (Photoshop)

Kurs Photoshop ima za cilj da osamostali polaznike u zadacima koji se tiču obrade fotografija za web, retuširanja i, uopšte, obrade rasterske grafike. Na kursu se obrađuju alati i filteri Photoshop CC i objašnjava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom na fotografiji.

2. Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

3 Theory of Design

Na ovom kursu obrađujete teoriju dizajna i njegova osnovna načela. Proučavate osnovne grafičke elemente, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije, koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipografije na različitim rešenjima.

4. History of Design

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, kurs je obogaćen i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

5. Adobe Illustrator

Na Illustrator kursu se obrađuju osnovni elementi za rad u programu Adobe Illustrator, crtanje jednostavnih i složenih oblika upotrebom različitih alata i paleta, upoznavanje sa režimom boja i bojenje pomoću Color, Swatches i Gradient palete, upoznavanje sa mogućnostima manipulisanja tekstom u Illustratoru. Osim tehnika rada u Illustratoru, radiće se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

6. Copyrights

Kurs upućuje polaznike u njihova autorska prava i načine na koje ih mogu zaštititi. Kurs je zasnovan na zaštiti industrijskog dizajna i likovnih rešenja, ali i žiga koji se u dizajnerskom smislu predstavlja u vidu logotipa.

7. English Language 1 / German Language A1

Polaznici koji izaberu kurs English Language 1 radiće prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika, a čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

8. Branding

Brend je ideja koju stvaramo kod korisnika. On je najjače sredstvo u pobeđivanju konkurencije. Na kursu će se proučavati osnovni principi brendinga koji će se i primeniti na realnom istraživačkom projektu.

9. Adobe Acrobat

Na kursu obrađujete program Adobe Acrobat X Pro iz paketa CC, sa posebnim akcentom na kreiranje pdf dokumenata, sigurnost, forme i podešavanja u programu. Posebno proučavate rad sa PDF dokumentima, kreiranje i modifikovanje PDF-a, kao i vezu između PDF-a i drugih formata dokumenata.

10. Editorial Design (InDesign)

InDesign kurs se bavi grafičkim uređivanjem časopisa, knjiga i brošura. Radi se na efikasnom prelomu stranica i obradi teksta u Adobe InDesignu, kao i na grafičkoj opremi štampanih medija.

11. Digital Photography

Kurs se bavi osnovnim tehnikama fotografije i snimanja. Polaznici se upoznaju sa postavljanjem kompozicije, pronalaženju pravog trenutka, ugla snimanja, osvetljenja... Na kursu će se proučavati i različito kadriranje i tematika digitalne fotografije.

12. Corporate Identity Design

Dizajn korporativnog identiteta je osnova u stvaranju jakog brenda. Na kursu ćete raditi projekat kreiranja korporativnog identiteta i kroz njega proći kroz različite proizvode na kojima se primenjuje korporativni dizajn. Kurs se okončava knjigom standarda.

13. Visual Design Projects & Packaging

Ambalaža je vrlo važan deo promocije, a njeno grafičko oblikovanje najvažniji deo procesa dizajna. Polaznici će dobijati praktične zadatke za različite vrste ambalaže koje će dizajnirati.

14. Print Media Technologies

Dizajneri su odgovorni za odštampan proizvod i, sa tim u vezi, potrebno je da dovoljno poznaju pripremu za različite vrste štampe, kao i tehnologiju štampanja. Osim toga, kurs upoznaje polaznike sa rečnikom štamparstva i sa tehnologijama dorade.

15. Digital Publishing

Cilj kursa Digital Publishing jeste upoznavanje polaznika sa idejom, mogućnostima i tehnikama pravljenja digitalnih publikacija. Pohađanjem ovog kursa saznaćete sve o mogućnostima digitalnih publikacija, kao nadolazećeg trenda u izdavačkoj industriji. Usvojićete potrebne veštine za izradu publikacija koje u sebi sadrže interaktivne elemente, animacije, kao i multimedijalne zapise. Pored toga, naučićete sve o načinima publikovanja digitalnih publikacija, kao i o servisima koji nude takve publikacije.

16. Portfolio

Cilj celog programa je kreiranje portfolija sa radovima kojima će polaznik moći direktno da pokaže svoj kvalitet. Za vreme kursa, svaki polaznik će doraditi svoje radove i uobličiti ih u svojevrsnu prezentaciju s kojom će biti spreman za potragu za zaposlenjem. Polaznici će, u zavisnosti od specijalizacije, kreirati štampani i digitalni, web ili multimedijalni portfolio.

17. English Language 2 / German Language A2

Na predmetu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i online e-Learning varijanti.

Predavanja odlikuje praktično rešavanje konkretnih zadataka. Dizajniranje naslovne stranice magazina, grafički dizajn, kreiranje korporativnog identiteta firme ili bilborda – sve što će se od vas tražiti u profesionalnom okruženju proći ćete kao redovni školski zadatak.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

ITAcademy vam omogućava da polažete za prestižne međunarodno priznate sertifikate i diplome:

Adobe Certified Expert:

 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Acrobat

Adobe Certified Associate:

 • Visual Communication (Adobe Photoshop)
 • Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)
 • Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)

Adobe sertifikat je jedan od najprestižnijih sertifikata iz oblasti dizajna i rada sa Adobe proizvodima. Više o ACE i ACA sertifikatima, kao i sistemu sertifikacije kompanije Adobe saznajte klikom na link na početku rečenice.

Takođe, nakon kompletiranja Print & Graphic Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Print & Graphic Design programu
 • ITAcademy Certified Print Designer sertifikat

 

Da li ima mesta na Print & Graphic Design programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.