Network Administration – 8 profitabilnih oblasti, za administratore koji žele da znaju sve

Network Administration
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
300 časova
Diplome i sertifikacija
MTA - Microsoft Technology Associate:
MTA: IT Infrastructure
MTA: Database
MCA - Microsoft Certified Associate
Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Windows Server
MCSA: SQL Server
MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert:
MCSE: Core Infrastructure
MCSE: Productivity
CompTIA A+ Certified IT Technician
CompTIA Security+ Certified IT Technician
Cisco CCNA
MTCNA – MikroTik Certified Network Associate
MTCRE – MikroTik Certified Routing Engineer
PRIJAVITE SE

Network Administration ili Mrežna administracija je smer koji će vas obučiti za rad sa čak 8 oblasti u okviru administracije mreže i sistema.

Postanite ekspert za Windows OS i Windows servere.

Steći ćete znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows operativnog sistema. Uz to, savladaćete napredno umrežavanje, konfiguraciju sigurnosti za korisničke naloge, konfiguraciju mrežne sigurnosti, konfiguracija za rad u mobilnom okruženju i slično.

Cilj je da steknete znanja i veštine potrebne za implementiranje bazične mrežne infrastrukture na Windows serverima, kao i znanje i veštine neophodne za uspešnu administraciju Windows servera i mrežnih servisa na njemu.

Dizajnirajte SQL server baze podataka.

Primenjivaćete tehnike projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznaćete se sa osnovnom terminologijom u oblasti baza podataka, savladaćete tehnike za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL servera i MySQL baze podataka, održavanje i administracija SQL servera, MySQL-a.

Savladajte napredne mrežne sisteme.

Usvojićete osnovna znanja za rad sa Asterisk telefonskim centralama, Nagios servisima za praćenje mreže, Firewallovima i sličnim rešenjima za obezbeđivanje pristupa mreži.

Naučićete mnogo o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. Deo programa ima naglasak na hardveru, na interfejsima i na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Jedan od ciljeva je sticanje veština za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

Naučite kako da automatizujete i zaštitite mrežu.

Savladaćete veštine neophodne za zaštitu mrežne infrastrukture, razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu, kao i tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

Znanje koje dobijete na ovom smeru moći ćete da iskoristite da neke od procesa u svojoj kompaniji automatizujete i sebi smanjite vreme potrebno za odrađivanje istih.

Radite sa Mikrotik i CISCO ruterima.

Radićete sa Mikrotik i CISCO ruterima. Naučićete da radite sa Mikrotik RouterOS operativnim sistemom. Pored osnovne administracije rutera, savladaćete i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije, i još mnogo toga.

Network Administration — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 OSW Operating Systems Windows 10 20
2 CN Computer Networks 24
3 SA Windows Server 2016 OS – Infrastruktura 28
4 LX Linux Operating System 28
5 PC PC System Building and Maintenance 20
6 NT Network Server Services 28
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 DBS Database and SQL Administration 16
9 AS Active Directory Infrastructure 28
10 MNA Mikrotik Network Administration 24
11 CNA Cisco Network Administration 28
12 ANS Advanced Network Services 24
13 APA Administrative Process Automation 16
14 IIS Information System Security 16
15 MA Microsoft Azure Administrator online
16 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
17 FCE FCE/BEC Vantage** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Network Administration programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji ćete moći da primeniteu građenju uspešne karijere i koji će vas izdvojiti kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

 

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Operating Systems Windows 10

Kurs obezbeđuje polaznicima znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows 10 operativnog sistema. Polaznici će naučiti kako da upravljaju skladištima, hard diskovima u operativnim sistemima, kao i kako da kreiraju Simple, Spanned, Stripe volumene i time optimizuju performanse fajl sistema. Naučiće da upravljaju slobodnim prostorom na disku koristeći kvote. Radiće sa Windows alatima i servisima na pronalaženju i otklanjanju problema u radu.

2. Computer Networks

Sticanje znanja neophodnih za administriranje minimum mreže Peerova (podešavanje TCP/IP parametara, šerovanje, mapiranje, rad sa osnovnom mrežnom opremom) u okruženjima Windows i Linux. Na ovom kursu polaznici se upoznaju sa razlozima umrežavanja (deljenje resursa), tipovima i topologijom mreža, osnovnim medijumima za realizaciju mreže (povezivanje čvorova u mreži), tj. kablovima (koaksijalni, UTP, optički). Detaljno izučavanje OSI modela i njegova primena na Windows i Linux okruženje.

3. Windows Server 2016 OS – Infrastruktura

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Windows Server 2016 operativnim sistemom, tako i za polaganje ispita vezanih za međunarodnu sertifikaciju. Kurs prikazuje instalaciju, konfiguraciju i alate za upravljanje virtuelizacijom, uređajima za skladištenje podataka i tehnologijama visoke dostupnosti.

4. Linux Operating System

Cilj ovog Linux kursa je savladavanje fundamentalnih elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice na korisničkom nivou. Objašnjenje pojma „operativni sistemi” i sa aspekta projektanta i sa aspekta programera, kao i sa aspekta korisnika. Pojašnjenje o tome kako se operativni sistem oslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija na primerima najzastupljenijih operativnih sistema današnjice: Linux. Sticanje znanja neophodnih za instalaciju, konfiguraciju i održavanje operativnih sistema Linux.

5. PC System Building and Maintenance

Cilj ovog kursa je sticanje znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. U okviru ovog kursa naglasak je na hardveru, na interfejsima, na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Cilj kursa je i sticanje veština za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

6. Network Server Services

Kurs približava korisniku savremene tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema Windows Server 2016, sa akcentom na mrežne servise, njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera 2016 i rad u mreži sa klijentskim računarima. Cilj kursa je da se polazniku predstave sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera 2016 donose i da se kroz primere pokaže realna primenu svakog od servisa.

7. English Language 1 / German Language A1

Polaznici koji izaberu kurs English Language 1 radiće prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika, a čiji je cilj snalaženje i suočavanje sa jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

8. Database and SQL Administration

Osposobljavanje studenata za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL server i MySQL baze podataka, održavanje i administracija SQL servera, MySQL-a.

9. Active Directory Infrastructure

Kurs ima za cilj da korisniku detaljno predstavi tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na napredne servise Aktivnog direktorijuma, njihovu integraciju sa drugim servisima Windows Servera 2016 i kako napredne servise implementirati u kompanijskom okruženju.

10. Mikrotik Network Administration

Polaznici će na ovom Mikrotik kursu naučiti osnove rada sa Mikrotik ruterima i svičevima. Naučiće da rade sa mikrotik OS operativnim sistemom. Pored osnovne administracije rutera, savladaće i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije itd.

11. Cisco Network Administration

Polaznici će na ovom Cisco kursu naučiti osnove rada sa CISCO ruterima i svičevima i pripremiti se da budu Cisco administratori. Pored osnovne administracije rutera, savladaće i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije itd.

12. Advanced Network Services

Cilj ovog kursa je da polaznike uvede u svet naprednih mrežnih servisa namenjenih praćenju, nadogradnji i održavanju mreže i mrežnih servisa. U okviru kursa polaznici će steći osnovna znanja za rad sa Asterisk telefonskim centralama, Nagios servisu za praćenje mreže, Firewallovima i sličnim rešenjima za obezbeđivanje pristupa mreži.

13. Administrative Process Automation

Cilj ovog kursa je da polaznike uvede u poslove automatizacije poslovnog okruženja. Znanje koje dobiju na kursu polaznici će moći da iskoriste kako bi neke od procesa u svojoj kompaniji mogli da automatizuju i sebi smanje vreme potrebno za odrađivanje istih.

14. Information System Security

Sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture. Razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu. Upoznavanje sa načinima predupređivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada. Uočavanje bezbednosnih propusta. Osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada. Načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

15. Microsoft Azure Administrator

Kurs Microsoft Azure administracija obuhvata osnovnu strukturu platforme Azure, sa objašnjenjima mehanizma naplate. Platforma Azure se zasniva na pretplati, te su i modeli pretplata objašnjeni u samom kursu. 

16. English Language 2 / German Language A2

Na predmetu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku. 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje se realizuje kroz zadatke i projekte, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao. Program će vas prakitčno osposobiti za širok dijapazon administrativnih delatnosti.

Instaliranje, održavanje servera, implementacija mrežne infrastrukture, dizajniranje SQL baze, rad sa Mikrotik i CISCO ruterima – sve zadatke na programu rešavaćete u realnom okruženju.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKACIJA

Microsoft sertifikati reprezentuju širok i raznolik spektar poslovnih funkcija i odgovornosti. Stičući specifične akreditacije obezbeđujete objektivnu validaciju sposobnosti da uspešno izvršite kritične IT funkcije. Okružena industrijskim profesionalcima širom sveta, Microsoft sertifikacija ostaje jedna od najefikasnijih načina da dostignete ciljeve uspešne karijere, i najbolji način za kompanije da razviju i zadrže dragocene IT kadrove.

ITAcademy je ovlašćeni Microsoft Partner i Microsoft Learning partner. Za ovu godinu ITAcademy vam je obezbedila mogućnost sticanja najnovijih Microsoft sertifikata koji će biti najtraženiji u narednih 4-6 godina:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: IT Infrastructure
 • MTA: Database

MCA - Microsoft Certified Associate

 • Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

 • MCSA: Windows Server
 • MCSA: SQL Server

MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert:

 • MCSE: Core Infrastructure
 • MCSE: Productivity

CompTIA SERTIFIKACIJA

Za sve koji žele steći znanje neophodno za instaliranje softvera i hardvera, održavanje i otklanjanje kvarova na računarima obezbedili smo obuku po programima CompTIA A+.

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata, ali isto tako on predstavlja i pripremu za praktičan rad. Program CompTIA A+ obuhvata instalaciju softvera i hardvera, sistemska podešavanja, održavanje i otklanjanje kvarova na PC računarima, mrežnu sigurnost, kriptografiju i kontrolu upravljanje identitetom. CompTIA A+ je najjače stručno zvanje za PC tehničare. Kompanije kao što su Microsoft, Hewlett-Packard i Cisco zahtevaju CompTIA sertifikaciju za svoje tehničare, a CompuCom i Ricoh ovu sertifikaciju zahtevaju kao neophodan i glavni uslov pri zapošljavanju. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA A+ Certified IT Technician

CompTIA Security+
Najveći izazov u radi mrežnog administratora je podizanje nivoa bezbednosti mreže, servera i servisa. Da biste mogli da se bavite konfigurisanjem bezbednosti i podizanjem nivoa bezbednosti morate razumeti koncepte sigurnosti, upada, kriptografije i slično.

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata. Obuka za polaganje Comptia Security+ ispita obuhvata osnovne postulate informacione i IT bezbednosti, malicioznog softvera, napada, upada, odbrane i detekcije upada, kriptografije, privatnih i javnih ključeva. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA Security+ Certified IT Technician

Comptia Linux+
Jedan od velikih konkurenata Microsoftovom Windows Server operativnom sistemu na pozicijama kako klijentskih tako i centralnih serverskih operativnih sistema je svakako Linux. Velike svetske kompanije svoje servise hostuju na Linux operativnim sistemima i Linux administratori su jako traženi. Ovaj program obuhvata rad sa klijentskim i serverskim operativnim sistemima baziranim na linux platformi, serverima, mreznim servisima... Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA Linux+ Certified IT Technician

CISCO SERTIFIKACIJA

Cisco sertifikati su jedni od najpriznatijih potvrda znanja među admnistratorima. Bićete u mogućnosti da razvijete praktično znanje o radu modernih TCP/IP mreža, savladate komande i tehnike koje se koriste da bi se rešavali problemi konekcija ka hostovima, raditi na Cisco switchevima i routerima, praviti backup i restore konfiguracione datoteke i upravljati mrežnom opremom, a najbolja potvrda toga biće posedovanje Cisco sertifikata:

 • Cisco CCNA

MIKROTIK SERTIFIKACIJA

MikroTik sertifikati predstavljaju jednu od najznačajnijih potvrda znanja i veština u oblasti mrežne administracije, a znanja za koja oni garantuju smatraju se neophodnim za sve vrhunske IT stručnjake. ITAcademy je akreditovani MikroTik trening centar koji polaznicima omogućava sticanje prepoznatljivih sertifikata o posedovanju znanja i veština iz područja upravljanja i konfiguracije mreža na RouterOS-u, operativnom sistemu kompanije MikroTik.

Kao akreditovani MikroTik Training Center ITAcademy vam pruža mogućnost polaganja za sledeće prestižne sertifikate:

 • MTCNA – MikroTik Certified Network Associate
 • MTCRE – MikroTik Certified Routing Engineer

Takođe, nakon kompletiranja Network Administration programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Network Administration programu
 • ITAcademy Certified Network Administrator sertifikat

 

Da li ima mesta na Network Administration programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.